Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Voda Dirt separators

Производствена гама

Вашите преимущества

  • По-висока ефективност на системите за отопление и охлаждане благодарение на интелигентния принцип „Отворен затворен“ на поплавъчния вентил
  • Надеждност и по-ниски разходи за поддръжка на всички компоненти на помпата и котелната система, благодарение на отстраняването на изпуснатите частици замърсяване от системата
  • Лесно и ефективно отстраняване на замърсявания, включително магнитни частици за варианти свързани с фланци

Сепаратор за замърсяване за повече комфорт и повече мощност.

Wilo-Voda Dirt е идеалното решение за непрекъснато отстраняване на частици замърсяване от затворени вериги с циркулация на вода за отопление и охлаждане в търговски сгради. Сепараторът за замърсяване предпазва котлите, помпите и фитингите на големи уплътнени отоплителни и охладителни системи, като напълно отстранява частиците замърсяване, включително и магнитните, и по този начин удължава експлоатационния живот на помпите, таблата за управление и другите аксесоари на системата. Wilo-Voda Dirt предлага освен това преимущества при приложение в стари системи или при преустройство на отворена в затворена система.

Конструкция

Dirt separators.

Приложение

  • Sealed heating and cooling systems.

Кодово означение на типовете

Пример

Voda Dirt 1"

Voda Dirt

Описание на продукта сепаратор за замърсяване

1"

Свързване

Технически характеристики

  • Maximum working pressure: 10.0 bar
  • Maximum working temperature: 120 °C
  • Maximum flow velocity: 1.5 m/s
  • Suitable for addition of glycol-based anti-freeze up to 50%
  • Brass housing, corrosion resistant internals.

Серия

Voda Dirt сепаратори

Продукт

PDF: Voda Dirt separators

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване