Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Operating spanner extension for shutt-off valve port 600/800

Производствена гама

Серия

Удължение на ключа за обслужване на спирателен кран Port 600/800

Продукт

PDF: Operating spanner extension for shutt-off valve port 600/800

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване