Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

SiFire Easy 80/200-192R-30 E

Таблица с параметри

Материали
 • Корпус на помпата
  5.1301, EN-GJL-250
 • Работно колело
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Вал
  1.4057, X20CrNi17-2
Експлоатационни характеристики
 • Мин. температура на флуида
  3 °C
 • Макс. температура на флуида
  50 °C
 • Макс. температура на околната среда
  40 °C
Данни на мотора
 • Степен на защита
  IP54
Информация за приемането на поръчки
 • Тегло нето прибл.
  824 kg
 • Изделие
  Wilo
 • Описание на продукта
  SiFire Easy 80/200-192R-30 E
 • Описание
  4205113

Характеристики

SiFire Easy 80/200

SiFire Easy 80/200
SiFire Easy 80/200

Информация за поръчки

Information for order placements
 • Изделие
  Wilo
 • Описание на продукта
  SiFire Easy 80/200-192R-30 E
 • EAN номер
  4048482660806
 • Описание
  4205113
 • Тегло бруто прибл.
  882.0 kg
 • Тегло нето прибл.
  824 kg
 • Обща дължина
  744.0 mm
 • Височина без опаковка
  1762 mm
 • Цвят
  зелено/черно/сребърно
 • Характеристика на опаковката
  Търговска опаковка
 • Вид опаковка
  Специален палет
 • Брой във всяка равнина
  1
 • Ширина без опаковка
  2098.0 mm
 • Минимално количество за поръчка
  1
 • Брой на палет
  1

Текст

Система за повишаване на налягането като напълно автоматична компактна система за пожарогасителни цели съгласно EN 12845.

Състои се от една помпа с хоризонтална фундаментна рамка – EN 733 – с втулков куплунг, електромотор и разширителен мембранен съд (вместимост: 20 l), както и един разпределителен шкаф, фиксиран към здрава и стабилна опорна конструкция.

Модел EC-Fire E за електромотор, оборудван със Easy Controller, солидна конструкция от специални профили с отвори за вилките на вилков електрокар и куки, така че се гарантира лесен и безопасен транспорт. Регулируем на височина държач за изходящия разпределител и специална фундаментна рамка, благодарение на която значително се намалява преносът на вибрации и се повишава надеждността и експлоатационния живот.

Един циркулационен кръг с двойно реле за налягане, манометър, възвратен клапан, вентил (осигурен срещу употреба от неоторизирани лица) за автоматичен старт на работната помпа. Кабелите са скрити в конструкцията и са защитени от сътресение и прерязване. Серийно оборудване с мембрана, инсталирана директно на корпуса на главната помпа, за да се избегне прегряване при нулев дебит.

Табло за управление EC-Fire E за пожарогасителни системи съгласно EN 12845.

Таблото за управление е вградено в корпус от листова стомана, отговарящ на степен на защита IP54.

Максимално качество на регулиране и лесно обслужване благодарение на управлението EC-Fire с директна индикация на актуалния работен статус, с базиран на символи многоезичен течнокристален дисплей, лесно управление от потребителя с опростено управление с меню, бутони за бърза настройка на параметри. Комуникативен модул за управление и регулиране за контрол на работата на системата.

Системата е окабелена, готова за включване, затръбена и монтирана върху основна рама.

Входно налягане:

При планирането на конфигурацията на системата трябва да бъде взето предвид максималното входно налягане (виж Техническите характеристики). Максимално допустимото входно налягане представлява разликата между максималното работно налягане на системата, съответно минус максималния напор на помпата, който трябва да се съблюдава, при Q = 0. При спринклерни системи съгласно EN 12845 водното налягане не трябва да превишава 12 bar. При спринклерни системи с голяма промяна на нивата, при които разликата във височината между най-високия и най-ниския спринклер е повече от 45 m, водното налягане при изходния отвор на помпата или в тръбопроводите може да бъде по-високо от 12 bar, при условие, че всички компоненти на системата са оразмерени за такова налягане.

Инсталиране на помпата за повишаване на налягането при условия на засмукване.

Необходимо е за работната помпа да се инсталира един захранващ резервоар с присъединителен отвор на напорната тръба над помпата.

Дебит

До 350 m³/h (97 l/s) системна конфигурация на работната помпа.

Табло за управление/управляващо устройство за системи за захранване с вода за пожарогасене

Wilo-Control EC-Fire E (главна помпа с електромотор)

Хардуер:

Напълно електронен централен управляващ модул, вграден в лакиран стоманен корпус, степен на защита IP54, командна апаратура и дисплей на предната врата

Характеристики и функции:

Дизайнът на управляващия модул зависи от мощността на свързаната помпа (старт посредством DOL или свързване звезда-триъгълник). Уредът включва следните компоненти:

 • Главен прекъсвач: За включване и изключване на таблото за управление. (При неоторизирано използване в случай на пожар)
 • Дисплей: Дисплей за обслужване и индикация, вграден във вратата на разпределителния шкаф. Показва работните данни и експлоатационното състояние на помпата и на модула за управление и регулиране с помощта на символи. Изборът на меню и въвеждането на параметри става с бутоните на предната врата
 • Микропроцесор: Микропроцесор с програмно-технически реализирана система за управление SPS, адаптор и схема с I/O (входове и изходи). Конфигурацията на програмите зависи от системата и от спринклерната инсталация
 • Индикатори: Индикаторните лампички с дълъг живот (Longlife) показват експлоатационна готовност, работата на мотора и на помпата, активирането на релето за налягане и на поплавъчния превключвател, погрешен старт, ръчно стартиране и ръчно спиране
 • Бутони: Бутони за ръчен старт и ръчен стоп, за тест на лампите и за избор на меню
 • Защита с предпазители: Защитни предпазители, които толерират стартовия ток за най-малко 20 s
 • Стартиране на мотора: Контактор за директно включване, до 22 kW, при по-висока мощност - старт посредством схема звезда-триъгълник
 • Моторна защита: Само за сигнализирането
 • Контрол на водоснабдяването: С помощта на поплавъчен превключвател, така че нивото на водата да се поддържа винаги на поне 2/3 от захранващия резервоар
 • Контрол на мощността: Електрическо захранване и мощност на помпата
 • Обобщено сигнално съобщение: Грешки от всякакъв вид се показват с помощта на общ индикатор за грешка
 • Индивидуално сигнално съобщение: С помощта на индивидуален индикатор за грешка се показва важното съобщение за грешка "Погрешен старт"
 • Съобщения за грешки и зачистването им: Всички съобщения за грешки се показват с помощта на светодиоди, показват се на дисплея като кодове за грешки и трябва да бъдат зачистени

Софтуер:

 • Фабрично програмиран за напълно автоматична експлоатация
 • Информация за напрежението, силата на тока и мощността на помпата
 • Навигация в менюто с индикация чрез открит текст

Отговаря на следните стандарти:

 • Стационарни противопожарни инсталации - Автоматични спринклерни системи (EN 12845), частта за помпите с електромотор
 • Електрообзавеждане на машини (EN 60204-1)
 • Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение (EN 61439-1 и EN 61439-2)
 • ЕМС – Устойчивост на смущаващи въздействия за промишлени среди (EN 61000-6-2)
 • ЕМС – Стандарт за излъчване за жилищни, търговски и лекопромишлени среди (EN 61000-6-3)

Описание на функциите:

С управляващите устройства Wilo EC-Fire E могат да бъдат управлявани помпи с електромотори, сензори за управление на помпите, както и за информационно ниво. Управляваното с микропроцесор табло за управление служи за управлението и регулирането на всички необходими функции на система за повишаване на налягането съгласно EN 12845, за тестови цели или действителни случаи със спринклери.

Принципът на работа на пожарогасителния модул се основава на каскадното калибриране на релетата за налягане за стартиране на помпата.

Ако поради отваряне на един или няколко циркулационни кръга или поради дефектен спринклер възникне необходимост от голямо количество вода, налягането в системата спада. Това води до стартирането на главната помпа посредством табло за управление. Когато в система с няколко помпи електрическата главна помпа не се включи (например поради проблеми при електрозахранването), спадът в налягането активира релето за налягане на резервната помпа и тя се включва. В някои случаи могат да бъдат използвани също и две или повече електрически помпи.

Щом спринклерният циркулационен кръг или спирателният кран, с който се захранват спринклерните глави, се затвори, в системата се генерира поддържащо налягане. Тогава трябва да бъдат натиснати бутоните "стоп" на предната врата, за да се спре помпата.

Експлоатационни характеристики
 • Флуид
  Water
 • Допустими транспортирани флуиди
  Water
 • Мин. температура на флуида
  3 °C
 • Макс. температура на флуида
  50 °C
 • Макс. температура на околната среда
  40 °C
 • Входно налягане
  0.98 bar
Данни на мотора
 • Степен на защита
  IP54
Материали
 • Корпус на помпата
  5.1301, EN-GJL-250
 • Работно колело
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Вал
  1.4057, X20CrNi17-2
Информация за приемането на поръчки
 • Изделие
  Wilo
 • Описание на продукта
  SiFire Easy 80/200-192R-30 E
 • Тегло нето прибл.
  824 kg
 • Описание
  4205113

Downloads

Wilo-SiFire Easy

Article Number 4206358
Edition 1801
Номер на версия 02
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 50

PDF (6 MB)

Изтегляне

PDF: SiFire Easy 80/200-192R-30 E

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване