Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

SiFire Easy 80/200-215.5-45/47.7 EDJ

Таблица с параметри

Материали
 • Корпус на помпата
  5.1301, EN-GJL-250
 • Работно колело
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Вал
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Материал уплътнение
  EPDM
Експлоатационни характеристики
 • Мин. температура на флуида
  3 °C
 • Макс. температура на флуида
  50 °C
 • Макс. температура на околната среда
  40 °C
Данни на мотора
 • Степен на защита
  IP54
Информация за приемането на поръчки
 • Тегло нето прибл.
  1685 kg
 • Изделие
  Wilo
 • Описание на продукта
  SiFire Easy 80/200-215.5-45/47.7 EDJ
 • Описание
  4205355

Характеристики

SiFire Easy 80/200

SiFire Easy 80/200
SiFire Easy 80/200

Информация за поръчки

Information for order placements
 • Изделие
  Wilo
 • Описание на продукта
  SiFire Easy 80/200-215.5-45/47.7 EDJ
 • EAN номер
  4048482663227
 • Описание
  4205355
 • Тегло бруто прибл.
  1743.0 kg
 • Тегло нето прибл.
  1685 kg
 • Обща дължина
  1582.0 mm
 • Височина без опаковка
  1932 mm
 • Цвят
  зелено/черно/сребърно
 • Характеристика на опаковката
  Търговска опаковка
 • Вид опаковка
  Специален палет
 • Брой във всяка равнина
  1
 • Ширина без опаковка
  2098.0 mm
 • Минимално количество за поръчка
  1
 • Брой на палет
  1

Текст

Система за повишаване на налягането като напълно автоматична компактна система за пожарогасителни цели съгласно EN 12845.

Състои се от 2 помпи (работна/резервна) с хоризонтална фундаментна рамка – EN 733 – с втулков куплунг, едната с електромотор, а другата - с дизелов мотор, и многостъпална, вертикална, електрическа жокей помпа, разширителен мембранен съд (вместимост: 20 l), както и по един разпределителен шкаф за всяка помпа, фиксиран към здрава и стабилна опорна конструкция.

Модел EC-Fire E за електромотор и модел EC-Fire D за дизелов мотор, и двата оборудвани със Easy Controller, плюс модел EC-Fire J за жокей помпа, солидна конструкция от специални профили с отвори за вилките на вилков електрокар и куки, така че се гарантира лесен и безопасен транспорт. Регулируем на височина държач за изходящия разпределител, специална фундаментна рамка за дизеловия мотор, благодарение на която значително се намалява преносът на вибрации и се повишава надеждността и експлоатационния живот.

Един циркулационен кръг с двойно реле за налягане, манометър, възвратен клапан, вентил (осигурен срещу употреба от неоторизирани лица) за автоматичен старт на работната и на резервната помпа. Кабелите са скрити в конструкцията и са защитени от сътресение и прерязване. Серийно оборудване с мембрана, инсталирана директно на корпуса на работната/резервната помпа, за да се избегне прегряване при нулев дебит.

Само при модела с дизелов двигател: Горивен резервоар със сензор за нивото на напълване и достатъчно голям обем за шест часа автономна експлоатация, както и 2 акумулаторни батерии на фундаментната рамка и зарядно устройство за батериите в разпределителния шкаф на EC-Fire.

Независима антивибрационна фундаментна рамка за помпата с дизелов двигател.

Едно табло за управление EC-Fire E и едно EC-Fire D, плюс EC-Fire J за пожарогасителни системи съгласно EN 12845.

Таблата за управление са вградени в корпус от листова стомана, отговарящ на степен на защита IP54.

Максимално качество на регулиране и лесно обслужване благодарение на управлението EC-Fire с директна индикация на актуалния работен статус, с базиран на символи многоезичен течнокристален дисплей, лесно управление от потребителя с опростено управление с меню, бутони за бърза настройка на параметри. Комуникативен модул за управление и регулиране за контрол на работата на системата.

Системата е окабелена, готова за включване, затръбена и монтирана върху основна рама.

Входно налягане:

При планирането на конфигурацията на системата трябва да бъде взето предвид максималното входно налягане (виж Техническите характеристики). Максимално допустимото входно налягане представлява разликата между максималното работно налягане на системата, съответно минус максималния напор на помпата, който трябва да се съблюдава, при Q = 0. При спринклерни системи съгласно EN 12845 водното налягане не трябва да превишава 12 bar. При спринклерни системи с голяма промяна на нивата, при които разликата във височината между най-високия и най-ниския спринклер е повече от 45 m, водното налягане при изходния отвор на помпата или в тръбопроводите може да бъде по-високо от 12 bar, при условие, че всички компоненти на системата са оразмерени за такова налягане.

Инсталиране на помпата за повишаване на налягането при условия на засмукване.

Необходимо е да се инсталира захранващ резервоар с присъединителен отвор на напорната тръба над помпата за работната/резервната помпа.

Дебит

До 350 m³/h (97 l/s) системна конфигурация на работната/резервната помпа.

Табла за управление/управляващи устройства за системи за захранване с вода за пожарогасене

Wilo-Control EC-Fire E (главна помпа с електромотор)

Хардуер:

Напълно електронен централен управляващ модул, вграден в лакиран стоманен корпус, степен на защита IP54, командна апаратура и дисплей на предната врата

Характеристики и функции:

Дизайнът на управляващия модул зависи от мощността на свързаната помпа (старт посредством DOL или свързване звезда-триъгълник). Уредът включва следните компоненти:

 • Главен прекъсвач: За включване и изключване на таблото за управление. (При неоторизирано използване в случай на пожар)
 • Дисплей: Дисплей за обслужване и индикация, вграден във вратата на разпределителния шкаф. Показва работните данни и експлоатационното състояние на помпата и на модула за управление и регулиране с помощта на символи. Изборът на меню и въвеждането на параметри става с бутоните на предната врата
 • Микропроцесор: Микропроцесор с програмно-технически реализирана система за управление SPS, адаптор и схема с I/O (входове и изходи). Конфигурацията на програмите зависи от системата и от спринклерната инсталация
 • Индикатори: Индикаторните лампички с дълъг живот (Longlife) показват експлоатационна готовност, работата на мотора и на помпата, активирането на релето за налягане и на поплавъчния превключвател, погрешен старт, ръчно стартиране и ръчно спиране
 • Бутони: Бутони за ръчен старт и ръчен стоп, за тест на лампите и за избор на меню
 • Защита с предпазители: Защитни предпазители, които толерират стартовия ток за най-малко 20 s
 • Стартиране на мотора: Контактор за директно включване, до 22 kW, при по-висока мощност - старт посредством схема звезда-триъгълник
 • Моторна защита: Само за сигнализирането
 • Контрол на водоснабдяването: С помощта на поплавъчен превключвател, така че нивото на водата да се поддържа винаги на поне 2/3 от захранващия резервоар
 • Контрол на мощността: Електрическо захранване и мощност на помпата
 • Обобщено сигнално съобщение: Грешки от всякакъв вид се показват с помощта на общ индикатор за грешка
 • Индивидуално сигнално съобщение: С помощта на индивидуален индикатор за грешка се показва важното съобщение за грешка "Погрешен старт"
 • Съобщения за грешки и зачистването им: Всички съобщения за грешки се показват с помощта на светодиоди, показват се на дисплея като кодове за грешки и трябва да бъдат зачистени

Софтуер:

 • Фабрично програмиран за напълно автоматична експлоатация
 • Информация за напрежението, силата на тока и мощността на помпата
 • Навигация в менюто с индикация чрез открит текст

Отговаря на следните стандарти:

 • Стационарни противопожарни инсталации - Автоматични спринклерни инсталации (EN 12845), частта за помпите с електромотор
 • Електрообзавеждане на машини (EN 60204-1)
 • Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение (EN 61439-1 и EN 61439-2)
 • ЕМС – Устойчивост на смущаващи въздействия за промишлени среди (EN 61000-6-2)
 • ЕМС - Емисия на електромагнитни смущения за жилищни, търговски и лекопромишлени среди (EN 61000-6-3)

Описание на функциите:

С управляващите устройства Wilo EC-Fire E могат да бъдат управлявани помпи с електромотори, сензори за управление на помпите, както и за информационно ниво. Управляваното с микропроцесор табло за управление служи за управлението и регулирането на всички необходими функции на система за повишаване на налягането съгласно EN 12845, за тестови цели или действителни случаи със спринклери.

Принципът на работа на пожарогасителния модул се основава на каскадното калибриране на релетата за налягане за стартиране на помпата.

Ако поради отваряне на един или няколко циркулационни кръга или поради дефектен спринклер възникне необходимост от голямо количество вода, налягането в системата спада. Това води до стартирането на главната помпа посредством табло за управление. Когато в система с няколко помпи електрическата главна помпа не се включи (например поради проблеми при електрозахранването), спадът в налягането активира релето за налягане на резервната помпа и тя се включва. В някои случаи могат да бъдат използвани също и две или повече електрически помпи.

Щом спринклерният циркулационен кръг или спирателният кран, с който се захранват спринклерните глави, се затвори, в системата се генерира поддържащо налягане. Тогава трябва да бъдат натиснати бутоните "стоп" на предната врата, за да се спре помпата.

Wilo-Control EC-Fire D (главна помпа с дизелов мотор)

Хардуер:

Напълно електронен централен управляващ модул, вграден в лакиран стоманен корпус, степен на защита IP54, командна апаратура и дисплей на предната врата

Характеристики и функции:

Дизайнът на управляващия модул зависи от мощността на свързаната помпа. Уредът включва следните компоненти:

 • Главен прекъсвач: За включване и изключване на таблото за управление. (При неоторизирано използване в случай на пожар)
 • Дисплей: Дисплей за обслужване и индикация, вграден във вратата на разпределителния шкаф. Показва работните данни и експлоатационното състояние на помпата и на модула за управление и регулиране с помощта на символи. Изборът на меню и въвеждането на параметри става с бутоните на предната врата
 • Микропроцесор: Микропроцесор с програмно-технически реализирана система за управление SPS, адаптор и схема с I/O (входове и изходи). Конфигурацията на програмите зависи от системата и от спринклерната инсталация
 • Индикатори: Индикаторните лампички с дълъг живот (Longlife) показват следните състояния: Работа на помпата, активиране на релето за налягане, активиране на поплавъчния превключвател, деактивиране на автоматичния режим, деактивиране на отоплението на мотора, аларма за температурата, аларма за налягането на маслото, погрешен старт, аларма за ремъците, ниско ниво на горивото, работещо зарядно устройство на батерията, нисък статус на батерията, аларма на зарядното устройство на батерията, ръчен стоп
 • Бутони: Бутон за ръчен стоп, за ръчен стартерен акумулатор А, за ръчен стартерен акумулатор В, за тест на лампите и за зачистване на алармени и предупредителни съобщения, както и за избор на меню
 • Защита с предпазители: Защитни предпазители за отоплението и зарядното устройство за акумулаторните батерии в таблото за управление
 • Стартиране на мотора: Автоматично посредством две сменящи се акумулаторни батерии или директно посредством бутона "старт" на предния панел
 • Моторна защита: Контрол на типични работни параметри на дизеловия мотор (температура, налягане на маслото и др.) без стоп
 • Контрол на мощността: Контрол на оборотите на дизеловия мотор
 • Контрол на батериите: Контрол на зарядното напрежение, зарядния ток и грешки при зареждането
 • Контрол на водоснабдяването: С помощта на поплавъчен превключвател, така че нивото на водата да се поддържа винаги на поне 2/3 от захранващия резервоар
 • Контрол на електрозахранването: Съобщение за грешка на зарядното устройство за акумулаторите при отпадане на електрозахранването
 • Обобщено сигнално съобщение: Грешки от всякакъв вид се показват с помощта на общ индикатор за грешка
 • Индивидуално сигнално съобщение: Важните единични грешки се показват посредством индикатори за единични грешки
 • Съобщения за грешки и зачистването им: Всички съобщения за грешки се показват с помощта на светодиоди и трябва да бъдат зачистени

Софтуер:

 • Фабрично програмиран за напълно автоматична експлоатация
 • Информация за оборотите на мотора, напрежението и тока при зареждане на акумулаторните батерии.
 • Навигация в менюто с индикация чрез открит текст

Отговаря на следните стандарти:

 • Стационарни противопожарни инсталации - Автоматични спринклерни инсталации (EN 12845), частта за помпите с дизелов мотор
 • Електрообзавеждане на машини (EN 60204-1)
 • Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение (EN 61439-1 и EN 61439-2)
 • ЕМС – Устойчивост на смущаващи въздействия за промишлени среди (EN 61000-6-2)
 • ЕМС - Емисия на електромагнитни смущения за жилищни, търговски и лекопромишлени среди (EN 61000-6-3)

Описание на функциите:

С управляващите устройства Wilo EC-Fire D могат да бъдат управлявани помпи с дизелови мотори, сензори за управление на помпите, както и за информационно ниво. Управляваното с микропроцесор табло за управление служи за управлението и регулирането на всички необходими функции на система за повишаване на налягането съгласно EN 12845, за тестови цели или действителни случаи със спринклери.

Принципът на работа на пожарогасителния модул се основава на каскадното калибриране на релетата за налягане за стартиране на помпата. Ако поради отваряне на един или няколко циркулационни кръга или поради дефектен спринклер възникне необходимост от голямо количество вода, налягането в системата спада. Това води до стартирането на главната помпа посредством табло за управление.

Щом спринклерният циркулационен кръг или спирателният кран, с който се захранват спринклерните глави, се затвори, в системата се генерира поддържащо налягане. Тогава трябва да бъдат натиснати бутоните "стоп" на предната врата, за да се спре помпата.

Wilo-Control EC-Fire J (жокей помпа с електромотор)

Хардуер:

Напълно електро-механичен управляващ модул, вграден в лакиран стоманен корпус, степен на защита IP54, командна апаратура и бутони на предната врата

Характеристики и функции:

Дизайнът на управляващия модул зависи от мощността на свързаната помпа. Уредът включва следните компоненти:

 • Главен прекъсвач: За включване и изключване на таблото за управление
 • Индикатори: Индикаторни лампички с дълъг живот (Longlife), които показват експлоатационна готовност на помпата, работа на помпата и обща грешка
 • Прекъсвачи: Въртящ се превключвател за настройване на ръчен режим на работа, респективно на автоматичен режим
 • Стартиране на мотора: Директен контактор
 • Моторна защита: Прекъсвач за защита от къси съединения и претоварване
 • Индивидуално сигнално съобщение: Съобщение за грешка на мотора (късо съединение, претоварване)
 • Съобщения за грешки и зачистването им: Съобщенията за грешки на мотора се показват с помощта на съответните светодиоди. Зачистването на съобщенията за грешки се осъществява при рестартиране на защитния прекъсвач на мотора

Отговаря на следните стандарти:

 • Стационарни противопожарни инсталации - Автоматични спринклерни инсталации (EN 12845), частта за жокей помпите
 • Електрообзавеждане на машини (EN 60204-1)
 • Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение (EN 61439-1 и EN 61439-2)
 • ЕМС – Устойчивост на смущаващи въздействия за промишлени среди (EN 61000-6-2)
 • ЕМС - Емисия на електромагнитни смущения за жилищни, търговски и лекопромишлени среди (EN 61000-6-3)

Описание на функциите:

С модулите Wilo-Control EC-Fire J могат да бъдат управлявани жокей помпи с електромотор и сензори съгласно EN 12845, а именно за тестови цели, както и при експлоатация на спринклерната система.

Принципът на работа на пожарогасителния модул се основава на каскадното калибриране на релетата за налягане за стартиране на помпата.

Жокей помпата, която служи за повишаване на налягането, се включва първа и осигурява напълването на системата с вода и поддържането на налягането в нея. Тя се активира при спад на налягането в системата. Регулирането на включването и изключването на помпата се извършва посредством правилно калибрирано реле за налягане.

Експлоатационни характеристики
 • Флуид
  Water
 • Допустими транспортирани флуиди
  Water
 • Мин. температура на флуида
  3 °C
 • Макс. температура на флуида
  50 °C
 • Макс. температура на околната среда
  40 °C
 • Входно налягане
  0.98 bar
Данни на мотора
 • Степен на защита
  IP54
Материали
 • Корпус на помпата
  5.1301, EN-GJL-250
 • Работно колело
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Вал
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Материал уплътнение
  EPDM
Информация за приемането на поръчки
 • Изделие
  Wilo
 • Описание на продукта
  SiFire Easy 80/200-215.5-45/47.7 EDJ
 • Тегло нето прибл.
  1685 kg
 • Описание
  4205355

Downloads

Wilo-SiFire Easy

Article Number 4206358
Edition 1801
Номер на версия 02
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 50

PDF (6 MB)

Изтегляне

PDF: SiFire Easy 80/200-215.5-45/47.7 EDJ

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване