Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Особености/Предимства при използване

 • Здрава и стабилна система съгласно DIN 1988 (EN 806)
 • Високоефективна помпена хидравлика
 • Цялостна система, оптимизирана по отношение на загубите на налягане
 • 2 до 6 паралелно включени, вертикални центробежни помпи за високо налягане от неръждаема стомана от серията Helix V
 • Табло за управление Comfort CC, с разширени функции, с микрокомпютърно управление с програмируема памет и графичен сензорен дисплей, без или със честотен преобразувател за безстепенно регулиране на основно натоварената помпа

Производствена гама

Конструкция

Високоефективна, заводски сглобена водоснабдителна система (нормално засмукваща) с 2 до 6 паралелно включени, вертикално разположени центробежни помпи за високо налягане от неръждаема стомана със сух ротор от серията Helix V, вкл. Comfort Controller CC (предлага се със или без честотен преобразувател)

Приложение

 • Напълно автоматично водоснабдяване и повишаване на налягането в системи за жилищни, офисни и административни сгради, хотели, болници, магазини, както и в индустриални системи
 • Изпомпване на питейна вода и производствена вода, вода за охлаждане, вода за пожарогасене (без вода за пожарогасителни системи съгласно DIN 14462 и в съгласие с местните органи за противопожарна охрана) или вода за други технически цели, която не разяжда използваните материали нито по химичен, нито по механичен начин и която не съдържа абразивни или дълговлакнести частици.

Кодово означение на типовете

Пример: Wilo-COR-4 Helix V 2203/1/K/CC
CO Компактна система зза повишаване на налягането,
RРегулиране на съответната основно натоварена помпа посредством честотен преобразувател в таблото за управление
4Брой на помпите
Helix VСерия на помпите
22Номинален дебит [m3/h] на единичната помпа
03Брой степени на единичната помпа
1Брой на стругованите работни колела на помпата
KС механично уплътнение тип гилза
CCРегулиращ модул; CC = Comfort-Controller

Технически характеристики

 • Ел. захранване 3~230 V/400 V ± 10%, 50 Hz
 • Температура на флуида макс. 50 °C (опционално 70 °C)
 • Работно налягане 16 bar (25 bar опционално)
 • Входно налягане 10 bar
 • Присъед.размери/ном.диаметър от страната на крайното налягане R 1½" - DN 200
 • Присъед. размер/ном. диаметър от входната страна R 1½" - DN 200
 • Номинална скорост 2850 1/min
 • Степен на защита IP 54 (табло за управление CC)
 • Защита с предпазители към мрежата AC 3 в съответствие с мощността на мотора и разпоредбите на електроразпределителното предприятие
 • Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване):
  • Питейна вода и затоплена питейна вода
  • Вода за охлаждане
  • Вода за пожарогасене
  Забележка за работните флуиди: Допустими работни флуиди са като цяло води, които не разяждат използваните конструктивни материали нито по химически, нито по механичен начин и не съдържат абразивни или дълговлакнести компоненти

Окомплектовка/Функция

 • 2-6 помпи в система от сериите Helix V 4 до Helix V 52 със стандартизиран мотор IE2, включително 7,5 kW и по-голям стандартизиран мотор IE3 (опционално за по-малка мощност на мотора)
 • Автоматично управление на помпите посредством контролер Comfort Controller CC. Системите COR са оборудвани допълнително с честотен преобразувател в разпределителния шкаф.
 • Частите в допир с флуида са устойчиви на корозия
 • Основна рама от поцинкована стомана, с регулируеми на височина виброубиватели за шумоизолация
 • Затръбяване от неръждаема стомана 1.4571
 • Затваряща арматура от смукателната и от напорната страна на всяка помпа
 • Възвратен клапан от напорната страна на всяка помпа
 • Разширителен мембранен съд 8 l, PN16, от напорната страна
 • Датчик за налягане, от напорната страна
 • Манометър, от напорната страна
 • Опционално защита от работа на сухо с манометър, от смукателната страна

Описание/Конструкция

 • Основна рама: Поцинкована стомана, с регулируеми на височина виброубиватели за много добра шумоизолация; други изпълнения при запитване
 • Затръбяване: цялото затръбяване е от неръждаема стомана, подходящо за свързване на тръби от всички обичайно използвани материали; затръбяването е изчислено съобразно общата хидравлична мощност на системата за повишаване на налягането
 • Помпи: 2 до 6 паралелно включени помпи от сериите Helix V 4 до Helix V 52; всички части в допир с флуида са от неръждаема стомана; други изпълнения при запитване. Разрешение съгласно разпоредбите KTW/WRAS/ACS за всички части в допир с флуида
 • Арматура: всяка помпа е окомплектована от страната на смукателя и от страната на нагнетателя със затваряща арматура или спирателен кран с контролен знак DVGW, както и с възвратен клапан със сертификат по DVGW/KTW от страната на нагнетателя
 • Разширителен мембранен съд: 8 l/PN16, монтиран от страната на крайното налягане, с мембрана от бутилов каучук, със сертификат DVGW/KTW за използване в системи за питейна вода съобразно Закона за защита на хранителните продукти, за инспекционни цели е комплектован с изпускател и с дренираща арматура със сертификат DVGW/KTW съгласно DIN 4807
 • Датчик за налягане: 4 до 20 mA, монтиран от страната на крайното налягане, за управление на централния контролер Comfort Controller CC
 • Показания за налягането: Манометър (∅ 63 mm), монтиран от страната на крайното налягане; допълнително цифрово показание на крайното налягане на буквено-цифрения сензорен дисплей на контролера Comfort Controller
 • Табло за управление/регулатор: Системата е оборудвана съобразно серията с регулатор Comfort CC; COR допълнително с честотен преобразувател

Материали

Helix V 4 до Helix V 16

 • Работни колела, водещи колела, степенна камера от неръждаема стомана 1.4307
 • Корпус на помпата от неръждаема стомана 1.4301
 • Вал от неръждаема стомана 1.4057
 • Защитна втулка на вала от 1.4404
 • Уплътнителни пръстени от EPDM (при запитване уплътнение от флуорен каучук FKM)
 • Затръбяване от неръждаема стомана 1.4571

Helix V 22 до Helix V 52

 • Работни колела, водещи колела, степенна камера от неръждаема стомана 1.4307
 • Корпус на помпата е от неръждаема стомана 1.4308
 • Вал от неръждаема стомана 1.4057
 • Защитна втулка на вала от 1.4404
 • Уплътнителни пръстени от EPDM (при запитване уплътнение от флуорен каучук FKM)
 • Затръбяване от неръждаема стомана 1.4571

Комплект на доставката

 • Фабрично сглобена, готова за присъединяване система за повишаване на налягането, тествана за функционалност и херметичност
 • Опаковка
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Опции

 • Фабрично сглобена, готова за присъединяване, система за повишаване на налягането, тествана за функционалност и херметичност
 • Опаковка
 • Инструкция за монтаж и експлоатация
 • Транспортни халки за самостоятелен монтаж

Указания за избор

Редуцирвентил

При твърде високо или твърде силно колебаещо се входно налягане трябва да се инсталира редуцирвентил, който да поддържа постоянно минимално входно налягане. Допустимо колебание на входното налягане макс. 1,0 bar.

Дебит

До 400 m3/h (111 l/s) проектиране на системата по DIN 1988 (EN 806); с резервна помпа до 480 m3/h (133 l/s) при работа на резервната помпа като допълнителен агрегат за върхово натоварване.

Входно налягане

При оразмеряване на системата трябва да се има предвид максималното входно налягане. Максималното входно налягане се изчислява от максималното работно налягане на системата минус максималната напорна височина на помпата при Q = 0.

Защита от работа на сухо (WMS)

Съгласно DIN 1988 (EN 806) е необходим монтаж на устройство за защита срещу недостиг на вода, когато системите за повишаване на налягането са свързани непосредствено към обществената водоснабдителна мрежа; По този начин се предотвратява евентуално спадане на входното налягане в захранващия тръбопровод до стойности под 1,0 bar. Моля, поръчайте директно заедно с поръчката на система за повишаване на налягането. Тогава WMS се монтира от Wilo в системата за повишаване на налягането, опроводява се и при заключителното изпитване на функциите се тества функционирането и на тази защита.

Предпазен прекъсвач за дефектнотокова защита

При инсталиране на прекъсвачи за дефектнотокова защита в комбинация с честотни преобразуватели трябва да се има предвид, че могат да се използват само такива прекъсвачи за дефектнотокова защита, които са чувствителни както на променлив, така и на постоянен ток съгласно DIN/VDE 0664.

Стандарти/директиви

Цялата система отговаря като цяло на изискванията на

 • DIN 1988 част 5
 • DIN 1988 част 6* (**)

* Трябва да се спазват указанията на DIN 1988 (EN 806) и на водоснабдителните предприятия. По отношение на електрическите елементи системата отговаря на изискванията на

 • VDE 0100, част 430/част 540
 • VDE 0110, част 1/част 2
 • VDE 0660, част 101/част 107 и
 • DIN 40719/IEC 754

При използване и експлоатация на системата за повишаване на налягането най-общо трябва да се спазват предписанията на DIN 1988 (EN 806).

(**) Това не важи за пожарогасителни системи съгласно DIN14462. Моля, информирайте се отделно за такива системи!

Общо поле от характеристики

Характеристики

---- включително резервна помпа

Сваляне на файлове

General overview

Edition 2017
Формат на страниците A4
Брой страници 72

PDF (46 MB)

Изтегляне

Система Wilo-CC

Article Number 2063144
Edition 0306
Номер на версия 01
Формат на страниците A4
Брой страници 27

PDF (1 MB)

Изтегляне

Wilo-Helix V/ FIRST V 22-36-52

Article Number 4120943
Edition 1603
Номер на версия 09
Формат на страниците A4
Брой страници 15

PDF (4 MB)

Изтегляне

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Article Number 4143727
Edition 1607
Номер на версия 08
Формат на страниците A4
Брой страници 18

PDF (5 MB)

Изтегляне

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Article Number 2063145
Edition 1007
Номер на версия 03
Формат на страниците A4
Брой страници 30

PDF (3 MB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване