Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

SiFire EN 50/200-185-12.9 D

Таблица с параметри

Материали
 • Корпус на помпата
  5.1301, EN-GJL-250
 • Работно колело
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Вал
  1.4057, X20CrNi17-2
Експлоатационни характеристики
 • Напор макс.
  128.00 m
 • Мин. температура на флуида
  3 °C
 • Макс. температура на флуида
  50 °C
 • Макс. температура на околната среда
  40 °C
Данни на мотора
 • Степен на защита
  IP54
Информация за приемането на поръчки
 • Тегло нето прибл.
  516 kg
 • Изделие
  Wilo
 • Описание на продукта
  SiFire EN 50/200-185-12.9 D
 • Описание
  4183810

Характеристики

SiFire EN 50/200

SiFire EN 50/200
SiFire EN 50/200

Информация за поръчки

Information for order placements
 • Изделие
  Wilo
 • Описание на продукта
  SiFire EN 50/200-185-12.9 D
 • EAN номер
  4048482374130
 • Описание
  4183810
 • Тегло бруто прибл.
  546.0 kg
 • Тегло нето прибл.
  516 kg
 • Обща дължина
  1026.0 mm
 • Височина без опаковка
  1540 mm
 • Цвят
  зелено/черно/сребърно
 • Характеристика на опаковката
  Търговска опаковка
 • Вид опаковка
  Специален палет
 • Брой във всяка равнина
  1
 • Ширина без опаковка
  1747.0 mm
 • Минимално количество за поръчка
  1
 • Брой на палет
  1

Текст

Система за повишаване на налягането като напълно автоматична компактна система за пожарогасителни цели съгласно EN 12845.

Състои се от една помпа с хоризонтална фундаментна рамка – EN 733 – с втулков куплунг, дизелов мотор и разширителен мембранен съд (вместимост: 20 l), както и един разпределителен шкаф, фиксиран към здрава и стабилна опорна конструкция.

Модел SC-Fire D за дизелов мотор, оборудван със Smart Controller, солидна конструкция от специални профили с отвори за вилките на вилков електрокар и куки, така че се гарантира лесен и безопасен транспорт. Регулируем на височина държач за изходящия разпределител и специална фундаментна рамка за дизеловия мотор, благодарение на която значително се намалява преносът на вибрации и се повишава надеждността и експлоатационния живот.

Един циркулационен кръг с двойно реле за налягане, манометър, възвратен клапан, вентил (осигурен срещу употреба от неоторизирани лица) за автоматичен старт на работната помпа. Кабелите са скрити в конструкцията и са защитени от сътресение и прерязване. Серийно оборудване с мембрана, инсталирана директно на корпуса на главната помпа, за да се избегне прегряване при нулев дебит.

Горивен резервоар със сензор за нивото на напълване и достатъчно голям обем за шест часа автономна експлоатация, както и 2 акумулаторни батерии на фундаментната рамка и зарядно устройство за батериите в разпределителния шкаф на SC Fire.

Независима антивибрационна фундаментна рамка за помпата с дизелов двигател.

Табло за управление SC Fire D за пожарогасителни системи съгласно EN 12845.

Таблото за управление е вградено в корпус от листова стомана, отговарящ на степен на защита IP54.

Много високо качество на управлението и особено улеснена експлоатация благодарение на управлението SC Fire, с базиран на символи течнокристален дисплей, лесно потребителско меню с опростена структура, бутон за завъртане и натискане за бърза настройка на параметрите. Комуникативен модул за управление и регулиране за контрол на работата на системата.

Системата е окабелена, готова за включване, затръбена и монтирана върху основна рама.

Входно налягане:

При планирането на конфигурацията на системата трябва да бъде взето предвид максималното входно налягане (виж Техническите характеристики). Максимално допустимото входно налягане представлява разликата между максималното работно налягане на системата, съответно минус максималния напор на помпата, който трябва да се съблюдава, при Q = 0. При спринклерни системи съгласно EN 12845 водното налягане не трябва да превишава 12 bar. При спринклерни системи с голяма промяна на нивата, при които разликата във височината между най-високия и най-ниския спринклер е повече от 45 m, водното налягане при изходния отвор на помпата или в тръбопроводите може да бъде по-високо от 12 bar, при условие, че всички компоненти на системата са оразмерени за такова налягане.

Инсталиране на помпата за повишаване на налягането при условия на засмукване.

Необходимо е за работната помпа да се инсталира един захранващ резервоар с присъединителен отвор на напорната тръба над помпата.

Дебит

До 750 m³/h (208 l/s) системна конфигурация на работната помпа.

Табло за управление/управляващо устройство за системи за захранване с вода за пожарогасене

Wilo-Control SC-Fire D (главна помпа с дизелов мотор)

Хардуер:

Напълно електронен централен управляващ модул, вграден в лакиран стоманен корпус, степен на защита IP54, командна апаратура и дисплей на предната врата

Характеристики и функции:

Дизайнът на управляващия модул зависи от мощността на свързаната помпа. Уредът включва следните компоненти:

 • Главен прекъсвач: За включване и изключване на таблото за управление. (При неоторизирано използване в случай на пожар)
 • Дисплей: Дисплей за обслужване и индикация, вграден във вратата на разпределителния шкаф. Показва работните данни и експлоатационното състояние на помпата и на модула за управление и регулиране с помощта на комбинация от символи и цифрови кодове. Изборът на меню и въвеждането на параметри става от Червен бутон.
 • Микропроцесор със система за управление Soft-SPS: Микропроцесорна система за управление с памет (Soft-SPS), реализирана с помощта на програми, захранващ блок и входно/изходно окабеляване. Конфигурацията на програмите зависи от системата и от спринклерната инсталация.
 • Индикатори: Индикаторните лампички с дълъг живот (Longlife) показват следните състояния: Експлоатационна готовност на помпата, работа на помпата, активиране на релето за налягане, активиране на поплавъчния превключвател, деактивиране на автоматичния режим, деактивиране на отоплението на мотора, аларма за температурата, аларма за налягането на маслото, погрешен старт, аларма за ремъците, ниско ниво на горивото, обща грешка, ръчен стоп
 • Бутони: Бутон за ръчен стоп, за стартерен акумулатор А, за стартерен акумулатор В, за тест на лампите и за зачистване на алармени и предупредителни съобщения
 • Защита с предпазители: Защитни предпазители за отоплението и зарядното устройство за акумулаторните батерии в разпределителния шкаф
 • Стартиране на мотора: Автоматичен процес на стартиране с 6 стартови опита посредством две сменящи се акумулаторни батерии или директно посредством бутона "старт" на предния панел
 • Защита на мотора: Контрол на типични работни параметри на дизеловия мотор (температура, налягане на маслото и др.) без стоп
 • Контрол на водоснабдяването: С помощта на поплавъчен превключвател, така че нивото на водата да се поддържа винаги на поне 2/3 от захранващия резервоар
 • Контрол на електрозахранването: Съобщение за грешка на зарядното устройство за акумулаторите при отпадане на електрозахранването
 • Обобщено сигнално съобщение: Грешки от всякакъв вид се показват с помощта на общ индикатор за грешка
 • Индивидуално сигнално съобщение: Важните единични грешки се показват посредством индикатори за единични грешки
 • Съобщения за грешки и зачистването им: Всички съобщения за грешки се показват с помощта на светодиоди, показват се на дисплея като кодове за грешки и трябва да бъдат зачистени

Софтуер:

 • Фабрично програмиран за напълно автоматична експлоатация
 • Информация за оборотите на мотора, напрежението и тока при зареждане на акумулаторните батерии.
 • Навигация в менюто със символни изображения

Отговаря на следните стандарти:

 • Стационарни противопожарни инсталации - Автоматични спринклерни инсталации (EN 12845), частта за помпите с дизелов мотор
 • Електрообзавеждане на машини (EN 60204-1)
 • Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение (EN 61439-1 и EN 61439-2)
 • ЕМС – Устойчивост на смущаващи въздействия за промишлени среди (EN 61000-6-2)
 • ЕМС - Емисия на електромагнитни смущения за жилищни, търговски и лекопромишлени среди (EN 61000-6-3)

Описание на функциите:

С управляващите устройства Wilo SC-Fire D могат да бъдат управлявани помпи с дизелови мотори, сензори за управление на помпите, както и за информационно ниво. Модулът SC се управлява посредством микропроцесор със система Soft-SPS. Тя служи за управление и регулиране на необходимите функции на системите за повишаване на налягането за захранване с вода за пожарогасене съгласно EN 12845 за тестови цели и при експлоатация на спринклерната система.

Принципът на работа на пожарогасителния модул се основава на каскадното калибриране на релетата за налягане за стартиране на помпата.

Ако поради отваряне на един или няколко циркулационни кръга или поради дефектен спринклер възникне необходимост от голямо количество вода, налягането в системата спада. В резултат на това SC-Fire Controller инициира стартиране на помпата с дизелов мотор. Щом спринклерният циркулационен кръг или спирателният кран, с който се захранват спринклерните глави, се затвори, в системата отново се генерира поддържащо налягане (статично налягане). Тогава трябва да бъдат натиснати бутоните "стоп"на модула SC-Fire, за да се спре помпата.

Допълнителна информация:

Съществено преимущество на Smart Controller SC-Fire е лесното обслужване на доказалата се технология на червения бутон на Wilo. Същината на модула SC е програмируемата система за управление с памет Soft SPS, която се базира изключително само върху богатия практически опит на Wilo. Цялото програмиране се извършва вътрешно. По този начин тези управляващи модули от ново поколение могат да бъдат използвани гъвкаво и отговарят на специфичните изисквания на клиентите на всички пазари.

Експлоатационни характеристики
 • Флуид
  Water
 • Допустими транспортирани флуиди
  Water
 • Напор макс.
  128.00 m
 • Мин. температура на флуида
  3 °C
 • Макс. температура на флуида
  50 °C
 • Макс. температура на околната среда
  40 °C
 • Входно налягане
  0.59 bar
Данни на мотора
 • Степен на защита
  IP54
Материали
 • Корпус на помпата
  5.1301, EN-GJL-250
 • Работно колело
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Вал
  1.4057, X20CrNi17-2
Информация за приемането на поръчки
 • Изделие
  Wilo
 • Описание на продукта
  SiFire EN 50/200-185-12.9 D
 • Тегло нето прибл.
  516 kg
 • Описание
  4183810

Downloads

Wilo-MVIL

Article Number 4086201
Edition 1502
Номер на версия 03
Формат на страниците A4
Брой страници 14

PDF (1 MB)

Изтегляне

Wilo-SiFire EN

Брой страници 37

PDF (7 MB)

Изтегляне

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Article Number 2541367
Edition 1510
Номер на версия 02
Формат на страниците A4
Брой страници 35

PDF (2 MB)

Изтегляне

Wilo-Control SC-Fire Electric

Article Number 2539954, 2541365, 2541366
Edition 1510
Номер на версия 02
Формат на страниците A4
Брой страници 32

PDF (2 MB)

Изтегляне

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Брой страници 10

PDF (824 kB)

Изтегляне

PDF: SiFire EN 50/200-185-12.9 D

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване