Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

SiFire Easy 40/250-235-26.5 DJ

Таблица с параметри

Материали
 • Корпус на помпата
  5.1301, EN-GJL-250
 • Работно колело
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Вал
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Материал уплътнение
  EPDM
Експлоатационни характеристики
 • Мин. температура на флуида
  3 °C
 • Макс. температура на флуида
  50 °C
 • Макс. температура на околната среда
  40 °C
Данни на мотора
 • Степен на защита
  IP54
Информация за приемането на поръчки
 • Тегло нето прибл.
  796 kg
 • Изделие
  Wilo
 • Описание на продукта
  SiFire Easy 40/250-235-26.5 DJ
 • Описание
  4205235

Характеристики

SiFire Easy 40/250

SiFire Easy 40/250
SiFire Easy 40/250

Информация за поръчки

Information for order placements
 • Изделие
  Wilo
 • Описание на продукта
  SiFire Easy 40/250-235-26.5 DJ
 • EAN номер
  4048482662022
 • Описание
  4205235
 • Тегло бруто прибл.
  831.0 kg
 • Тегло нето прибл.
  796 kg
 • Обща дължина
  1026.0 mm
 • Височина без опаковка
  1589 mm
 • Цвят
  зелено/черно/сребърно
 • Характеристика на опаковката
  Търговска опаковка
 • Вид опаковка
  Специален палет
 • Брой във всяка равнина
  1
 • Ширина без опаковка
  1747.0 mm
 • Минимално количество за поръчка
  1
 • Брой на палет
  1

Текст

Система за повишаване на налягането като напълно автоматична компактна система за пожарогасителни цели съгласно EN 12845.

Състои се от една помпа с хоризонтална фундаментна рамка – EN 733 – с втулков куплунг, дизелов мотор и разширителен мембранен съд (вместимост: 20 l), както и един разпределителен шкаф, фиксиран към здрава и стабилна опорна конструкция.

Модел EC-Fire D за дизелов мотор, оборудван с Easy Controller, солидна конструкция от специални профили с отвори за вилките на вилков електрокар и куки, така че се гарантира лесен и безопасен транспорт. Регулируем на височина държач за изходящия разпределител и специална фундаментна рамка за дизеловия мотор, благодарение на която значително се намалява преносът на вибрации и се повишава надеждността и експлоатационния живот.

Един циркулационен кръг с двойно реле за налягане, манометър, възвратен клапан, вентил (осигурен срещу употреба от неоторизирани лица) за автоматичен старт на работната помпа. Кабелите са скрити в конструкцията и са защитени от сътресение и прерязване. Серийно оборудване с мембрана, инсталирана директно на корпуса на главната помпа, за да се избегне прегряване при нулев дебит.

Горивен резервоар със сензор за нивото на напълване и достатъчно голям обем за шест часа автономна експлоатация, както и 2 акумулаторни батерии на фундаментната рамка и зарядно устройство за батериите в разпределителния шкаф на EC-Fire.

Независима антивибрационна фундаментна рамка за помпата с дизелов двигател.

Табло за управление EC-Fire D за пожарогасителни системи съгласно EN 12845.

Таблото за управление е вградено в корпус от листова стомана, отговарящ на степен на защита IP54.

Максимално качество на регулиране и лесно обслужване благодарение на управлението EC-Fire с директна индикация на актуалния работен статус, с базиран на символи многоезичен течнокристален дисплей, лесно управление от потребителя с опростено управление с меню, бутони за бърза настройка на параметри. Комуникативен модул за управление и регулиране за контрол на работата на системата.

Системата е окабелена, готова за включване, затръбена и монтирана върху основна рама.

Входно налягане:

При планирането на конфигурацията на системата трябва да бъде взето предвид максималното входно налягане (виж Техническите характеристики). Максимално допустимото входно налягане представлява разликата между максималното работно налягане на системата, съответно минус максималния напор на помпата, който трябва да се съблюдава, при Q = 0. При спринклерни системи съгласно EN 12845 водното налягане не трябва да превишава 12 bar. При спринклерни системи с голяма промяна на нивата, при които разликата във височината между най-високия и най-ниския спринклер е повече от 45 m, водното налягане при изходния отвор на помпата или в тръбопроводите може да бъде по-високо от 12 bar, при условие, че всички компоненти на системата са оразмерени за такова налягане.

Инсталиране на помпата за повишаване на налягането при условия на засмукване.

Необходимо е за работната помпа да се инсталира един захранващ резервоар с присъединителен отвор на напорната тръба над помпата.

Дебит

До 750 m³/h (208 l/s) системна конфигурация на работната помпа.

Табло за управление/управляващо устройство за системи за захранване с вода за пожарогасене

Wilo-Control EC-Fire D (главна помпа с дизелов мотор)

Хардуер:

Напълно електронен централен управляващ модул, вграден в лакиран стоманен корпус, степен на защита IP54, командна апаратура и дисплей на предната врата

Характеристики и функции:

Дизайнът на управляващия модул зависи от мощността на свързаната помпа. Уредът включва следните компоненти:

 • Главен прекъсвач: За включване и изключване на таблото за управление. (При неоторизирано използване в случай на пожар)
 • Дисплей: Дисплей за обслужване и индикация, вграден във вратата на разпределителния шкаф. Показва работните данни и експлоатационното състояние на помпата и на модула за управление и регулиране с помощта на символи. Изборът на меню и въвеждането на параметри става с бутоните на предната врата
 • Микропроцесор: Микропроцесор с програмно-технически реализирана система за управление SPS, адаптор и схема с I/O (входове и изходи). Конфигурацията на програмите зависи от системата и от спринклерната инсталация
 • Индикатори: Индикаторните лампички с дълъг живот (Longlife) показват следните състояния: Работа на помпата, активиране на релето за налягане, активиране на поплавъчния превключвател, деактивиране на автоматичния режим, деактивиране на отоплението на мотора, аларма за температурата, аларма за налягането на маслото, погрешен старт, аларма за ремъците, ниско ниво на горивото, работещо зарядно устройство на батерията, нисък статус на батерията, аларма на зарядното устройство на батерията, ръчен стоп
 • Бутони: Бутон за ръчен стоп, за ръчен стартерен акумулатор А, за ръчен стартерен акумулатор В, за тест на лампите и за зачистване на алармени и предупредителни съобщения, както и за избор на меню
 • Защита с предпазители: Защитни предпазители за отоплението и зарядното устройство за акумулаторните батерии в таблото за управление
 • Стартиране на мотора: Автоматично посредством две сменящи се акумулаторни батерии или директно посредством бутона "старт" на предния панел
 • Защита на мотора: Контрол на типични работни параметри на дизеловия мотор (температура, налягане на маслото и др.) без стоп
 • Контрол на мощността: Контрол на оборотите на дизеловия мотор
 • Контрол на батериите: Контрол на зарядното напрежение, зарядния ток и грешки при зареждането
 • Контрол на водоснабдяването: С помощта на поплавъчен превключвател, така че нивото на водата да се поддържа винаги на поне 2/3 от захранващия резервоар
 • Контрол на електрозахранването: Съобщение за грешка на зарядното устройство за акумулаторите при отпадане на електрозахранването
 • Обобщено сигнално съобщение: Грешки от всякакъв вид се показват с помощта на общ индикатор за грешка
 • Индивидуално сигнално съобщение: Важните единични грешки се показват посредством индикатори за единични грешки
 • Съобщения за грешки и зачистването им: Всички съобщения за грешки се показват с помощта на светодиоди и трябва да бъдат зачистени

Софтуер:

 • Фабрично програмиран за напълно автоматична експлоатация
 • Информация за оборотите на мотора, напрежението и тока при зареждане на акумулаторните батерии.
 • Навигация в менюто с индикация чрез открит текст

Отговаря на следните стандарти:

 • Стационарни противопожарни инсталации - Автоматични спринклерни инсталации (EN 12845), частта за помпите с дизелов мотор
 • Електрообзавеждане на машини (EN 60204-1)
 • Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение (EN 61439-1 и EN 61439-2)
 • ЕМС – Устойчивост на смущаващи въздействия за промишлени среди (EN 61000-6-2)
 • ЕМС – Стандарт за излъчване за жилищни, търговски и лекопромишлени среди (EN 61000-6-3)

Описание на функциите:

С управляващите устройства Wilo EC-Fire D могат да бъдат управлявани помпи с дизелови мотори, сензори за управление на помпите, както и за информационно ниво. Управляваното с микропроцесор табло за управление служи за управлението и регулирането на всички необходими функции на система за повишаване на налягането съгласно EN 12845, за тестови цели или действителни случаи със спринклери.

Принципът на работа на пожарогасителния модул се основава на каскадното калибриране на релетата за налягане за стартиране на помпата. Ако поради отваряне на един или няколко циркулационни кръга или поради дефектен спринклер възникне необходимост от голямо количество вода, налягането в системата спада. Това води до стартирането на главната помпа посредством табло за управление.

Щом спринклерният циркулационен кръг или спирателният кран, с който се захранват спринклерните глави, се затвори, в системата се генерира поддържащо налягане. Тогава трябва да бъдат натиснати бутоните "стоп" на предната врата, за да се спре помпата.

Wilo-Control EC-Fire J (жокей помпа с електромотор)

Хардуер:

Напълно електро-механичен управляващ модул, вграден в лакиран стоманен корпус, степен на защита IP54, командна апаратура и бутони на предната врата

Характеристики и функции:

Дизайнът на управляващия модул зависи от мощността на свързаната помпа. Уредът включва следните компоненти:

 • Главен прекъсвач: За включване и изключване на таблото за управление
 • Индикатори: Индикаторни лампички с дълъг живот (Longlife), които показват експлоатационна готовност на помпата, работа на помпата и обща грешка
 • Прекъсвачи: Въртящ се превключвател за настройване на ръчен режим на работа, респективно на автоматичен режим
 • Стартиране на мотора: Директен контактор
 • Защита на мотора: Прекъсвач за защита от къси съединения и претоварване
 • Индивидуално сигнално съобщение: Съобщение за грешка на мотора (късо съединение, претоварване)
 • Съобщения за грешки и зачистването им: Съобщенията за грешки на мотора се показват с помощта на съответните светодиоди. Зачистването на съобщенията за грешки се осъществява при рестартиране на защитния прекъсвач на мотора

Отговаря на следните стандарти:

 • Стационарни противопожарни инсталации - Автоматични спринклерни инсталации (EN 12845), частта за жокей помпите
 • Електрообзавеждане на машини (EN 60204-1)
 • Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение (EN 61439-1 и EN 61439-2)
 • ЕМС – Устойчивост на смущаващи въздействия за промишлени среди (EN 61000-6-2)
 • ЕМС – Стандарт за излъчване за жилищни, търговски и лекопромишлени среди (EN 61000-6-3)

Описание на функциите:

С модулите Wilo-Control EC-Fire J могат да бъдат управлявани жокей помпи с електромотор и сензори съгласно EN 12845, а именно за тестови цели, както и при експлоатация на спринклерната система.

Принципът на работа на пожарогасителния модул се основава на каскадното калибриране на релетата за налягане за стартиране на помпата.

Жокей помпата, която служи за повишаване на налягането, се включва първа и осигурява напълването на системата с вода и поддържането на налягането в нея. Тя се активира при спад на налягането в системата. Регулирането на включването и изключването на помпата се извършва посредством правилно калибрирано реле за налягане.

Експлоатационни характеристики
 • Флуид
  Water
 • Допустими транспортирани флуиди
  Water
 • Мин. температура на флуида
  3 °C
 • Макс. температура на флуида
  50 °C
 • Макс. температура на околната среда
  40 °C
 • Входно налягане
  0.98 bar
Данни на мотора
 • Степен на защита
  IP54
Материали
 • Корпус на помпата
  5.1301, EN-GJL-250
 • Работно колело
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Вал
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Материал уплътнение
  EPDM
Информация за приемането на поръчки
 • Изделие
  Wilo
 • Описание на продукта
  SiFire Easy 40/250-235-26.5 DJ
 • Тегло нето прибл.
  796 kg
 • Описание
  4205235

Downloads

Wilo-SiFire Easy

Article Number 4206358
Edition 1801
Номер на версия 02
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 50

PDF (6 MB)

Изтегляне

PDF: SiFire Easy 40/250-235-26.5 DJ

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване