Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Timer switch SK 601N

Производствена гама

Приложение

За стенен монтаж за автоматично вкл./изкл. по време на единични помпи Wilo с моно- или трифазни мотори.

Превключваща функция

  • Автоматично включване и изключване по време посредством таймер в предварително зададено време (на ¼ час), таймерът е с резервно захранване с батерия.
  • Възможност за паралелно управление на няколко помпи до максималната мощност на превключване.

Окомплектовка/функция

Захранващ кабел (да се осигури от монтажника)

SK 601N –> помпа

Монофазен ток (1~): 3 x 1,5 mm2

SK 602N

Монофазен ток (1~): 3 x 1,5 mm2

Трифазен ток (3~): 5 x 1,5 mm2

SK 601N

Монофазен ток (1~)/трифазен ток (3~): 4 x 1,5 mm2

Помпа

Монофазен ток (1~) с температурна защита WSK: 5 x 1,5 mm2

Трифазен ток (3~) с температурна защита WSK: 7 x 1,5 mm2

Трифазен ток (3~) без температурна защита WSK: 4 x 1,5 mm2

Технически характеристики

Серия

Синхронизиране SK 601N

Продукт

PDF: Timer switch SK 601N

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване