Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Size 14 thermal insulation shell

Производствена гама

Вашите преимущества

  • Намалява топлинните загуби на помпата до 85% (в зависимост от електрическата мощност P1)
  • Понижава общата консумация на енергия на отоплителната система
  • Намалява разходите за енергия
  • Устойчива на влага,соли, много киселини, повечето мазнини и разтворители
  • Осигурява равномерно температурно разпределение върху помпата
  • Предпазва помпата от външна влага
  • Неутрална към подпочвени води, не съдържа разширителни добавки и формалдехид
  • Рециклира се 100 %

Приложение

За топлоизолация на корпуса на помпата при приложения в отоплителни системи, осигурена от клиента.

Серия

Топлоизолационна обвивка размер 14

Продукт

PDF: Size 14 thermal insulation shell

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване