Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Drain TMT/TMC

Особености/предимства при използване

 • За работни флуиди 95 °C
 • Залят вход на кабела
 • Контрол на температурата на мотора

Производствена гама

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води
 • Промишлени отпадни води с максимална температура на флуидите от 95 °C

Окомплектовка/функция

 • Присъединителен кабел за работни флуиди с температура до 95 °C здраво свързан
 • Контрол на температурата на намотката с биметален сензор

Комплект на доставката

 • Потопяема помпа за отпадни води
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Кодово означение на типовете

Пр.:

Wilo-Drain TMT 32M113/7,5Ci

TMT

Потопяема помпа за отпадни води с температура до 95 °C

32

Присъед. размер на нагнетателя G 1¼

M

Изпълнение на работното колело: Многоканално работно колело

113

Диаметър на работното колело в mm

7,5

/10 = номинална мощност на мотора P2 в kW

Ci

Материал: Сив чугун

Технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Степен на защита: IP 68
 • Макс. дълбочина на потапяне: 7 m (TMT 32M); 5 m (TMT/TMC 32H, TMC 40)
 • Температура на работния флуид: потопена = 3 - 95 °C
 • Дължина на кабела: 10 m
 • Свободен сферичен проход: 9 mm
 • Нагнетател: G 1¼ (TMT 32M); Rp 1¼ (TMT/TMC 32H); Rp 1½ (TMC 40)

Материали

Изпълнение “Ci” (TMT 32M)

 • Корпус на помпата: EN-GJL-250
 • Работно колело: EN-GJL-250
 • Вал: 1.4021
 • Механично уплътнение: SiC/SiC; графит/стеатит
 • Статични уплътнения: HNBR
 • Корпус на мотора: EN-GJL-250

Изпълнение “Ci” (TMT 32H)

 • Корпус на помпата: EN-GJL-250
 • Работно колело: EN-GJL-250
 • Вал: 1.4122
 • Механично уплътнение: двойно графит/стеатит
 • Статични уплътнения: Viton
 • Корпус на мотора: EN-GJL-250

Изпълнение “Br”

 • Корпус на помпата: G-CuSn10
 • Работно колело: G-CuSn10
 • Вал: 1.4122
 • Механично уплътнение: двойно графит/керамика
 • Статични уплътнения: Viton
 • Корпус на мотора: G-CuSn10

Изпълнение “St”

 • Корпус на помпата: 1.4408;
 • Работно колело: 1.4408;
 • Вал: 1.4571
 • Механично уплътнение: двойно графит/керамика
 • Статични уплътнения: PTFE/Teflon
 • Корпус на мотора: 1.4408;

Описание/конструкция

Потопяема помпа за отпадни води с възможност за работа под пълен залив за вертикален мокър монтаж за изпомпване на флуиди с температури до макс. 95 °C.

Хидравлична система

Корпусът на хидравликата и работното колело са изработени от сив чугун. Отворът от напорната страна е изпълнен като хоризонтална резбово-фланцова връзка.

Мотор

За задвижване се използват мотори с повърхностно охлаждане, в трифазно изпълнение, за директно свързване. Отработената топлина се отдава през корпуса на мотора директно на околния флуид. Моторите могат да се използват потопени в продължителен режим (S1) и непотопени в прекъсващ режим (S3).

Освен това моторите са оборудвани със следните контролни устройства:

 • Контрол на херметичността на моторното помещение Устройството за контрол на херметичността сигнализира навлизане на вода в моторното помещение.
 • Термична защита на мотора Устройството за термична защита на мотора предпазва намотката на мотора от прегряване. За тази цел стандартно се използват биметални сензори.

Захранващият кабел стандартно е със свободни краища, с дължина от 10 m и е херметично залят.

Уплътняване

Уплътняването от страната на флуида и от страната на мотора става посредством две механични уплътнения. Уплътнителната камера между механичните уплътнения е запълнена с медицинско бяло масло.

Продукт

PDF: Wilo-Drain TMT/TMC

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване