Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Drain MTC

Особености/Предимства при използване

 • Здраво, масивно изпълнение от сив чугун
 • Външен режещ механизъм
 • Уплътняване от страната на флуида с механично уплътнение
 • Маслена камера
 • Водоустойчив вход на кабела

Производствена гама

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води с външен режещ механизъм за продължителен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Кодово означение на типовете

Напр.:Wilo-Drain MTC 32F55.13/66Ex
MTMacerator Technology
CИзпълнение от сив чугун
32;Присъед. размер [mm]
FФорма на работното колело
55;Макс. напорна височина [m]
13;Макс. дебит [m3/h]
66;Мощност P2 [kW] (=стойност/10 = 6,6 kW)
ExСертификат за работа във взривоопасна среда по ATEX
AС поплавъчен превключвател и щепсел Шуко

Технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz (само MTC 40) и 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Режим на работа Непотопена: S2‑15 min респ. S3 30%
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: F
 • Температура на флуида: 3…40 °C (MTC 40: 3…35 °C)
 • Дължина на кабела: 10 m

Окомплектовка/Функция

 • Режещ механизъм с външно разположен нож и изтеглящ разрез
 • Контрол на температурата на намотката с биметален сензор

Описание/Конструкция

Потопяема канализационна помпа с външен режещ механизъм като блоков агрегат с възможност за работа под залив за стационарен и мобилен мокър монтаж в продължителен режим на работа.

Хидравлична система

Изходът от напорната страна е изпълнен като хоризонтална връзка резба/фланец или като фланцова връзка. Използват се отворени многоканални работни колела.

Мотор

За задвижване се използват мотори с повърхностно охлаждане в монофазно (само MTC 40) и трифазно изпълнение за директно свързване. Отработената топлина се отдава през корпуса на мотора директно на околния флуид. Моторите могат да се използват потопени в продължителен режим (S1) и непотопени в кратковременен режим (S2) или в прекъсващ режим (S3).

Освен това моторите са оборудвани с термична защита на намотките. Устройството за термична защита на намотките предпазва намотката на мотора от прегряване. За тази цел стандартно се използват биметални сензори.

В зависимост от монтажния размер моторът може да бъде оборудван допълнително с външен електрод за контрол на уплътнителната камера. Той сигнализира навлизане на вода в уплътнителната камера през уплътнението от страната на помпата.

Захранващият кабел стандартно е със свободни краища, с дължина от 10 m и е херметично залят. Изпълнението “A” е реализирано с поплавъчен превключвател и щепсел Шуко.

Уплътняване

Между мотора и хидравликата има една уплътнителна камера. Тя е напълнена с медицинско бяло масло и предпазва мотора от навлизане на флуид през уплътнението от страна на помпата. В зависимост от вида на мотора уплътнението от страната на помпата и от страната на мотора е изпълнено различно:

 • MTC 32F33.17 и ...39.16: от страна на флуида с едно механично управление, от страна на мотора с две радиални уплътнения на вала
 • MTC 32F22.17, ...26.17, ...49.17, и ...55.13: две функциониращи независимо едно от друго механични уплътнения
 • MTC 40: две функциониращи независимо едно от друго механични уплътнения

Материали

 • Корпус на мотора: EN-GJL-200 респ. EN-GJL-250
 • Корпус на хидравликата: EN-GJL-250
 • Работно колело: EN-GJL-HB175, EN-GJS-500 или EN-GJL-250
 • Вал: Неръждаема стомана 1.0503, 1.7225 или 1.4021
 • Режещ механизъм: Неръждаема стомана 1.4112, абразит/1.4034 или X102CrMo17K4
 • Уплътнение от страна на помпата: SiC/SiC
 • Уплътнение от страна на мотора:
  • MTC 40: Al-Oxid/SiC
  • MTC 32F16.17, MTC 32F22.17 и MTC 32F26.17: SiC/SiC
  • MTC 32F33.17 и MTC 32F39.16: NBR
  • MTC 32F49.17 и MTC 32F55.13: Графит/керамика
 • Статично уплътнение: NBR

Комплект на доставката

 • Помпа
 • 10 m захранващ кабел със свободен край
 • Изпълнение A с вграден поплавъчен превключвател и щепсел Шуко
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Окомплектовка

 • Устройство за окачване или опорна плоча
 • Вериги
 • Табла за управление, релета и щепсели
 • Крепежни комплекти със свързващ анкер

Общо поле от характеристики

Общи характеристики

Продукт

Конструкция

С възможност за работа под залив

Едноканално работно колело

-

Работно колело със свободен проход

-

Многоканално работно колело

Отворено многоканално работно колело

-

Режещ механизъм

Турболатор

-

Уплътнителна камера

да

Уплътнителна камера

-

Уплътняване от страната на мотора с механично уплътнение

Уплътняване от страната на мотора с уплътнителен пръстен на вала

Уплътняване от страната на флуида с механично уплътнение

Монофазен мотор

да

Трифазен мотор

да

Включване - директно

Включване звезда-триъгълник

Работа с честотен преобразувател

-

Сух мотор

Мотор с маслено охлаждане

-

Сух мотор с циркулационно охлаждане

-

Приложение

Мокър монтаж, стационарен

Мокър монтаж, мобилен

Сух монтаж, стационарен

-

Сух монтаж, мобилен

-

Окомплектовка/Функция

Контрол на херметичността на мотора

-

Контрол на уплътнителната камера

-

Контрол на уплътнителната камера

-

Контрол на температурата на мотора с би-метална пластина

Контрол на температурата на мотора PTC

-

Противовзривна защита

Поплавъчен превключвател

Изпълнение A

Кондензаторна кутия при 1~230 V

Кабел с щепсел

Изпълнение A

Материали

Корпус на помпата

Сив чугун

Работно колело

Сив чугун

Корпус на мотора

Сив чугун

Сваляне на файлове

Certification Booklet Wilo-Drain MTC 32

Article Number 6080666
Edition 1605
Номер на версия 01
Формат на страниците A4
Брой страници 11

PDF (445 kB)

Изтегляне

General overview

Edition 2017
Формат на страниците A4
Брой страници 72

PDF (46 MB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-Drain MTC

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване