Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Fine suction filter (floating extractor)

Производствена гама

Приложение

Като груб филтър G, но плаващ филтър за фино пречистване от страната на засмукването с широчина на отворите 0,23 mm. Идеално предпазва от замърсяване включената след него система за водоснабдяване с дъждовна вода, която не е предварително филтрирана. Изпълнение със съединителна втулка за маркуч 11/4".

Серия

Филтър за фино преч. от стр. на засм. (плаващо извеждане)

Продукт

PDF: Fine suction filter (floating extractor)

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване