Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR

Особености/Предимства при използване

 • Здрава и надеждна система благодарение на центробежните помпи за високо налягане от неръждаема стомана от серията MVIE с вграден честотен преобразувател с въздушно охлаждане
 • Извънредно голям диапазон на честотното регулиране на честотния преобразувател
 • Вградена пълна защита на мотора посредством реле PTC
 • Вградена защита от работа на сухо с автоматично изключване при недостиг на вода посредством широкия спектър характеристики на електрониката, регулираща мотора

Производствена гама

Конструкция

Водоснабдителна система с една нормално засмукваща центробежна помпа за високо налягане с вграден честотен преобразувател и регулатор Vario VR за мотори над 7,5 kW

Приложение

 • Напълно автоматично водоснабдяване при захранване от обществената водоснабдителна мрежа или от резервоар
 • Изпомпване на питейна вода, производствена вода, вода за охлаждане, вода за пожарогасене (без вода за пожарогасителни системи съгласно DIN 14462 и в съгласие с местните органи за противопожарна охрана) или вода за други битови нужди, която не разяжда използваните материали нито по химичен, нито по механичен начин и която не съдържа абразивни или дълговлакнести частици.

Кодово означение на типовете

Пример:Wilo-COR-1 MVIE 204/VR
COКомпактна система за повишаване на налягането
RРегулиране посредством честотен преобразувател
1С една помпа
MVIEСерия на помпите
2Номинален дебит на единичната помпа
[m3/h]
04Брой степени на единичната помпа
VRРегулатор Vario

Технически характеристики

 • Ел. захранване 3~400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~380 V ±10 %, 60 Hz (други изпълнения - при запитване)
 • Температура на флуида макс. 50 °C (опционално 70 °C)
 • Температура на околната среда макс. 40 °C
 • Работно налягане 16 bar
 • Входно налягане 10 bar
 • Присъед. размер/ном. диаметър от входната страна DN 100
 • Присъед. размер/ном. диаметър от страната на крайното налягане DN 100
 • Степен на защита IP 54 (табло за управление VR)
 • Защита с предпазители към мрежата A, AC 3 в съответствие с мощността на мотора и наредбите на електроразпределителното предприятие

Окомплектовка/Функция

 • 1 помпа от серията MVIE с безстепенен режим на регулиране посредством вграден честотен преобразувател
 • Вкл. табло за управление VR за мотори с мощност от 11 до 22 kW
 • Всички части в допир с флуида са устойчиви на корозия
 • Затваряща арматура, от напорната страна
 • Възвратен клапан, от напорната страна
 • Разширителен мембранен съд 8 l, PN16

Описание/Конструкция

 • Основна рама: Поцинкована стомана с регулируеми на височина виброубиватели за много добра шумоизолация
 • Затръбяване: цялото затръбяване от страната на нагнетателя е от неръждаема стомана, подходящо за свързване на тръби от всички обичайни материали, използвани в сградната техника; затръбяването е изчислено съобразно общата хидравлична мощност на системата за повишаване на налягането
 • Помпи: използва се по 1 помпа от сериите MVIE 16.., 32.., 52.., 70.., или 95.. (мощност на мотора до макс. 22 kW); адаптираният към мотора на помпата честотен преобразувател с въздушно охлаждане позволява безстепенен режим на регулиране между 25 Hz и макс. 65 Hz за всички помпи от тези серии; всички части на помпите в допир с флуида са от неръждаема стомана
 • Арматура: помпата е окомплектована от страната на нагнетателя със затваряща арматура с контролен знак DVGW и с възвратен клапан със сертификат от DVGW
 • Разширителен мембранен съд: 8 l/PN16, монтиран от страната на крайното налягане, с мембрана от бутил каучук, разрешен за използване за питейна вода съгласно Закона за защита на хранителните продукти; за инспекционни цели е окомплектован със спирателен кран с изпускател и с дренираща арматура съгласно DIN 4807

Материали

 • Работни колела: неръждаема стомана 1.4301/1.4404
 • Степенни камери: неръждаема стомана 1.4301/1.4404
 • Корпус на помпата EN-GJL-250/1.4404
 • Вал: в зависимост от модела от неръждаема стомана 1.4057/1.4404
 • Уплътнения: EPDM (EP851)/FKM (Viton)
 • Капак на корпуса: неръждаема стомана 1.4301/1.4404
 • Основа на корпуса: неръждаема стомана 1.4301/1.4404
 • Механично уплътнение: графит, импрегниран с изкуствена смола/волфрамов карбид, SiC/графит
 • Напорен охлаждащ мантел: неръждаема стомана 1.4301/1.4404
 • Лагер: волфрамов карбид
 • Затръбяване от неръждаема стомана 1.4571

Комплект на доставката

 • Фабрично сглобена, готова за присъединяване система за повишаване на налягането, тествана за функционалност и херметичност
 • Опаковка
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Опции

Други присъединявания към мрежата по запитване

Указания за избор

Редуцир вентил

Колебанията във входното налягане се компенсират с вграденото във всяка отделна помпа управление на оборотите, ако тези колебания не са по-големи от разликата между зададеното налягане и нулевия напор на отделната помпа при минимални обороти (режим 20 Hz респ. 25 Hz). Ако колебанието на налягането е по-голямо, преди системата трябва да се монтира редуцир-вентил.

Предпазен прекъсвач за дефектнотокова защита

При инсталиране на прекъсвачи за дефектнотокова защита в комбинация с честотни преобразуватели трябва да се има предвид, че могат да се използват само такива прекъсвачи за дефектнотокова защита, които са чувствителни както на променлив, така и на постоянен ток съгласно DIN/VDE 0664.

При проектирането на системата трябва да се вземе предвид максималното входно налягане (виж "Техническите данни"). Максималното входно налягане се изчислява от максималното работно налягане на системата минус максималната напорна височина на помпата при Q = 0.

Само за противопожарни системи

Изпълнение съгласно DIN 1988 (EN 806), част 5+6

Това не важи за пожарогасителни системи съгласно DIN 14462. Моля, информирайте се отделно за такива системи!

При използване и експлоатация на системата за повишаване на налягането най-общо трябва да се спазват предписанията на DIN 1988 (EN 806)!

Защита от работа на сухо (WMS)

Инсталираният модел помпа Helix VE вече разполага с вградена функция за разпознаване на сух ход като предпазно устройство за помпата

Данни за електрониката/ЕМС

 • Еднопомпена система с мощност на мотора до 7,5 KW включително:
  • Емисия на електромагнитни смущения съгласно разпоредбите на EN 61000-6-3
  • Устойчивост на електромагнитни смущения съгласно разпоредбите на EN 6100-6-1
 • Еднопомпени системи с мощност на мотора 11-22 kW:
  Продуктът отговаря на параметрите на EN 61800-3 и по отношение на емисията на електромагнитни смущения изпълнява изискванията за жилищната сфера, а по отношение на устойчивостта на електромагнитни смущения изпълнява изискванията за промишлената сфера. При използване в жилищната сфера допълнително трябва да се предвиди филтър за подтискане на радиосмущенията за подтискане на смущенията от мрежата съгласно EN 61800-3 от клас B1.

Забележка: При използване на системите в жилищни сгради инсталирането да се извърши от персонал, обучен по отношение на електромагнитната съвместимост.

Общо поле от характеристики

Общи характеристики

Сваляне на файлове

General overview

Edition 2017
Формат на страниците A4
Брой страници 72

PDF (46 MB)

Изтегляне

Wilo-SiBoost Smart 1
Wilo-Comfort-Vario COR-1 ...-GE, .../VR

Article Number 2535459
Edition 2013-07
Номер на версия 02
Формат на страниците A4
Брой страници 41

PDF (3 MB)

Изтегляне

Wilo-VR-System

Article Number 2040503
Edition 1108
Номер на версия 02
Формат на страниците A4
Брой страници 23

PDF (943 kB)

Изтегляне

Wilo-MultiVert-MVIE 11 --> 22 kW

Article Number 4093679
Edition 0809
Номер на версия 04
Формат на страниците A4
Брой страници 32

PDF (2 MB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване