Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE.../VR

Особености/Предимства при използване

 • Почти безшумна система благодарение на 2-4 паралелно свързани центробежни помпи за високо налягане с мокър ротор от неръждаема стомана, с вграден честотен преобразувател с водно охлаждане
 • До 20 dB[A] по-тиха, отколкото традиционните системи със сравнима хидравлична мощност
 • Ширина на честотната лента на преобразувателя от 20 до 50 Hz
 • Надеждна при експлоатация благодарение на помпите MVISE с вградена защита от работа на сухо и автоматично изключване

Производствена гама

Конструкция

Система за повишаване на налягането с 2 до 4 паралелно включени, нормалнозасмукващи центробежни помпи за високо налягане от неръждаема стомана с мотори с мокър ротор и регулирани обороти

Приложение

 • Напълно автоматично водоснабдяване и повишаване на налягането в системи за жилищни, офисни и административни сгради, хотели, болници, магазини, както и в индустриални системи
 • Изпомпване на питейна вода и производствена вода, вода за охлаждане, вода за пожарогасене (без вода за пожарогасителни системи съгласно DIN 14462 и в съгласие с местните органи за противопожарна охрана) или вода за други технически цели, която не разяжда използваните материали нито по химичен, нито по механичен начин и която не съдържа абразивни или дълговлакнести частици.

Кодово означение на типовете

Пример:Wilo-COR-3 MVISE 406/VR
CORКомпактна система за повишаване на налягането с вградено управление на оборотите
3Брой на помпите
MVISEСерия на помпите
4Номинален дебит на единичната помпа [m3/h]
06Брой степени на единичната помпа
VRРегулиращ модул; VR = Vario контролер

Технически характеристики

 • Ел. захранване 3~ 400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz (други изпълнения - при запитване)
 • Температура на флуида макс. 50 °C
 • Температура на околната среда макс. 40 °C
 • Работно налягане 16 bar
 • Входно налягане 6 bar
 • Присъед. размер/ном. диаметър от страната на крайното налягане R 2" - R 3"
 • Присъед. размер/ном. диаметър от входната страна R 2" - R 3"
 • Диапазон на скоростта 1100 - 2750 1/min
 • Степен на защита IP 44
 • Защита с предпазители към мрежата [AC 3] в съответствие с мощността на мотора и разпоредбите на електроразпределителното предприятие
 • Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване):
  • Вода за охлаждане
  • Питейна и промишлена вода
  • Вода за пожарогасене
  Забележка за работните флуиди: Допустими работни флуиди са води, които не разяждат използваните конструктивни материали нито по химичен, нито по механичен начин и не съдържат абразивни или дълговлакнести компоненти.

Окомплектовка/Функция

 • 2-4 помпи с мокри ротори в системата
 • Безстепенен режим на регулиране благодарение на помпите с вграден честотен преобразувател
 • Частите в допир с флуида са устойчиви на корозия
 • Поцинкована основна рама с регулируеми на височина виброубиватели за шумоизолация
 • Затръбяване от неръждаема стомана 1.4571
 • Затваряща арматура на всяка помпа, от смукателната и от напорната страна
 • Възвратен клапан, от напорната страна
 • Разширителен мембранен съд 8 l, PN 16, от напорната страна
 • Сензор за налягане, от страната на крайното налягане
 • Опционално се предлага манометър (от страната на входното налягане)
 • Манометър (от страната на крайното налягане)
 • Опционално се предлага устройство за защита от работа на сухо

Описание/Конструкция

 • Основна рама: поцинкована и снабдена с регулируеми на височина виброубиватели за много добра шумоизолация; други изпълнения при запитване
 • Затръбяване: цялото затръбяване е от неръждаема стомана, подходящо за свързване на тръби от всички обичайни материали, използвани в сградната техника; затръбяването е изчислено съобразно общата хидравлична мощност на системата за повишаване на налягането
 • Помпи: използват се 2 до 4 паралелно включени помпи от сериите MVISE 2.., 4.., 8..; адаптираните към помпения мотор честотни преобразуватели позволяват безстепенно регулиране за всички помпи от тези серии; всички части на помпата, които са в допир с флуида, са от неръждаема стомана
 • Арматура: всяка помпа е окомплектована от страната на нагнетателя и от страната на смукателя с по една затваряща арматура с контролен знак DVGW, респ. пръстеновидни спирателни клапани, а от страна на нагнетателя - с възвратен клапан със сертификат от DVGW
 • Разширителен мембранен съд: 8 l/PN 16, монтиран от страната на крайното налягане, с мембрана от бутил каучук, разрешен за използване за питейна вода съгласно Закона за защита на хранителните продукти; за инспекционни цели е окомплектован със спирателен кран с изпускател и с дренираща арматура съгласно DIN 4807
 • Сензор за налягане: От 4 до 20 mA, монтиран на страната на крайното налягане за задействане на централния регулатор Comfort-Vario.
 • Индикация на налягането: от страната на входното и на крайното налягане посредством манометри (ø 63 mm); допълнителна цифрова индикация на крайното налягане на буквено-цифрения течнокристален дисплей на регулатора Comfort Vario
 • Регулатор: системата е окомплектована съобразно серията с регулатор Vario VR

Материали

 • Работни колела от неръждаема стомана 1.4301
 • Степенни камери от неръждаема стомана 1.4301
 • Корпус на помпата от неръждаема стомана 1.4301/
 • Вал от неръждаема стомана 1.4122
 • Уплътнения: EPDM (EP851)
 • Капак на корпуса: неръждаема стомана 1.4301/
 • Основа на корпуса от неръждаема стомана 1.4301
 • Напорен охлаждащ мантел от неръждаема стомана 1.4301
 • Лагер: графит, импрегниран с изкуствена смола
 • Опорна плоча от EN‐GJL‐-250
 • Затръбяване от неръждаема стомана 1.4571

Комплект на доставката

 • Фабрично сглобена, готова за присъединяване система за повишаване на налягането, тествана за функционалност и херметичност
 • Опаковка
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Опции

Други присъединявания към мрежата по запитване

Указания за избор

Редуцир вентил

Колебанията във входното налягане се компенсират с вграденото във всяка отделна помпа управление на оборотите, ако тези колебания не са по-големи от разликата между зададеното налягане и нулевия напор на отделната помпа при минимални обороти (режим 20 Hz респ. 25 Hz). Ако колебанието на налягането е по-голямо, преди системата трябва да се монтира редуцир-вентил.

Предпазен прекъсвач за дефектнотокова защита

При инсталиране на прекъсвачи за дефектнотокова защита в комбинация с честотни преобразуватели трябва да се има предвид, че могат да се използват само такива прекъсвачи за дефектнотокова защита, които са чувствителни както на променлив, така и на постоянен ток съгласно DIN/VDE 0664.

Входно налягане

При проектирането на системата трябва да се вземе предвид максималното входно налягане (виж "Техническите данни"). Максималното входно налягане се изчислява от максималното работно налягане на системата минус максималната напорна височина на помпата при Q = 0.

Само за противопожарни системи Изпълнение съгласно DIN 1988 (EN 806), част 5+6

Това не важи за пожарогасителни системи съгласно DIN 14462. Моля, информирайте се отделно за такива системи!

При използване и експлоатация на системата за повишаване на налягането най-общо трябва да се спазват предписанията на DIN 1988 (EN 806)!

Общо поле от характеристики

Общи характеристики

Сваляне на файлове

General overview

Edition 2017
Формат на страниците A4
Брой страници 72

PDF (46 MB)

Изтегляне

Wilo-VR-System

Article Number 2040503
Edition 1108
Номер на версия 02
Формат на страниците A4
Брой страници 23

PDF (943 kB)

Изтегляне

Wilo-MVISE-2G

Article Number 4102054
Edition 0806
Номер на версия 01
Формат на страниците A4
Брой страници 1

PDF (6 MB)

Изтегляне

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Article Number 2063145
Edition 1007
Номер на версия 03
Формат на страниците A4
Брой страници 30

PDF (3 MB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE.../VR

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване