Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Coarse suction filter (floating extractor)

Производствена гама

Приложение

Плаващ груб филтър от страната на засмукването, широчина на отворите 1,2 mm за разположения близо до повърхността плаващ отвор за засмукване на предварително филтрирана (вж. глава "Филтриращи системи") дъждовна вода.

Свързване с устойчиви на засмукване маркучи, осигурени от клиента.

Изпълнение със съединителна втулка за маркуч 11/4".

Серия

Груб засмукващ филтър (плаващо извеждане)

Продукт

PDF: Coarse suction filter (floating extractor)

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване