Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-CronoBloc-BL-E

Особености/Предимства при използване

 • Икономия на енергия благодарение на вграденото електронно регулиране на мощността
 • Опционални интерфейси за шинна комуникация посредством допълнителни IF модули
 • Лесно обслужване благодарение на утвърдената технология на зеленото копче и дисплея
 • Вградена пълна защита на мотора (KLF) с изключваща електроника
 • Съобразена с потребителските изисквания благодарение на мощности и основни размери съгласно EN 733 (DIN за стандартни помпи)

Производствена гама

Конструкция

Електронно регулирана единична помпа със сух ротор с блокова конструкция, фланцово присъединяване и автоматично адаптиране на мощността.

Приложение

Изпомпване на вода за отопление (съгласно VDI 2035), вода за охлаждане и водно-гликолови смеси без абразивни частици в отоплителни, климатични и охладителни системи.

Кодово означение на типовете

ПримерBL-E 40/160-5,5/2-R1
BL-EБлок помпа с електронно регулиране
40Присъед. размер DN на тръбната връзка (нагнетател)
160Номинален диаметър на работното колело в mm
5,5Номинална мощност на мотора P2 в kW
2Брой полюси
-R1Изпълнение без датчик за диференциално налягане

Технически характеристики

 • Минимален индекс на ефективност (MEI) ≥ 0,4
 • Допустим температурен диапазон от -20 °C до +140 °C
 • Електрическо захранване
  • 3~440 V -5/±10 %, 50/60 Hz
  • 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz
  • 3~380 V -5/±10 %, 50/60 Hz
 • Степен на защита IP 55
 • Присъед. размер DN 32 до DN 125
 • Макс. работно налягане 16 bar (120 °C)

Описание/Конструкция

Едностъпална нисконапорна центробежна блок помпа с аксиален смукателен вход и радиално разположен напорен изход с

 • Механично уплътнение
 • Фланцово присъединяване с изход за манометър R 1/8
 • Латерна
 • Куплунг
 • Задвижване с вградено електронно регулиране на оборотите

Материали

 • Корпус на помпата и латерна: Стандартно: EN-GJL-250; опционално: Сферографитен чугун EN-GJS-400-18-LT
 • Работно колело: Стандартно: EN-GJL-200; опционално: Бронзов CuSn 10
 • Вал: 1.4122
 • Механично уплътнение: AQEGG, други механични уплътнения при запитване

Окомплектовка/Функция

Режими на работа

 • Δp‐c за постоянно диференциално налягане
 • Δp‐v за променливо диференциално налягане
 • Контрол РID
 • Режим на управление (n = constant)

Панел за ръчно управление

 • Зелено копче и дисплей

Ръчни функции

 • Настройка на зададената стойност на диференциалното налягане
 • Настройка на скоростта (ръчен режим на управление)
 • Настройка на работния режим
 • Настройка на помпата ВКЛ./ИЗКЛ.
 • Конфигурация на всички работни параметри
 • Зачистване на грешки

Външни функции на управление

 • Управляващ вход "Предимно Изкл."
 • Аналогов вход 0-10 V, 0-20 mA за режим на управление (DDC) и дистанционно управление на зададената стойност
 • Аналогов вход 2-10 V, 4-20 mA за режим на управление (DDC) и дистанционно управление на зададената стойност
 • Аналогов вход 0-10 V за сигнал за действителната стойност на сензора за налягане
 • Аналогов вход 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA за сигнал за действителната стойност на сензора за налягане

Функции за сигнализация и индикация

 • Общ сигнал за повреда SSM
 • Общ сигнал за работа SBM

Обмен на данни

 • Инфрачервен интерфейс за безжичен обмен на данни с инфрачервен монитор/инфрачервено преносимо устройство
 • Място за включване на IF модули Wilo (Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON) за свързване към сградната автоматизация

Предпазни функции

 • Пълна защита на мотора с вградена електроника за изключване
 • Блокировка на достъпа

Управление на сдвоени помпи (2 x единични помпи; само приложение с тройник)

 • Режим работна/резервна помпа (автоматично превключване при повреда)
 • Режим основна/резервна помпа Размяна на помпите след 24 часа
 • Паралелна работа

Комплект на доставката

 • Помпа
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Опции

 • Вариант …-R1 без датчик за диференциално налягане
 • Вариант ...- L1 с работно колело от бронз (срещу доплащане)
 • Вариант ...-H1 с корпус от сферографитен чугун (срещу доплащане)
 • Вариант ...-S1/-S2 със специално механично уплътнение (срещу доплащане)

Окомплектовка

 • Подложен блок за монтаж върху фундамент
 • Инфрачервен монитор, инфрачервено преносимо устройство
 • IF модул PLR за свързване към PLR/интерфейсен конвертор
 • IF модул LON за свързване към мрежата LONWORKS
 • IF модул BACnet
 • IF модул Modbus
 • IF модул CAN
 • Система за регулиране VR-HVAC
 • Система за регулиране CCe-HVAC
 • Система за регулиране SCe-HVAC
 • Датчик за диференциално налягане (DDG)

Общи указания - Директива за продуктите, свързани с енергопотреблението (ErP) (Директива за екодизайн)

Базовата стойност за сравнение за най-ефективните водни помпи е MEI ≥ 0,70КПД на помпа с престъргано (с намален диаметър) колело обикновено е по-нисък от този на помпа с работно колело с пълен диаметър. Престъргването на работното колело адаптира помпата към фиксирана работна точка, което води до намалена консумация на енергия. Индексът на минимална ефективност (MEI) е въз основа на работно колело с пълен диаметър.Работата на тази водна помпа с променливи работни точки може да бъде по-ефективна и икономична при наличие на регулиране, например чрез използването на регулатор на оборотите, който привежда режима на помпата към системата.информация за базовия КПД за сравнение е на разположение на www.europump.org/efficiencychartsПомпите с консумирана мощност > 150 kW или дебит QBEP < 6 m3/h не попадат в рамките на Директивата за екодизайн на водните помпи. Затова не се посочва индекс на минимална ефективност.

Общо поле от характеристики

Характеристики

Продукт

Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035)

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и температура на флуида ≤ 40 °C)

Вода за охлаждане и студена вода

Топлопроводимо масло

Специално изпълнение - при доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax

16 bar (до +120 °C) bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax

- bar

Температурен диапазон при макс. температура на околната среда +40 °C

-20...+140 °C (в зависимост от работния флуид)

Температура на околната среда, макс.

+40 °C

Монтаж в затворени сгради

Монтаж на открито

-

Тръбни съединения

Присъед. размери DN

32 - 150

Фланци (по EN 1092-2)

PN 16 (PN25 при запитване)

Материали

Корпус на помпата

EN-GJL-250

Латерна

EN-GJL-250

Работно колело

EN-GJL-200

Работно колело (специално изпълнение)

G-CuSn10

Вал на помпата

1.4122

Механично уплътнение

AQEGG

Други механични уплътнения

При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване

3~380 V, 50/60 Hz

Дипазон на скоростта

750-2900 1/min

Мотор/електроника

Технология на мотора

Асинхронен мотор

Вградена пълна защита на мотора

Степен на защита

IP 55

Клас на изолация

F

Емисия на електромагнитни смущения

EN 61800-3

Устойчивост на електромагнитни смущения

EN 61800-3

Устройство за дефектнотокова защита (FI)

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора)

Конзолна конструкция

Сваляне на файлове

General overview

Edition 2017
Формат на страниците A4
Брой страници 72

PDF (46 MB)

Изтегляне

Wilo-IL-E/DL-E/BL-E

Article Number 2112769
Edition 1512
Номер на версия 01
Формат на страниците A4
Брой страници 75

PDF (8 MB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-CronoBloc-BL-E

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване