Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-CronoTwin-DL-E

Особености/Предимства при използване

 • Икономия на енергия благодарение на вграденото електронно регулиране на мощността
 • Лесно обслужване благодарение на технологията на зеленото копче и дисплея
 • Различни режими на работа: Режим работна/резервна помпа и режим на паралелна работа
 • Конфигуруемо поведение при аварии, съобразено с приложения в отоплителни и климатични системи
 • Вградена пълна защита на мотора (KLF) с изключваща електроника

Производствена гама

Конструкция

Електронно регулирана сдвоена помпа със сух ротор с конструкция Inline, фланцово присъединяване и автоматично адаптиране на мощността

Приложение

Изпомпване на вода за отопление (съгласно VDI 2035), вода за охлаждане и водно-гликолови смеси без абразивни частици в отоплителни, климатични и охладителни системи.

Кодово означение на типовете

ПримерDL-E 50/170-7,5/2-R1
DL‐EСдвоена помпа Inline с електронно регулиране
50;Присъед. размери DN на тръбната връзка
170;Номинален диаметър на работното колело
7,5Номинална мощност на мотора P2 в kW
2;Брой полюси
R1Изпълнение без датчик за налягане

Технически характеристики

 • Минимален индекс на ефективност (MEI) ≥ 0,4
 • Допустим температурен диапазон от -20 °C до +140 °C
 • Електрическо захранване
  • 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz
  • 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz
  • 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz
 • Степен на защита IP 55
 • Присъед. размер DN 40 до DN 200
 • Макс. работно налягане 16 bar

Описание/Конструкция

Едностъпална нисконапорна сдвоена помпа с конструкция Inline с

 • Превключващ клапан
 • Механично уплътнение
 • Фланцово присъединяване
 • Латерна
 • Куплунг
 • Задвижване с вградено електронно регулиране на оборотите

Материали

 • Корпус на помпата и латерна: EN-GJL-250
 • Работно колело:
  • Стандартно изпълнение: EN-GJL-200
  • Специално изпълнение: Бронзов CuSn 10
 • Вал: 1.4122
 • Механично уплътнение: AQEGG; други механични уплътнения при запитване

Окомплектовка/Функция

Режими на работа

 • Δp‐c за постоянно диференциално налягане
 • Δp‐v за променливо диференциално налягане
 • Контрол РID
 • Режим на управление (n = constant)

Панел за ръчно управление

 • Зелено копче и дисплей

Ръчни функции

 • Настройка на зададената стойност на диференциалното налягане
 • Настройка на скоростта (ръчен режим на управление)
 • Настройка на работния режим
 • Настройка на помпата ВКЛ./ИЗКЛ.
 • Конфигурация на всички работни параметри
 • Зачистване на грешки

Външни функции на управление

 • Управляващ вход "Предимно Изкл."
 • Управляващ вход "Външна размяна на помпите" (активен само при работа на сдвоени помпи)
 • Аналогов вход 0–10 V, 0–20 mA за режим на управление (DDC) и дистанционно управление на зададената стойност
 • Аналогов вход 2–10 V, 4–20 mA за режим на управление (DDC) и дистанционно управление на зададената стойност
 • Аналогов вход 0–10 V за сигнал за действителната стойност на сензора за налягане
 • Аналогов вход 2–10 V, 0-20 mA, 4–20 mA за сигнал за действителната стойност на сензора за налягане

Функции за сигнализация и индикация

 • Общ сигнал за повреда SSM
 • Общ сигнал за работа SBM

Обмен на данни

 • Инфрачервен интерфейс за безжичен обмен на данни с инфрачервен монитор/инфрачервено преносимо устройство
 • Място за включване на IF модули Wilo (Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON) за свързване към сградната автоматизация

Предпазни функции

 • Пълна защита на мотора с вградена електроника за изключване
 • Блокировка на достъпа

Управление на сдвоени помпи (сдвоена помпа респ. 2 бр. единични помпи)

 • Режим работна/резервна помпа (автоматично превключване при повреда)
 • Режим основна/резервна помпа Размяна на помпите след 24 часа
 • Паралелна работа
 • Паралелна работа (оптимизирано по КПД включване и изключване на върховата помпа)

Комплект на доставката

 • Помпа
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Опции

 • Вариант …-R1 без датчик за диференциално налягане
 • Вариант ...- L1 с работно колело от бронз (срещу доплащане)
 • Вариант ...-H1 с корпус от сферографитен чугун (срещу доплащане)
 • Вариант ...-S1/-S2 със специално механично уплътнение (срещу доплащане)

Окомплектовка

 • 3 конзоли с крепежни елементи за монтаж върху фундамент
 • Глухи фланци за корпуси на сдвоени помпи
 • Инфрачервен монитор, инфрачервено преносимо устройство
 • IF модул PLR за свързване към PLR/интерфейсен конвертор
 • IF модул LON за свързване към мрежата LONWORKS
 • IF модул BACnet
 • IF модул Modbus
 • IF модул CAN
 • Система за регулиране VR-HVAC
 • Система за регулиране CCe-HVAC
 • Система за регулиране SCe-HVAC
 • Датчик за диференциално налягане (DDG)

Общи указания - Директива за продуктите, свързани с енергопотреблението (ErP) (Директива за екодизайн)

Базовата стойност за сравнение за най-ефективните водни помпи е MEI ≥ 0,70КПД на помпа с престъргано (с намален диаметър) колело обикновено е по-нисък от този на помпа с работно колело с пълен диаметър. Престъргването на работното колело адаптира помпата към фиксирана работна точка, което води до намалена консумация на енергия. Индексът на минимална ефективност (MEI) е въз основа на работно колело с пълен диаметър.Работата на тази водна помпа с променливи работни точки може да бъде по-ефективна и икономична при наличие на регулиране, например чрез използването на регулатор на оборотите, който привежда режима на помпата към системата.информация за базовия КПД за сравнение е на разположение на www.europump.org/efficiencychartsПомпите с консумирана мощност > 150 kW или дебит QBEP < 6 m3/h не попадат в рамките на Директивата за екодизайн на водните помпи. Затова не се посочва индекс на минимална ефективност.

Общо поле от характеристики

Wilo-CronoTwin-DL-E (2-полюсна)

Wilo-CronoTwin-DL-E (4-полюсна)

Продукт

Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035)

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и температура на флуида ≤ 40 °C)

Вода за охлаждане и студена вода

Топлопроводимо масло

Специално изпълнение - при доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax

16 bar (до +120 °C) bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax

- bar

Температурен диапазон при макс. температура на околната среда +40 °C

-20...+140 °C (в зависимост от работния флуид)

Температура на околната среда, макс.

+40 °C

Монтаж в затворени сгради

Монтаж на открито

-

Тръбни съединения

Присъед. размери DN

40 - 200

Фланци (по EN 1092-2)

PN 16

Материали

Корпус на помпата

EN-GJL-250

Латерна

EN-GJL-250

Работно колело

EN-GJL-200

Работно колело (специално изпълнение)

G-CuSn10

Вал на помпата

1.4122

Механично уплътнение

AQEGG

Други механични уплътнения

При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване

3~380 V, 50/60 Hz

Дипазон на скоростта

380-1450
750-2900 1/min

Мотор/електроника

Технология на мотора

Асинхронен мотор

Вградена пълна защита на мотора

Степен на защита

IP 55

Клас на изолация

F

Емисия на електромагнитни смущения

EN 61800-3

Устойчивост на електромагнитни смущения

EN 61800-3

Устройство за дефектнотокова защита (FI)

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора)

Конзолна конструкция

Сваляне на файлове

General overview

Edition 2017
Формат на страниците A4
Брой страници 72

PDF (46 MB)

Изтегляне

Wilo-IL-E/DL-E/BL-E

Article Number 2112769
Edition 1512
Номер на версия 01
Формат на страниците A4
Брой страници 75

PDF (8 MB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-CronoTwin-DL-E

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване