Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

SiFire Easy 50/160-150-7.5/7.5 EEJ

Таблица с параметри

Хидравлични характеристики
 • Входно налягане
  10 bar
 • Максимално работно налягане PN
  10 bar
 • Мин. температура на флуида Tmin
  3 °C
 • Макс. температура на флуида Tmax
  50 °C
 • Температура на околната среда мин. Tmin
  5 °C
 • Макс. температура на околната среда Tmax
  40 °C
Материали
 • Корпус на помпата
  EN-GJL-250
 • Работно колело
  1.4408
 • Вал
  1.4057
 • Материал уплътнение
  EPDM
Информация за приемането на поръчки
 • Изделие
  Wilo
 • Обозначение на продукта
  SiFire Easy 50/160-150-7.5/7.5 EEJ
 • EAN номер
  4048482662527
 • Каталожен номер
  4205285
 • Тегло нето прибл. m
  794 kg
 • Тегло бруто прибл. m
  829.0 kg
 • Дължина с опаковка
  1430 mm
 • Височина с опаковка
  1540 mm
 • Ширина с опаковка
  1748 mm
 • Характеристика на опаковката
  Търговска опаковка
 • Вид опаковка
  Специален палет
 • Минимално количество за поръчка
  1

Текст

Система за повишаване на налягането като напълно автоматична компактна система за пожарогасителни цели съгласно EN 12845.

Състои се от 2 помпи (работна/резервна) с хоризонтална фундаментна рамка – EN 733 – с втулков куплунг, електромотор и многостъпална, вертикална, електрическа жокей помпа, разширителен мембранен съд (вместимост: 20 l), както и по един разпределителен шкаф за всяка помпа, фиксиран към здрава и стабилна опорна конструкция.

Два модела EC-Fire E за електромотори, и двата оборудвани с Easy Controller, плюс модел EC-Fire J за жокей помпа, солидна конструкция от специални профили с отвори за вилките на вилков електрокар и куки, така че се гарантира лесен и безопасен транспорт. Регулируем на височина държач за изходящия разпределител, специална фундаментна рамка, благодарение на която значително се намалява преносът на вибрации и се повишава надеждността и експлоатационния живот.

Един циркулационен кръг с двойно реле за налягане, манометър, възвратен клапан, вентил (осигурен срещу употреба от неоторизирани лица) за автоматичен старт на работната и на резервната помпа. Кабелите са скрити в конструкцията и са защитени от сътресение и прерязване. Серийно оборудване с мембрана, инсталирана директно на корпуса на работната/резервната помпа, за да се избегне прегряване при нулев дебит.

Две табла за управление EC-Fire E и едно EC-Fire J за пожарогасителни системи съгласно EN 12845.

Таблата за управление са вградени в корпус от листова стомана, отговарящ на степен на защита IP54.

Максимално качество на регулиране и лесно обслужване благодарение на управлението EC-Fire с директна индикация на актуалния работен статус, с базиран на символи многоезичен течнокристален дисплей, лесно управление от потребителя с опростено управление с меню, бутони за бърза настройка на параметри. Комуникативен модул за управление и регулиране за контрол на работата на системата.

Системата е окабелена, готова за включване, затръбена и монтирана върху основна рама.

Входно налягане:

При планирането на конфигурацията на системата трябва да бъде взето предвид максималното входно налягане (виж Техническите характеристики). Максимално допустимото входно налягане представлява разликата между максималното работно налягане на системата, съответно минус максималния напор на помпата, който трябва да се съблюдава, при Q = 0. При спринклерни системи съгласно EN 12845 водното налягане не трябва да превишава 12 bar. При спринклерни системи с голяма промяна на нивата, при които разликата във височината между най-високия и най-ниския спринклер е повече от 45 m, водното налягане при изходния отвор на помпата или в тръбопроводите може да бъде по-високо от 12 bar, при условие, че всички компоненти на системата са оразмерени за такова налягане.

Инсталиране на помпата за повишаване на налягането при условия на засмукване.

Необходимо е да се инсталира захранващ резервоар с присъединителен отвор на напорната тръба над помпата за работната/резервната помпа.

Дебит

До 350 m³/h (97 l/s) системна конфигурация на работната/резервната помпа.

Табла за управление/управляващи устройства за системи за захранване с вода за пожарогасене

Wilo-Control SC-Fire E (работна или резервна помпа с електромотор)

Хардуер:

Напълно електронен централен управляващ модул, вграден в лакиран стоманен корпус, степен на защита IP54, командна апаратура и дисплей на предната врата

Характеристики и функции:

Дизайнът на управляващия модул зависи от мощността на свързаната помпа (старт посредством DOL или свързване звезда-триъгълник). Уредът включва следните компоненти:

 • Главен прекъсвач: За включване и изключване на таблото за управление. (При неоторизирано използване в случай на пожар)
 • Дисплей: Дисплей за обслужване и индикация, вграден във вратата на разпределителния шкаф. Показва работните данни и експлоатационното състояние на помпата и на модула за управление и регулиране с помощта на символи. Изборът на меню и въвеждането на параметри става с бутоните на предната врата
 • Микропроцесор: Микропроцесор с програмно-технически реализирана система за управление SPS, адаптор и схема с I/O (входове и изходи). Конфигурацията на програмите зависи от системата и от спринклерната инсталация
 • Индикатори: Индикаторните лампички с дълъг живот (Longlife) показват експлоатационна готовност, работата на мотора и на помпата, активирането на релето за налягане и на поплавъчния превключвател, погрешен старт, ръчно стартиране и ръчно спиране
 • Бутони: Бутони за ръчен старт и ръчен стоп, за тест на лампите и за избор на меню
 • Защита с предпазители: Защитни предпазители, които толерират стартовия ток за най-малко 20 s
 • Стартиране на мотора: Контактор за директно включване, до 22 kW, при по-висока мощност - старт посредством схема звезда-триъгълник
 • Моторна защита: Само за сигнализирането
 • Контрол на водоснабдяването: С помощта на поплавъчен превключвател, така че нивото на водата да се поддържа винаги на поне 2/3 от захранващия резервоар
 • Контрол на мощността: Електрическо захранване и мощност на помпата
 • Обобщено сигнално съобщение: Грешки от всякакъв вид се показват с помощта на общ индикатор за грешка
 • Индивидуално сигнално съобщение: С помощта на индивидуален индикатор за грешка се показва важното съобщение за грешка "Погрешен старт"
 • Съобщения за грешки и зачистването им: Всички съобщения за грешки се показват с помощта на светодиоди, показват се на дисплея като кодове за грешки и трябва да бъдат зачистени

Софтуер:

 • Фабрично програмиран за напълно автоматична експлоатация
 • Информация за напрежението, силата на тока и мощността на помпата
 • Навигация в менюто с индикация чрез открит текст

Отговаря на следните стандарти:

 • Стационарни противопожарни инсталации - Автоматични спринклерни инсталации (EN 12845), частта за помпите с електромотор
 • Електрообзавеждане на машини (EN 60204-1)
 • Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение (EN 61439-1 и EN 61439-2)
 • ЕМС – Устойчивост на смущаващи въздействия за промишлени среди (EN 61000-6-2)
 • ЕМС - Емисия на електромагнитни смущения за жилищни, търговски и лекопромишлени среди (EN 61000-6-3)

Описание на функциите:

С управляващите устройства Wilo EC-Fire E могат да бъдат управлявани помпи с електромотори, сензори за управление на помпите, както и за информационно ниво. Управляваното с микропроцесор табло за управление служи за управлението и регулирането на всички необходими функции на система за повишаване на налягането съгласно EN 12845, за тестови цели или действителни случаи със спринклери.

Принципът на работа на пожарогасителния модул се основава на каскадното калибриране на релетата за налягане за стартиране на помпата.

Ако поради отваряне на един или няколко циркулационни кръга или поради дефектен спринклер възникне необходимост от голямо количество вода, налягането в системата спада. Това води до стартирането на главната помпа посредством табло за управление. Когато в система с няколко помпи електрическата главна помпа не се включи (например поради проблеми при електрозахранването), спадът в налягането активира релето за налягане на резервната помпа и тя се включва. В някои случаи могат да бъдат използвани също и две или повече електрически помпи.

Щом спринклерният циркулационен кръг или спирателният кран, с който се захранват спринклерните глави, се затвори, в системата се генерира поддържащо налягане. Тогава трябва да бъдат натиснати бутоните "стоп" на предната врата, за да се спре помпата.

Wilo-Control EC-Fire J (жокей помпа с електромотор)

Хардуер:

Напълно електро-механичен управляващ модул, вграден в лакиран стоманен корпус, степен на защита IP54, командна апаратура и бутони на предната врата

Характеристики и функции:

Дизайнът на управляващия модул зависи от мощността на свързаната помпа. Уредът включва следните компоненти:

 • Главен прекъсвач: За включване и изключване на таблото за управление
 • Индикатори: Индикаторни лампички с дълъг живот (Longlife), които показват експлоатационна готовност на помпата, работа на помпата и обща грешка
 • Прекъсвачи: Въртящ се превключвател за настройване на ръчен режим на работа, респективно на автоматичен режим
 • Стартиране на мотора: Директен контактор
 • Моторна защита: Прекъсвач за защита от къси съединения и претоварване
 • Индивидуално сигнално съобщение: Съобщение за грешка на мотора (късо съединение, претоварване)
 • Съобщения за грешки и зачистването им: Съобщенията за грешки на мотора се показват с помощта на съответните светодиоди. Зачистването на съобщенията за грешки се осъществява при рестартиране на защитния прекъсвач на мотора

Отговаря на следните стандарти:

 • Стационарни противопожарни инсталации - Автоматични спринклерни инсталации (EN 12845), частта за жокей помпите
 • Електрообзавеждане на машини (EN 60204-1)
 • Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение (EN 61439-1 и EN 61439-2)
 • ЕМС – Устойчивост на смущаващи въздействия за промишлени среди (EN 61000-6-2)
 • ЕМС - Емисия на електромагнитни смущения за жилищни, търговски и лекопромишлени среди (EN 61000-6-3)

Описание на функциите:

С модулите Wilo-Control EC-Fire J могат да бъдат управлявани жокей помпи с електромотор и сензори съгласно EN 12845, а именно за тестови цели, както и при експлоатация на спринклерната система.

Принципът на работа на пожарогасителния модул се основава на каскадното калибриране на релетата за налягане за стартиране на помпата.

Жокей помпата, която служи за повишаване на налягането, се включва първа и осигурява напълването на системата с вода и поддържането на налягането в нея. Тя се активира при спад на налягането в системата. Регулирането на включването и изключването на помпата се извършва посредством правилно калибрирано реле за налягане.

Експлоатационни характеристики
 • Флуид
  Water
 • Максимално работно налягане PN
  10 bar
 • Входно налягане
  10 bar
Материали
 • Корпус на помпата
  EN-GJL-250
 • Работно колело
  1.4408
 • Вал
  1.4057
 • Материал уплътнение
  EPDM
Информация за приемането на поръчки
 • Изделие
  Wilo
 • Обозначение на продукта
  SiFire Easy 50/160-150-7.5/7.5 EEJ
 • Тегло нето прибл. m
  794 kg
 • Каталожен номер
  4205285

Характеристики

SiFire Easy 50/160

SiFire Easy 50/160
SiFire Easy 50/160

Информация за поръчки

Information for order placements
 • Изделие
  Wilo
 • Обозначение на продукта
  SiFire Easy 50/160-150-7.5/7.5 EEJ
 • EAN номер
  4048482662527
 • Каталожен номер
  4205285
 • Тегло бруто прибл. m
  829.0 kg
 • Тегло нето прибл. m
  794 kg
 • Обща дължина L
  1230.0 mm
 • Височина без опаковка H
  1470 mm
 • Цвят
  зелено/черно/сребърно
 • Характеристика на опаковката
  Търговска опаковка
 • Вид опаковка
  Специален палет
 • Брой във всяка равнина
  1
 • Ширина без опаковка L
  1547.0 mm
 • Минимално количество за поръчка
  1
 • Брой на палет
  1

Downloads

Wilo-SiFire Easy

Article Number 4206358
Edition 1801
Номер на версия 02
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 50

PDF (6 MB)

Изтегляне

Wilo-Priming tank 500 L

Article Number 4228982
Edition 2019-05
Номер на версия 01
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 451

PDF (19 MB)

Изтегляне

PDF: SiFire Easy 50/160-150-7.5/7.5 EEJ

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване