Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Smart Gateway

Производствена гама

Вашите преимущества

  • Удобно, дистанционно наблюдение, независимо от местоположението, с мобилни крайни устройства, като смартфони или таблети.
  • Свързване на помпи Wilo и помпена система с Wilo-Smart Cloud
  • Бърз, взаимен трансфер на експлоатационни характеристики и настройки между помпи Wilo и Wilo-Smart Cloud в реално време
  • Съобщения за грешки и предупреждения

Предаване на данни за отдалечен достъп в реално време.

Wilo-Smart Gateway е свързващото звено към Wilo-Smart Cloud за дистанционен контрол и управление на помпи чрез мобилни крайни апарати. За отдалечен достъп на Wilo-Smart Connect, Wilo-Smart Gateway предава в реално време експлоатационни характеристики и управляващи сигнали между помпите Wilo към Wilo-Smart Cloud в Интернет.

Серия

Smart Gateway

Сваляне на файлове

Wilo-Smart Gateway

Каталожен номер 2209950
Издание 2020-09
Номер на версия 02
Формат на страниците 148.2 x 209.9 mm
Брой страници 452

PDF (7 MB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Smart Gateway

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване