Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Break tank for sanitary water application (rectangular version)

Производствена гама

Приложение

Атмосферно вентилирани приемни резервоари съгласно DIN 1988 (EN 806) за индиректно свързване на система за повишаване на налягането към обществената водопроводна мрежа за питейна вода

При използването му спазвайте DIN 1988 (EN 806) и предписанията на местните водоснабдителни предприятия.

Комплект на доставката

Резервоар от полиетилен с кръгла или правоъгълна форма с

  • индикатор за нивото на водата
  • Изпразване, поплавъчен превключвател като сигнализатор за защита от работа на сухо
  • Отвор за подаване и отвеждане на въздух с решетъчна вложка
  • Ревизионен отвор с капак, който се затваря без инструмент,
  • Вътрешни стени с вълнообразен релеф за успокояване на флуида
  • Вход, преливник, отвор за засмукване на вода

Материали

Допустим флуид: чиста вода

Температура на флуида: макс. 40 °C

Материал на резервоара: полиетилен, надежден по смисъла на Закона за защита на хранителните продукти

Серия

Приемен резервоар за приложение при питейна вода (квадратно изпълнение)

Продукт

PDF: Break tank for sanitary water application (rectangular version)

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване