Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Diaphragm pressure vessel DT5 junior

Производствена гама

Приложение

Разширителен мембранен съд с изпитан образец на конструкцията, предназначен за използване в системи за питейна вода, за водоснабдяване и за повишаване на налягането. Резервоарите служат за избягване на хидравличните удари в системата и намаляване на честотата на включване на помпите/на системата.

Окомплектовка/функция

Описание на DT5 junior

  • Разширителен мембранен съд за системи за питейна вода, за повишаване на налягането и за отопление с гореща вода.
  • Проточен, комплектован с проточна арматура, вкл. спирателна арматура и арматура за изпразване
  • Мембрана по KTW C и W 270, от 60 l нагоре - сменяема
  • Конструиран и изпитан съгласно DIN 4807 T5, DIN DVGW рег.№
  • NW-9481AU2123 и NW 9481AT2535
  • Разрешен за използване съгласно Директивата за уреди под налягане 97/23/EО
  • Зелен или бял, с пластмасово покритие по KTW A
  • Входно налягане 4,0 bar

Кодово означение на типовете

Пример;

Wilo‐DT5 junior 500

DT5

Разширителен мембранен съд

500

Номинален обем в l

Серия

Разширителен мембранен съд DT5 junior

Продукт

PDF: Diaphragm pressure vessel DT5 junior

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване