Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Hydraul. heat exchanger

Производствена гама

Приложение

Хидравличният топлообменник за дизеловия мотор използва водата от напорната страна на помпата като първи кръг за охлаждане на втория кръг на дизеловия мотор.

Комплект на доставката

Топлообменник с 2 успоредни щранга, състоящ се от:

  • един манометър на входа
  • един манометър на изхода
  • един редуцирвентил (PRV)
  • един смукателен филтър
  • 2 сферични вентила за изолация на редуцирвентила и на смукателния филтър при поддръжка
  • два гъвкави тръбопровода

Серия

Хидравличен топлообменник

Продукт

PDF: Hydraul. heat exchanger

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване