Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Connect module Yonos MAXO

Производствена гама

Вашите преимущества

  • Универсален модул за цялата серия, може да се използва при единични и сдвоени помпи, нова инсталация или дооборудване на вече инсталирани помпи.
  • Интегрирано вече управление на сдвоени помпи без необходими допълнителни компоненти
  • Лесен монтаж чрез щепселно съединиение
  • Внимателно включване и изключване с помощта на функцията „Външно изключване“ за защита на елементите за превключване
  • Контрол на експлоатационната готовност чрез общ сигнал за работа и общ сигнал за повреда чрез сградна техника
  • Интегрирано управление на сдвоени помпи с индикация на повредата на засегнатата помпа и автоматично превключване в случай на грешка

Гъвкаво решение за свързване към сградна техника.

Модулът Wilo-Connect позволява оптимална интеграция на Wilo-Yonos MAXO в системата за сградна техника. Управлението на сдвоени помпи е вече вградено без да са необходими допълнителни компоненти.

Функцията „Външно изключване“ гарантира леко включване. Токът на включване на помпата е значително намален, което щади включените преди това превключващи елементи. Експлоатацията на помпата се указва с общ сигнал за работа. Модулът може да се използва за нови инсталации и за дооборудване на вече съществуващи системи.

Серия

Connect module Yonos MAXO

Сваляне на файлове

Wilo-Connect Modul Yonos MAXO

Каталожен номер 2211737
Издание 2020-04
Номер на версия 02
Формат на страниците 630.1 x 148.2 mm
Брой страници 180

PDF (3 MB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Connect module Yonos MAXO

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване