Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-EMU 10" ... 24"

Особености/Предимства при използване

 • Енергийноефективни хидравлики благодарение на позволяващи адаптиране към желаната работна точка хидравлики
 • Изпълнение за питейна вода с разрешително съгласно ACS
 • Мотори с двуконтурно охлаждане (технология CoolAct) за висока натовареност на мощността
 • Лесни за техническа поддръжка, пренавиваеми мотори
 • Опционално с керамично покритие Ceram CT за увеличаване на ефективността

Производствена гама

Конструкция

Многостъпална 10…24” потопяема помпа със степенна конструкция за вертикален и хоризонтален монтаж

Приложение

 • Водоснабдяване и снабдяване с питейна вода от сондажи и цистерни
 • Снабдяване с вода за технически нужди
 • Комунално водоснабдяване
 • Дъждуване и напояване
 • Повишаване на налягането
 • Изпомпване на вода в промишлени системи и отводняване
 • Използване на геотермичната енергия
 • Използване в морски сондажи

Кодово означение на типовете

Пример:Wilo-EMU K 127.1-7 + NU 122-2/100
Хидравлика:K 127.1-7
K127Хидравлика
1Изпълнение от висококачествен материал
7Брой на степените на хидравликата
  
Мотор:NU 122-2/100
NUПотопяем мотор (NU…, U…)
122Монтажен размер (5… , 6… = 6"; 7…, 8… = 8"; 9… = 10"; 12… = 12"; 16… = 16"; 21… = 21")
2Брой полюси
100Дължина на пакета

Окомплектовка/Функция

 • Многостъпална потопяема помпа с радиални или полу-аксиални работни колела
 • Хидравликата и моторът могат да бъдат свободно конфигурирани според необходимата мощност
 • Възможност за вграждане на възвратен клапан (в зависимост от модела)
 • Трифазен мотор за директно свързване или свързване звезда-триъгълник.
 • Херметично заляти мотори
 • Пренавиваеми мотори

Технически характеристики

Ел. захранване: 3~400 V, 50 HzРежим на работа Потопена: S1Макс. температура на флуида (по-високи температури при запитване):NU 5... / NU 6… / NU 7… / NU 811 = 30 °CNU 801 / NU 9... / NU 12.. / NU 16… / U… = 20 °CМинимално обтичане на мотора:NU 5... / NU 7... = 0,16 m/sNU 611 = 0,1 - 0,5 m/sNU 811 = 0,5 m/sNU 801 / NU 9... / NU 12… / NU 16… / U... = 0,1 m/sМакс. съдържание на пясък: 35 g/m3Макс. брой пускове: 10/hМакс. дълбочина на потапяне:NU 5…, NU 7…= 350 mNU 611, NU 811 = 100 mОстаналите мотори = 300 mСтепен на защита: IP 68Диапазон на регулиране за честотните преобразуватели:NU 5... / NU 6… / NU 7… / NU 811 / U 21… = 30-50 HzNU 801 / NU 911 / NU 12… / NU 16… (2-полюсни) = 25-50 HzNU 801 / NU 911 / NU 12… / NU 16… (4-полюсни) = 30-50 Hz

Описание/Конструкция

Потопяема помпа за вертикален или хоризонтален монтаж.

Хидравлика

Многостъпална потопяема помпа с радиална до полуаксиална хидравлика Части на корпуса от EN‐GJL респ. EN‐GJS с покритие 2K или G‑CuSn10, работни колела от G‑CuSn10 респ. NiAl‐Bz.

Изходен отвор с резба (до K 12…) или с фланец. При моделите K 12…, K 14… вместо нагнетател може да бъде монтиран възвратен клапан. При останалите модели е възможно да се монтира възвратен клапан директно на нагнетателния изход.

Мотор

Трифазен мотор за директно свързване и свързване звезда-триъгълник. Уплътнен, херметично залят мотор с намотка, изолирана с лак, напоен със смола (NU 5…, NU 7…) респ. пренавиваем мотор с намотка, изолирана с PVC (NU 611, NU 8…, NU 9…, NU 12…, NU 16…, U…).

Стандартно присъединяване на помпата. Уплътняването на моторния вал става посредством механично уплътнение (серии NU…) от силициев карбид, респ. посредством уплътнение на вала (серия U…). Самосмазващи се лагери на мотора. Аксиални опорни лагери със самонагаждащи се сегменти, за компенсиране на големите осови натоварвания. Отрицателното осово налягане се компенсира посредством опорни контралагери.

Моторите от серията NU 5…-, NU 7…-, NU 801, NU 9…-, NU 12… и NU 16… са напълнени с водно-гликолна смес, а моторите от серията NU 611- и NU 811 - с водно-глицеринова смес. Моторите от сериите NU 611-, NU 8…-, NU 9…-, NU 12… и NU 16… могат алтернативно да бъдат напълнени с питейна вода (изпълнение T). Като цяло моторите от серията U… трябва да бъдат напълнени с питейна вода. Допустима е работа с честотен преобразувател (SF 1.1).

Охлаждане

Охлаждането на мотора става посредством работния флуид. Моторът трябва да работи само в потопено състояние. Граничните стойности за максималната температура на флуида и минималната скорост на потока трябва да се спазват. Вертикалният монтаж може да се извърши по избор със или без охлаждащ мантел. При хоризонтален монтаж трябва да се използват лагерни конзоли за укрепване на агрегата. За оптимизиране на входящия поток може да бъде използвана антивихрова плоча или охлаждащ мантел.

Напорен мантел

Напорният мантел служи за директен монтаж на агрегата в тръбопроводната система. Обикновено там не се монтира възвратен клапан. Максималното входно налягане възлиза на 10 bar респ. 5 bar от диаметър на напорния мантел над 559 mm.

Оразмеряване

 • С тези агрегати не е възможен смукателен режим!
 • По време на експлоатация агрегатът трябва изцяло да бъде покрит с вода!

Комплект на доставката

 • Хидравлика + мотор - готови монтирани
 • Захранващ кабел, разрешен за използване в системи за питейна вода, сечение и дължина на кабела - стандартни или по желание на клиента
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Опции

 • Специални материали
 • Изпълнение за питейна вода с разрешително съгласно ACS
 • Изпълнение 60 Hz
 • Датчик PT100 за термична защита на мотора

Общи указания - Директива за продуктите, свързани с енергопотреблението (ErP) (Директива за екодизайн)

Базовата стойност за сравнение за най-ефективните водни помпи е MEI ≥ 0,70КПД на помпа с престъргано (с намален диаметър) колело обикновено е по-нисък от този на помпа с работно колело с пълен диаметър. Престъргването на работното колело адаптира помпата към фиксирана работна точка, което води до намалена консумация на енергия. Индексът на минимална ефективност (MEI) е въз основа на работно колело с пълен диаметър.Работата на тази водна помпа с променливи работни точки може да бъде по-ефективна и икономична при наличие на регулиране, например чрез използването на регулатор на оборотите, който привежда режима на помпата към системата.информация за базовия КПД за сравнение е на разположение на www.europump.org/efficiencychartsПомпите с консумирана мощност > 150 kW или дебит QBEP < 6 m3/h не попадат в рамките на Директивата за екодизайн на водните помпи. Затова не се посочва индекс на минимална ефективност.

Общо поле от характеристики

Общи характеристики 2-pole

Общи характеристики

Продукт

Конструкция

Присъединяване NEMA

Стандартно присъединяване

Вграден възвратен клапан

Без възвратен клапан

Монофазен мотор

не

Трифазен мотор

да

Включване - директно

Включване звезда-триъгълник

Работа с честотен преобразувател

Мотор със залят статор

Пренавиваем мотор

Мотор, напълнен с масло

-

Мотор, напълнен с водно-гликолна смес

Мотор, напълнен с питейна вода

опция

Хидравлика/мотор монтирани предварително

Приложение

Хоризонтален монтаж

Вертикален монтаж

Окомплектовка/Функция

Контрол на температурата на мотора PT100

опция

Контрол на температурата на мотора PTC

º

Кондензаторна кутия при 1~230 V

-

Защита от работа на сухо

опция

Защита от мълнии, вградена

-

Аксесоари

Лагерни конзоли за хоризонтален монтаж

опция

Охлаждащ мантел

опция

Възвратен клапан

опция

Напорен охлаждащ мантел

опция

Materials

Корпус на помпата

По желание на клиента

Корпус на помпата (специално изпълнение)

По желание на клиента

Работно колело

По желание на клиента

Работно колело (специално изпълнение)

По желание на клиента

Корпус на мотора

По желание на клиента

Корпус на мотора (специално изпълнение)

По желание на клиента

Сваляне на файлове

Certification Booklet Wilo-EMU D/DCH/K/KD/KM/NK/SCH / Wilo-Sub TWI/TWU / Wilo-Zetos K8 (w/o motor)

Article Number 6080455
Edition 1702
Номер на версия 02
Формат на страниците A4
Брой страници 71

PDF (1 MB)

Изтегляне

Certification Booklet Wilo-EMU NU/U-Motor

Article Number 6080454
Edition 1702
Номер на версия 01
Формат на страниците A4
Брой страници 8

PDF (427 kB)

Изтегляне

Certification Booklet Wilo-EMU / Wilo-Zetos + NU / U-Motor

Article Number 6074549
Edition 1702
Номер на версия 04
Формат на страниците A4
Брой страници 53

PDF (935 kB)

Изтегляне

Clean Water

Формат на страниците A4
Брой страници 24

PDF (8 MB)

Изтегляне

General overview

Edition 2017
Формат на страниците A4
Брой страници 72

PDF (46 MB)

Изтегляне

Wilo-EMU pressure shroud pump with pre-filled motor

Номер на версия 3.0
Формат на страниците A4
Брой страници 65

PDF (1 MB)

Изтегляне

Wilo-EMU pressure shroud pump without pre-filled motor

Номер на версия 3.0
Формат на страниците A4
Брой страници 65

PDF (1 MB)

Изтегляне

Wilo-EMU borehole pump with pre-filled motor

Номер на версия 3.0
Формат на страниците A4
Брой страници 75

PDF (1 MB)

Изтегляне

Wilo-EMU borehole pump without pre-filled motor

Номер на версия 3.0
Формат на страниците A4
Брой страници 65

PDF (1 MB)

Изтегляне

PDF: Wilo-EMU 10" ... 24"

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване