Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Stratos GIGA B 50/1-21/2,3

Таблица с параметри

Хидравлични характеристики
 • Индекс на минимална ефективност (MEI)
  0.7
 • Максимално работно налягане PN
  16 bar
 • Note on dimensioning
  16 bar до +120 °C, 13 bar до +140 °C
 • Мин. температура на флуида Tmin
  -20 °C
 • Макс. температура на флуида Tmax
  140 °C
 • Температура на околната среда мин. Tmin
  0 °C
 • Макс. температура на околната среда Tmax
  40 °C
Данни на мотора
 • Захранване от мрежата
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Мотор-клас на енергийна ефективност
  IE5
 • Номинална мощност на мотора P2
  2,30 kW
 • Номинален ток IN
  4,50 A
 • Номинални обороти n
  4620 1/min
 • Обороти макс. nmax
  4620 1/min
 • Емисия на електромагнитни смущения
  EN 61800-3
 • Устойчивост на смущения
  EN 61800-3
 • Клас на изолация
  F
 • Степен на защита на мотора
  IP55
 • Защита на мотора
Материали
 • Корпус на помпата
  5.1301/EN-GJL-250, KTL покритие
 • Работно колело
  PPS-GF40
 • Вал
  Stainless steel
 • Уплътнение на вала
  AQ1EGG
 • Латерна
  5.1301/EN-GJL-250, KTL покритие
Одобрени течности (други течности по запитване)
 • Вода за отопление (според VDI 2035)
  да
 • Масла-топлоносители
  Специално изпълнение срещу доплащане
 • Вода за охлаждане и студена вода
  да
 • Водно-гликолови смеси (при 20 – 40 Vol.-% гликол и температура на флуида ≤ 40 °C)
  да
Монтажни размери
 • Към смукателната страна тръбно присъединяване
  DN 65
 • От страна на нагнетателя тръбно присъединяване
  DN 50
Информация за приемането на поръчки
 • Изделие
  Wilo
 • Обозначение на продукта
  Stratos GIGA B 50/1-21/2,3
 • EAN номер
  4048482778402
 • Каталожен номер
  2189114
 • Тегло нето прибл. m
  43 kg
 • Тегло бруто прибл. m
  50,0 kg
 • Дължина с опаковка
  795 mm
 • Височина с опаковка
  615 mm
 • Ширина с опаковка
  515 mm
 • Характеристика на опаковката
  Транспортна опаковка
 • Вид опаковка
  Картон
 • Минимално количество за поръчка
  1

Текст

Високоефективна блок помпа с мотор EC с клас на енергийна ефективност IE5 съгл. IEC 60034-30-2 и електронно адаптиране на мощността, конструкция със сух ротор. Помпата е изпълнена като едностъпална нисконапорна центробежна помпа с фланцово присъединяване и механично уплътнение Помпата Stratos GIGA В е разработена предимно за изпомпване на вода за отопление (съгласно VDI 2035), вода за охлаждане и водно-гликолови смеси без абразивни частици в отоплителни, охладителни и климатични системи.

Конструкция:

 • Едностъпална нисконапорна центробежна помпа с неделим вал и блокова конструкция, включително опорна плоча на корпуса на помпата
 • Размери на фланците и корпуса съгласно EN 733
 • Фланци PN 16 - пробити съгласно EN 1092-2
 • Изводи за апаратура за измерване на налягането (R 1/8) за допълнително монтиран датчик за диференциално налягане (изпълнение ...-R1 без датчик за диференциално налягане)
 • Корпус на помпата и фланец на мотора - серийно с катафорезно покритие
 • Механично уплътнение за водочерпене до Tmax. = +140°C. До T ≤ +40°C е допустимо добавяне на гликол от 20% до 40% обемна част. При водно/гликолови смеси със съдържание на гликол >40% до макс. 50% обемна част и температура на флуида от > + 40°C до макс. +120°C или флуиди, различни от вода, трябва да се предвиди алтернативно механично уплътнение.
 • Захранващо напрежение 3~480 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz

Окомплектовка:

 • Конзоли за закрепване върху фундамент
 • Комплекти с датчик за диференциално налягане 0 – 10 V за помпи с изпълнение ...-R1
 • Инфрачервен монитор
 • Инфрачервено преносимо устройство
 • IF модул PLR
 • IF модул LON
 • IF модул Modbus
 • IF модул BACnet
 • IF модул CAN

Серийно оборудване:

 • Панел за ръчно управление със зелен бутон за:
  • Помпа вкл./изкл.
  • Избор на режим на регулиране: Δp-c (постоянно диференциално налягане), Δp-v (променливо диференциално налягане), регулиране PID, n-constant (ръчно управление)
  • Настройка на зададената стойност, респ. скоростта
  • Конфигурация на работните параметри
  • Зачистване на грешки
 • Дисплей на помпата за индикация на:
  • Режим на регулиране
  • Зададена стойност (например диференциално налягане или скорост)
  • Съобщения за грешки и предупредителни съобщения
  • Действителни стойности (например консумирана мощност, действителна стойност на сензора)
  • Работни данни (например работни часове, потребление на електроенергия)
  • Данни за състоянието (например състояние на релето за SSM и SBM)
  • Данни за уреда (например име на помпата)
  • Режим на работа (само при приложение с тройник: режим работна/резервна помпа, режим на паралелна работа)

Допълнителни функции:

 • Аналогови интерфейси 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, вградено управление на сдвоени помпи за приложение в съединителната тръба, две сигнални релета за сигнализация на работа и повреда с възможност за конфигуриране, възможност за конфигуриране на поведение при грешка в зависимост от това, дали помпата се използва за отопление или за климатизация, блокировка на достъпа до помпата, вградена пълна защита на мотора (KLF) с електроника за изключване, серийни отвори в корпуса на мотора за оттичане на кондензата (при доставката са запушени), инфрачервен интерфейс за безжична комуникация с управляващ и сервизен уред - инфрачервен монитор Wilo и инфрачервено преносимо устройство Wilo, място за включване на IF модули Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON за свързване към сградна автоматизация.
Експлоатационни характеристики
 • Флуид
  Water
 • температура на флуида T
  -20 °C
 • температура на околната среда T
  0 °C
 • Максимално работно налягане PN
  16 bar
 • Note on dimensioning
  16 bar до +120 °C, 13 bar до +140 °C
 • Индекс на минимална ефективност (MEI)
  0.7
Данни на мотора
 • Мотор-клас на енергийна ефективност
  IE5
 • Емисия на електромагнитни смущения
  EN 61800-3
 • Устойчивост на смущения
  EN 61800-3
 • Захранване от мрежата
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Номинална мощност P2
  2300,0 W
 • Обороти макс. nmax
  4620 1/min
 • Номинален ток IN
  4,50 A
 • Клас на изолация
  F
 • Степен на защита на мотора
  IP55
 • Защита на мотора
Материали
 • Корпус на помпата
  5.1301/EN-GJL-250, KTL покритие
 • Работно колело
  PPS-GF40
 • Вал
  Stainless steel
 • Уплътнение на вала
  AQ1EGG
 • Латерна
  5.1301/EN-GJL-250, KTL покритие
Монтажни размери
 • Към смукателната страна тръбно присъединяване
  DN 65
 • От страна на нагнетателя тръбно присъединяване
  DN 50
Информация за приемането на поръчки
 • Изделие
  Wilo
 • Обозначение на продукта
  Stratos GIGA B 50/1-21/2,3
 • Тегло нето прибл. m
  43 kg
 • Каталожен номер
  2189114

Размери и чертежи с размери

Stratos GIGA B 50/1-21/2,3

Stratos GIGA B 50/1-21/2,3
Stratos GIGA B 50/1-21/2,3

Характеристики

Stratos GIGA B 50/1-21/2,3

Stratos GIGA B 50/1-21/2,3
Stratos GIGA B 50/1-21/2,3

Схема на свързване

Stratos GIGA

Stratos GIGA

L1, L2, L3:Захранване от мрежата: 3~380 V - 3~480 V (±;10 %), 50/60 Hz
PE:Свързване със защитен проводник
DDG:Свързване за датчик за диференциално налягане
In1 (1):Входяща действителна стойност 0 - 10 V/0 - 20 mA; 2 - 10 V/4 - 20 mA
GND (2):Заземително свързване за In1 и In2
+ 24 V (3):Изходно постоянно напрежение за външен консуматор/сензор. Максимално натоварване 60 mA
In2:Входяща зададена стойност 0 - 10 V/0 - 20 mA; 2 - 10 V/4 - 20 mA
MP:Множество помпи, интерфейс за управление на сдвоени помпи
Ext.off:„Предимно Изкл“ управляващ вход
Помпата може да бъде включена или изключена чрез външен, безпотенциален контакт (24 V постоянен ток/10 mA).
SBM:*Безпотенциален общ сигнал за работа (превключвател съгласно VDI 3814)
SSM:*Безпотенциален общ сигнал за повреда (превключвател съгласно VDI 3814)
AUX:Външна размяна на помпите (само при работа със сдвоена помпа). Размяна на помпите може да се извърши чрез външен, безпотенциален контакт (24 V постоянен ток/10 mA)
DIP шалтер:1: Превключване между режим на експлоатация (O) и обслужване (S)
2: Активирайте/деактивирайте менюто за блокировка на достъпа
По избор:IF-Модул за свързване към сградна автоматизация
* Капацитет на натоварване на контактите за SBM и SSM:
min.: 12 V постоянен ток/10 mA
макс.: 250 V променлив ток/1 A

Stratos GIGA

Информация за поръчки

Информация за приемането на поръчки
 • Изделие
  Wilo
 • Обозначение на продукта
  Stratos GIGA B 50/1-21/2,3
 • EAN номер
  4048482778402
 • Каталожен номер
  2189114
 • Тегло бруто прибл. m
  50,0 kg
 • Тегло нето прибл. m
  43 kg
 • Обща дължина L
  559,0 mm
 • Височина без опаковка H
  408 mm
 • Цвят
  зелено/сребърно
 • Характеристика на опаковката
  Транспортна опаковка
 • Вид опаковка
  Картон
 • Брой във всяка равнина
  1
 • Ширина без опаковка L
  276,0 mm
 • Минимално количество за поръчка
  1
 • Брой на палет
  1
 • Наличност на пазара
  2019-07-01
 • Date of introduction
  2018-09-01

Downloads

Wilo-Stratos GIGA Wilo-Stratos GIGA-D Wilo Stratos GIGA B

Каталожен номер 2160201
Издание 2020-08
Номер на версия 04
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 80

PDF (9 MB)

Изтегляне

IL, DL, BL, IL-E, BL-E, DL-E, IPL, DPL, IPL-N, DPL-N, IP-Z, IP-E, DP-E, IPH, Stratos GIGA, GIGA-D, GIGA-B

Каталожен номер 2209010
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 44

PDF (6 MB)

Изтегляне

PDF: Stratos GIGA B 50/1-21/2,3

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване