Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-DrainLift WS 40 Basic

Особености/Предимства при използване

 • Уплътнена при налягане шахта за надземна и подземна инсталация
 • Гъвкава благодарение на свободно избираемите входни отвори
 • Голям обем на резервоара
 • Включително затръбяване, управление на нивото, табло за управление и помпа

Производствена гама

Конструкция

Помпена шахта от изкуствен материал с вградена помпа като подземна помпена станция или надземна помпена система

Приложение

Изпомпване на предварително пречистени отпадни води без фекалии, които не могат да бъдат отведени естествено в канализацията, както и за отводняване на предмети, които се намират под нивото на обратно подприщване.

Окомплектовка/Функция

Помпена шахта напълно готова за свързване с тръбите и помпата.

Кодово означение на типовете

Пример:Wilo-DrainLift WS 40E/TC40 (3~)-BV
WSШахтова помпена станция Synthetic
40Нагнетателен изход на системата
EE = Система с една помпа
D = Система с две помпи
TC 40Вградена помпа
(3~)Трифазен мотор
BVСферичен възвратен клапан

Материали

 • Помпена шахта: PE
 • Затръбяване: 1.4404
 • Надводен куплунг: PUR
 • Сферичен възвратен клапан: Сив чугун
 • Спирателен кран: Бронз
 • Помпа Сив чугун

Описание/Конструкция

Wilo-DrainLift WS 40 Basic автоматична помпена станция, предлагана като единична или сдвоена помпена система. Шахтата от изкуствен материал е с вградено оребряване за повишаване на здравината на формата и защита срещу изплуване, и освен това предлага свободно избираеми входни отвори.

Системата може да се инсталира както в сгради като помпена станция, така и извън сградата като обикновена помпена шахта в земята.

Технически характеристики

 • Вход: DN 100/DN 150
 • Вентилация: DN 70
 • Максимално налягане в напорния тръбопровод: 1,5 bar.

Помпа

Потопяемата помпа за отпадни води Wilo-Drain TC 40 е предварително монтирана.

Комплект на доставката

 • Резервоар (за система с една или две помпи)
 • Вградено затръбяване
 • Сферичен възвратен клапан
 • Включително помпа
 • Нивоконтрол
 • Табло за управление (при трифазна помпа или система с две помпи)
 • Капак с уплътнение (издържа тегло до 200 kg)
 • Инструмент за изрязване на входните отвори Ø 124 mm, входно уплътнение DN 100 (за тръба Ø 110 mm)
 • 1 мека връзка PVC Ø 50 mm със скоби за свързване към ръчна мембранна помпа
 • Крепежни елементи за закрепване на земята
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Оразмеряване

При системи със сдвоени помпи съединяването на напорните тръбопроводи трябва да се направи от клиента!

Окомплектовка

 • Удължение на шахтата
 • Капак на шахтата
 • Холендри

Общо поле от характеристики

Общи характеристики

Съгласно EN 12056-4 трябва да се поддържа скорост на флуида (в напорния тръбопровод) между 0,7 и 2,3 m/s.

Продукт

Конструкция

Помпата е включена в комплекта на доставката

Еднопомпена система

Система със сдвоени помпи

Приложение

Надземна

Подземна

Окомплектовка/Функция

Свободно избираема позиция на входния отвор

Управление на нивото: с поплавъчен прекъсвач

Управление на нивото: с нивосонда

Управление на нивото: с пневматичен датчик за налягане

-

Кабел с щепсел

табло за управление

Монтажни чертежи

Примерно изпълнение

Напр.: WS 40 E/TC 40...BV

Сваляне на файлове

General overview

Edition 2017
Формат на страниците A4
Брой страници 72

PDF (46 MB)

Изтегляне

Wilo-DrainLift WS 40 Basic, WS 40-50

Article Number 2532145
Edition 1006
Номер на версия 01
Формат на страниците A4
Брой страници 29

PDF (3 MB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-DrainLift WS 40 Basic

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване