Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-DrainLift S

Производствена гама

Вашите преимущества

 • Възможно най-лесен монтаж дори и в подобни на предната стена инсталации благодарение на ниското тегло, спестяващата място компактна конструкция, както и вграден възвратен клапан
 • Максимална гъвкавост при избор на място на свързване благодарение на свободно избираеми входни отвори от двете страни по дължина и на едната челна страна
 • Устойчив на корозия двигател от неръждаема стомана, вградена термична защита на мотора, незапушващо се работно колело със свободен проход и акустична аларма, предлагано като опция със свързване Wilo-SmartHome за висока степен на експлоатационна безопасност

Лесен монтаж, максимална експлоатационна безопасност.

Помпената система за фекални води Wilo-DrainLift S е подходяща за пристенен монтаж в едно- и двуфамилни къщи.

Благодарение на свободно избираемите видове подавания, нейните минимални размери и малко тегло тя позволява лесен монтаж дори и при ограничени габаритни условия. Чрез допълнително монтирания авариен радиопредавател в случай на авария към смартфона се предава Push-съобщение. Това означава максимален контрол и максимална експлоатационна безопасност.

Конструкция

Компактна помпена станция за отпадни води като единична помпена система

Приложение

Изпомпване на съдържащи фекалии отпадни води (съгласно DIN EN 12050-1), които не могат по естествен начин да се влеят в канализацията и за осигурено срещу обратен поток отводняване на отточни източници под нивото на обратно подприщване (съгласно DIN EN 12056-1).

Окомплектовка/функция

 • Готово за включване изпълнение
 • Термозащита на мотора
 • Управление по ниво посредством поплавъчен прекъсвач
 • Табло за управление с безпотенциален изход за общ сигнал за повреда
 • Вграден възвратен клапан (изпълнение "RV")

Комплект на доставката

Готова за свързване помпена система за отпадни води със свързано комутационно устройство и щепсел:

 • Табло за управление с независима от ел. мрежа аларма и щепсел
 • 1 входно уплътнение DN 100
 • 1 инструмент за изрязване на входен отвор DN 100
 • 1 възвратен клапан DN 80 (изпълнение „RV“)
 • 1 маншет за свързване на ръчна мембранна помпа или входен отвор Ø50 mm
 • 1х маншет за извод за обезвъздушаване DN 70
 • 3 изолационни ленти за монтаж с шумоизолация
 • Крепежни материали
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Кодово означение на типовете

Пр.:

DrainLift S 1/6T-RV

S

Монтажен размер

1

Брой на вградените помпи

6

Макс. напорна височина в m

T

Изпълнение ел. захранване: M = 1~230 V T = 3~400 V

RV

Изпълнение изходен отвор без = без възвратен клапан RV = с възвратен клапан

Технически характеристики

 • Захранване от мрежата: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа: S3-15%, 120 сек.
 • Температура на работния флуид: 3…40 °C, за кратко 60 °C
 • Макс. температура на околната среда: 40 °C
 • Макс. работен обем: 21 l
 • Височина на заливане: 2 mWs за макс. 7 дни
 • Изходен отвор: DN 80
 • Входни отвори: 1x DN 40 / 1x DN 100 (свободно избираемо)
 • Отвор за обезвъздушаване/вентилация: DN 70
 • Степен на защита на системата за повишаване на налягането: IP68
 • Степен на защита на таблото за управление: IP54

Материали

 • Резервоар: Синтетичен материал PE (полиетилен)
 • Корпус на мотора: Неръждаема стомана 1.4404 (AISI 316L)
 • Корпус на хидравликата: Синтетичен материал PE/PUR
 • Работно колело: Синтетичен материал PUR (полиуретан)

Описание/конструкция

Готова за свързване, с възможност за работа под пълен залив помпена станция за отпадни води като единична помпена система с газо- и водоуплътнен събирателен резервоар с косо разположен резервоар за безопасна работа без отлагания, свободно избираеми входни отвори, управление на нивото посредством поплавъчен превключвател и монофазен или трифазен мотор с термична защита на мотора.

Предварително монтирано табло за управление за автоматичната работа с безпотенциален контакт за общ сигнал за повреда, вградена и независима от мрежата аларма, регулируемо време за работа по инерция и монтиран щепсел.

Общо поле от характеристики

DrainLift S

Сваляне на файлове

Wilo-Drainlift XS, F, S

Издание 0711
Номер на версия 01
Формат на страниците A4
Брой страници 2

PDF (262 kB)

Изтегляне

Wilo-DrainLift S

Каталожен номер 2544878
Издание 1706
Номер на версия 02
Формат на страниците A4
Брой страници 32

PDF (4 MB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-DrainLift S

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване