Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Economy CO-Helix V…/CE 1606/CE

Таблица с параметри

Допустима област на приложение
 • Макс. температура на флуида
  0 °C
 • Макс. температура на околната среда
  0 °C
 • Макс. работно налягане
  16 bar
 • Тръбно присъединяване от напорната страна
  %%getR=./hydraulic/manifold/connection_standard_outlet/dimconnection_text%%
 • Към смукателната страна тръбно присъединяване
  %%getR=./hydraulic/manifold/connection_standard_inlet/dimconnection_text%%
 • Брой на резервните помпи
  %%getR=./hydraulic/equip_number_standby_pumps%%
 • Брой на работните помпи
  3
Данни на мотора
 • Захранване от мрежата
  %%getR=./hydraulic/motor/elec_mains%%
 • Допуск напрежение
  %%getR=./hydraulic/motor/elec_A_voltage_tolerance%%
 • Клас на изолация
  %%getR=./hydraulic/motor/prot_insulation_class%%
 • Степен на защита
  %%getR=./hydraulic/motor/prot_ip_class%%
 • Механична номинална мощност на мотора
  0.00 kW
 • Номинален ток
  0.00 A
 • К.п.д. на електродвигателя ηm 50 %
  0
 • К.п.д. на електродвигателя ηm 75 %
  0
 • К.п.д. на електродвигателя ηm 100 %
  0
Материали
 • Корпус на помпата
  %%getR=./hydraulic/pump_housing/material/_name%%
 • Вал
  %%getR=./hydraulic/shaft/material/_name%%
 • Работно колело
  %%getR=./hydraulic/impeller/material/_name%%
 • Материал уплътнение
  %%getR=./hydraulic/gasket/material/_name%%
 • Механично уплътнение
  %%getR=./hydraulic/shaft_seal/Shaft_seal_specification/_name%%
Информация за приемането на поръчки
 • Тегло нето прибл.
  0 kg
 • Описание
  %%getR=./id_product%%
 • Изделие
  Wilo

Характеристики

Wilo-Economy CO 2-4 Helix V 1603-1611/Ce

Wilo-Economy CO 2-4 Helix V 1603-1611/Ce
Wilo-Economy CO 2-4 Helix V 1603-1611/Ce

Схема на свързване

Helix FIRST V

Helix FIRST V
Helix FIRST V

Информация за поръчки

Information for order placements
 • Изделие
  Wilo
 • Описание на продукта
  Economy CO-Helix V…/CE 1606/CE
 • EAN номер
  4048482080260
 • Описание
  4142479
 • Тегло бруто прибл.
  440.0 kg
 • Тегло нето прибл.
  415 kg
 • Обща дължина
  1200.0 mm
 • Височина без опаковка
  1635 mm
 • Цвят
  зелено/черно/сребърно
 • Характеристика на опаковката
  Транспортна опаковка
 • Вид опаковка
  Специален палет
 • Брой във всяка равнина
  1
 • Ширина без опаковка
  920.0 mm
 • Минимално количество за поръчка
  1
 • Брой на палет
  1

Текст

Компактна система за повишаване на налягането съгласно DIN 1988 и DIN EN 806, за пряко или непряко свързване. Състои се от нормално засмукващи, паралелно свързани, вертикални центробежни помпи за високо налягане от неръждаема стомана със сух ротор. Заводски сглобена, със затръбяване от неръждаема стомана, монтирана върху основна рама, вкл. табло за управление/регулиране с всички необходими измервателни и задействащи устройства.

За напълно автоматично водоснабдяване и повишаване на налягането в системи за жилищни, офисни и административни сгради, хотели, болници, магазини, както и в индустриални системи.

За изпомпване на питейна вода, производствена вода, вода за охлаждане, вода за пожарогасене (без вода за пожарогасителни системи съгласно DIN 14462 и в съгласие с местните органи за противопожарна охрана) или вода за други битови нужди, която не разяжда използваните материали нито по химичен, нито по механичен начин и която не съдържа абразивни или дълговлакнести частици.

Особености/предимства при използване

 • Здрава система, отговаряща на всички изисквания на стандарта DIN 1988 (EN 806)
 • Лиценз WRAS/KTW/ACS на помпите за всички части в допир с флуида (версия EPDM)
 • Високоефективна помпена хидравлика от серията Helix V в комбинация със стандартни мотори IE3 IEC
 • Независещо от посоката на въртене механично уплътнение на помпите, тип гилза за лесна поддръжка
 • Гъвкавият дизайн на латерната позволява директен достъп до механичното уплътнение
 • Втулков куплунг за подмяна на механичното уплътнение без демонтаж на мотора (над 7,5 kW)
 • Хидравликата на цялата система е оптимизирана по отношение на загубите на налягане
 • Частите в допир с флуида за устойчиви на корозия
 • Напълно електронно табло за управление Регулатор Economy (CE) с микропроцесор и светодиоди за индикация на състоянието на системата, аналогови и цифрови входове и изходи
 • Фабрично изпитване и предварителна настройка за оптимален работен обхват (вкл. свидетелство за приемателно изпитване по образец съгласно EN10204 - 3.1)

Окомплектовка/Функция

 • Центробежни помпи за високо налягане от неръждаема стомана от серията Helix V
 • Основна рама от електролитно поцинкована стомана с регулируеми на височина виброубиватели за шумоизолация
 • Затваряща арматура от смукателната и от напорната страна на всяка помпа
 • Възвратен клапан от напорната страна
 • Разширителен мембранен съд 8 l, PN 16 вкл. проточна арматура съгласно DIN 4807, от напорната страна
 • Сензор за налягане (4 – 20 mA), от напорната страна
 • Манометър, от напорната страна
 • Автоматично управление на помпите посредством напълно електронно табло

Табло за управление Регулатор Economy(CE) в корпус от поликарбонат, светлосив (директно свързване) или в корпус от стоманена ламарина RAL 7035, със структурно лаково покритие (свързване звезда-триъгълник), степен на защита IP54, състоящо се от вътрешен захранващ блок за захранващо напрежение, микропроцесор, аналогови и цифрови входове и изходи

Обслужване/Индикация

 • Напълно електронно табло за управление Регулатор Economy (CE), състоящо се от вътрешно ел. захранване, с микропроцесор и светодиоди за индикация на състоянието на системата, аналогови и цифрови входове и изходи
 • Настройка на работните параметри с помощта на потенциометър
 • Настройка на режима на работа на помпата и зачистване на съобщенията за грешки от прекъсвача H-0-A
 • Светодиоден дисплей (3 x 7 сегмента, буквено-цифрен) за индикация на зададеното налягане, на параметрите за регулиране и на съобщенията за грешка
 • Светодиоди за индикация на състоянието на системата (мрежово напрежение/работа/повреда/недостиг на вода)
 • Главен прекъсвач, който може да бъде заключен

Регулиране

 • Напълно автоматично регулиране за помпа с постоянни обороти посредством сравняване на зададените и действителните стойности
 • Сигнал от сензор 4 – 20 mA (с контрол за прекъснат проводник) за действителната стойност на регулируемите величини
 • Свободно избираем режим на работа на помпите (Ръчен, Изкл., Автоматичен)
 • Автоматичен тестов ход на помпите (пуск на помпите):
  • Активира се посредством DIP шалтер
  • Времето между два тестови хода на помпата е шест часа
 • Изключване при нулева стойност по налягане и време
 • Превключвател H-0-A (Ръчен-Нула-Автоматичен): Предварителен избор на режима на работа на помпата и ръчен режим при повреда на регулатора „Ръчен“ (авариен/тестов режим на мрежата, налична защита на мотора, автоматично връщане в изходно положение), „0“ (помпата е изключена – не е възможно включване от системата за управление) и „Автоматичен“ (разрешена е работа на помпата в автоматичен режим посредством системата за управление)

Контрол

 • Контрол за прекъснат проводник на предаващата линия
 • Контрол за отпадане на фаза
 • Контрол на тока на мотора посредством преобразувател при устройства с директно свързване
 • Защита с предпазители на мрежовите захранващи проводници на помпите, при устройства с директно свързване посредством защитни прекъсвачи на проводниците, а при устройства със свързване звезда-триъгълник - посредством стопяеми предпазители и комбинация контактор/реле за защита на мотора
 • Контрол на максималните и минималните стойности на системата с възможност за настройка на граничните стойности и на времето за забавяне на реакцията
 • Защита от работа на сухо посредством контакт, например за поплавъчен превключвател или реле за налягане
 • Вход за контакт за температурна защита (WSK) или контакт за сигнализация на повреда (SSM) на помпата при системи за свързване звезда-триъгълник
 • Контрол за прекъсване на тръбопроводите

Интерфейси

 • Безпотенциален контакт за сборен сигнал за повреда (SSM)
 • Външно вкл./изкл. посредством контакт за деактивиране на автоматичния режим на системата (функцията може да се активира посредством DIP шалтер)

Опционална окомплектовка (фабричен монтаж или монтаж впоследствие след техническа консултация)

 • Прекъсвач Ръчен-0-Автоматичен: Предварителен избор на режима на работа на всяка помпа и ръчен режим при повреда на регулатора „Ръчен“ (авариен/тестов режим на мрежата, налична защита на мотора), „O“ (помпата е изключена – не е възможно включване от системата за управление) и „Автоматичен“ (разрешена е работа на помпата в автоматичен режим, задаван от системата за управление)
 • Реле за моторна защита PTC
 • Единичен сигнал за работа и повреда, сигнал за недостиг на вода
 • Преобразувател на сигнали за 0/2 – 10 V към 0/4 – 20 mA
 • Устройство за мек старт на върховите помпи
 • Свързване към системи за сградна техника съгласно VDI 3814

Препоръчителна окомплектовка (поръчва се отделно)

 • Опционален комплект WMS за защита от работа на сухо
 • Гъвкави свързващи тръби или компенсатори
 • Приемен резервоар за отделяне на системата
 • Разширителен мембранен съд
 • Тапи с резба при системи с резбово сборно затръбяване

Спазени стандарти

 • Технически правила за инсталации за питейна вода (TRWI) DIN 1988 (EN806)
 • Разширителни мембранни съдове/разширителни съдове DIN 4807
 • Електронна апаратура за употреба в силнотокови уредби EN 50178
 • Електрообзавеждане на машини EN 60204-1
 • Безопасност на битови и други подобни електрически уреди EN 60335-1
 • Комплектни табла за управление за ниско напрежение EN 60439-1/ 61439-1
 • ЕМС: Устойчивост на смущаващи въздействия за промишлени среди EN 61000-6-2
 • ЕМС: Емисия на електромагнитни смущения за жилищни, търговски и лекопромишлени среди EN 61000-6-3
Материали
 • Корпус на помпата
  1.4301, X5CrNi18-10
 • Работно колело
  1.4307, X2CrNi18-9
 • Материал уплътнение
  EPDM
 • Вал
  1.4301, X5CrNi18-10
 • Материал затръбяване
  1.4307, X2CrNi18-9
Експлоатационни характеристики
 • Флуид
  Water
 • Допустими транспортирани флуиди
  Water
 • Мин. температура на флуида
  3 °C
 • Макс. температура на флуида
  50 °C
 • Максимално работно налягане
  16 bar
 • Входно налягане
  0.98 bar
 • Макс. температура на околната среда
  40 °C
Данни на мотора
 • Захранване от мрежата
  3~400 V, 50 Hz
 • Механична номинална мощност на мотора
  4.00 kW
 • Вид стартиране
  Директно онлайн (DOL)
 • Номинален ток
  7.40 A
 • К.п.д. на електродвигателя ηm 50 %
  86.5
 • К.п.д. на електродвигателя ηm 75 %
  88
 • К.п.д. на електродвигателя ηm 100 %
  88.1
 • Клас на изолация
  F
 • Степен на защита
  IP55
Монтажни размери
 • Тръбно присъединяване от напорната страна
  DN 100
 • Към смукателната страна тръбно присъединяване
  DN 100
Информация за приемането на поръчки
 • Тегло нето прибл.
  415 kg
 • Изделие
  Wilo
 • Описание на продукта
  Economy CO-Helix V…/CE 1606/CE
 • Описание
  4142479

PDF: Economy CO-Helix V…/CE 1606/CE

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване