Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Limit switch for handle/worm drive

Производствена гама

Приложение

Крайният прекъсвач визуализира съответната позиция на дроселния спирателен клапан.

Серия

Oсновен шалтер за ръкохватка/червячна предавка

Продукт

PDF: Limit switch for handle/worm drive

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване