Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Intermediate float switch for 1~ units

Производствена гама

Серия

Управление с поплавък, с преходен щекер за монофазен агрегат

Продукт

PDF: Intermediate float switch for 1~ units

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване