Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Drain TMT/TMC

Особености/Предимства при използване

 • За работни флуиди 95 °C
 • Залят вход на кабела
 • Контрол на температурата на мотора

Производствена гама

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води
 • Промишлени отпадни води с максимална температура на флуидите от 95 °C

Кодово означение на типовете

Пр.:Wilo-Drain TMT 32M113/7,5Ci
TMTПотопяема помпа за отпадни води с температура до 95 °C
32Присъед. размер на нагнетателя G 1¼
MИзпълнение на работното колело: Многоканално работно колело
113Диаметър на работното колело в mm
7,5/10 = номинална мощност на мотора P2 в kW
CiМатериал: Сив чугун

Технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Степен на защита: IP 68
 • Макс. дълбочина на потапяне: 7 m (TMT 32M); 5 m (TMT/TMC 32H, TMC 40)
 • Температура на работния флуид: потопена = 3 - 95 °C
 • Дължина на кабела: 10 m
 • Свободен сферичен проход: 9 mm
 • Нагнетател: G 1¼ (TMT 32M); Rp 1¼ (TMT/TMC 32H); Rp 1½ (TMC 40)

Окомплектовка/Функция

 • Присъединителен кабел за работни флуиди с температура до 95 °C здраво свързан
 • Контрол на температурата на намотката с биметален сензор

Материали

Изпълнение “Ci” (TMT 32M)

 • Корпус на помпата: EN-GJL-250
 • Работно колело: EN-GJL-250
 • Вал: 1.4021
 • Механично уплътнение: SiC/SiC; графит/стеатит
 • Статични уплътнения: HNBR
 • Корпус на мотора: EN-GJL-250

Изпълнение “Ci” (TMT 32H)

 • Корпус на помпата: EN-GJL-250
 • Работно колело: EN-GJL-250
 • Вал: 1.4122
 • Механично уплътнение: двойно графит/стеатит
 • Статични уплътнения: Viton
 • Корпус на мотора: EN-GJL-250

Изпълнение “Br”

 • Корпус на помпата: G-CuSn10
 • Работно колело: G-CuSn10
 • Вал: 1.4122
 • Механично уплътнение: двойно графит/керамика
 • Статични уплътнения: Viton
 • Корпус на мотора: G-CuSn10

Изпълнение “St”

 • Корпус на помпата: 1.4408;
 • Работно колело: 1.4408;
 • Вал: 1.4571
 • Механично уплътнение: двойно графит/керамика
 • Статични уплътнения: PTFE/Teflon
 • Корпус на мотора: 1.4408;

Описание/Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води с възможност за работа под пълен залив за вертикален мокър монтаж за изпомпване на флуиди с температури до макс. 95 °C.

Хидравлична система

Корпусът на хидравликата и работното колело са изработени от сив чугун. Отворът от напорната страна е изпълнен като хоризонтална резбово-фланцова връзка.

Мотор

За задвижване се използват мотори с повърхностно охлаждане, в трифазно изпълнение, за директно свързване. Отработената топлина се отдава през корпуса на мотора директно на околния флуид. Моторите могат да се използват потопени в продължителен режим (S1) и непотопени в прекъсващ режим (S3).

Освен това моторите са оборудвани със следните контролни устройства:

 • Контрол на херметичността на моторното помещение
  Устройството за контрол на херметичността сигнализира навлизане на вода в моторното помещение.
 • Термична защита на мотора
  Устройството за термична защита на мотора предпазва намотката на мотора от прегряване. За тази цел стандартно се използват биметални сензори.

Захранващият кабел стандартно е със свободни краища, с дължина от 10 m и е херметично залят.

Уплътняване

Уплътняването от страната на флуида и от страната на мотора става посредством две механични уплътнения. Уплътнителната камера между механичните уплътнения е запълнена с медицинско бяло масло.

Комплект на доставката

 • Потопяема помпа за отпадни води
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Общо поле от характеристики

Общи характеристики - 50 Hz - Брой полюси: 2

Продукт

Конструкция

С възможност за работа под залив

Нормалнозасмукваща

Отворено едноканално работно колело

-

Работно колело със свободен проход

-

Отворено многоканално работно колело

Турболатор

-

Уплътнителна камера

не

Уплътняване от страната на мотора с механично уплътнение

Уплътняване от страната на мотора с уплътнителен пръстен на вала

-

Уплътняване от страната на флуида с механично уплътнение

Уплътняване от страната на флуида с уплътнителен пръстен на вала

-

Монофазен мотор

не

Трифазен мотор

да

Включване - директно

Включване звезда-триъгълник

-

Работа с честотен преобразувател

-

Сух мотор

Мотор с маслено охлаждане

Двуконтурно охлаждане

-

Приложение

Мокър монтаж, стационарен

-

Мокър монтаж, мобилен

Сух монтаж, мобилен

-

Сух монтаж, стационарен

-

Окомплектовка/Функция

Противовзривна защита

-

Конектор за маркуч

-

Поплавъчен превключвател

-

Възвратен клапан

-

Кондензаторна кутия при 1~230 V

-

Захранващият кабел може да се откача

-

Кабел с щепсел

-

Сваляне на файлове

Certification Booklet Wilo-Drain TMT 32M

Article Number 6074820
Edition 1605
Номер на версия 02
Формат на страниците A4
Брой страници 4

PDF (213 kB)

Изтегляне

General overview

Edition 2017
Формат на страниците A4
Брой страници 72

PDF (46 MB)

Изтегляне

Wilo-Drain TMT 32M

Article Number 6069279
Edition 1505
Номер на версия 02
Формат на страниците A4
Брой страници 1

PDF (6 MB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-Drain TMT/TMC

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване