Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-BAC

Особености/Предимства при използване

 • Намалени експлоатационни разходи (Life Cycle Costs) благодарение на оптимизиран к.п.д.
 • Корпус на помпата от синтетичен материал
 • Изпълнение с куплунг Victaulic или резбово присъединяване (BAC 70/135... само с куплунг Victaulic)

Производствена гама

Конструкция

Помпа със сух ротор с блок конструкция с резбово присъединяване или куплунг Victaulic

Приложение

За изпомпване на студена и охлаждаща вода, водно-гликолови смеси и други течности без абразивни вещества.

Кодово означение на типовете

ПримерBAC 40/126-1,5/2-S
BACБлок помпа за приложение в хладилни и климатични системи
40Тръбна връзка (нагнетател)
126Диаметър на работното колело
1,5Номинална мощност на мотора P2 в kW
2Брой полюси
SРезбово присъединяване
RКуплунг Victaulic

Технически характеристики

 • Минимален индекс на ефективност (MEI) ≥ 0,4
 • Допустим температурен диапазон от -15 °C до +60 °C
 • Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz (други при запитване)
 • Степен на защита IP 54
 • Резбово присъединяване: G2/G 1½ (модел S) респ. куплунг Victaulic 60,3/48,3 mm (модел BAC 40…/R) или 76,1/76,1 mm (модел BAC 70…/R)
 • Макс. работно налягане 6,5 bar

Описание/Конструкция

Едностъпална нисконапорна центробежна блок помпа с аксиален смукателен вход и радиално разположен напорен изход.

Материали

 • Корпус на помпата: PA 6.6 50% GF
 • Работно колело: PA/PPO, подсилен със стъкловлакна
 • Вал: r
 • Механично уплътнение: BQEGG

Окомплектовка/Функция

Едностъпална нисконапорна центробежна блок помпа, аксиален смукателен вход и радиално разположен напорен изход

Комплект на доставката

 • Помпа
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Общи указания - Директива за продуктите, свързани с енергопотреблението (ErP) (Директива за екодизайн)

Базовата стойност за сравнение за най-ефективните водни помпи е MEI ≥ 0,70КПД на помпа с престъргано (с намален диаметър) колело обикновено е по-нисък от този на помпа с работно колело с пълен диаметър. Престъргването на работното колело адаптира помпата към фиксирана работна точка, което води до намалена консумация на енергия. Индексът на минимална ефективност (MEI) е въз основа на работно колело с пълен диаметър.Работата на тази водна помпа с променливи работни точки може да бъде по-ефективна и икономична при наличие на регулиране, например чрез използването на регулатор на оборотите, който привежда режима на помпата към системата.информация за базовия КПД за сравнение е на разположение на www.europump.org/efficiencychartsПомпите с консумирана мощност > 150 kW или дебит QBEP < 6 m3/h не попадат в рамките на Директивата за екодизайн на водните помпи. Затова не се посочва индекс на минимална ефективност.

Общо поле от характеристики

Характеристики

Продукт

Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и температура на флуида ≤ 40 °C)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035)

-

Вода за охлаждане и студена вода

Допустими области на приложение

Монтаж в затворени сгради

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора

Специално изпълнение с термодатчик (KLF) срещу доплащане

Възможности за монтаж

Конзолна конструкция

Сваляне на файлове

General overview

Edition 2017
Формат на страниците A4
Брой страници 72

PDF (46 MB)

Изтегляне

Wilo-BAC

Article Number 2036430
Edition 0203
Номер на версия 01
Формат на страниците A4
Брой страници 22

PDF (2 MB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-BAC

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване