Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-EMU 10" ... 24"

Производствена гама

Вашите преимущества

 • Енергийноефективни хидравлики благодарение на позволяващи адаптиране към желаната работна точка хидравлики
 • Изпълнение за питейна вода с разрешително съгласно ACS
 • Мотори с двуконтурно охлаждане (технология CoolAct) за висока натовареност на мощността
 • Лесни за техническа поддръжка, пренавиваеми мотори
 • Опционално с керамично покритие Ceram CT за увеличаване на ефективността

Конструкция

Многостъпална 10…24” потопяема помпа със степенна конструкция за вертикален и хоризонтален монтаж

Приложение

 • Водоснабдяване и снабдяване с питейна вода от сондажи и цистерни
 • Снабдяване с вода за технически нужди
 • Комунално водоснабдяване
 • Дъждуване и напояване
 • Повишаване на налягането
 • Изпомпване на вода в промишлени системи и отводняване
 • Използване на геотермичната енергия
 • Използване в морски сондажи

Окомплектовка/функция

 • Многостъпална потопяема помпа с радиални или полу-аксиални работни колела
 • Хидравликата и моторът могат да бъдат свободно конфигурирани според необходимата мощност
 • Възможност за вграждане на възвратен клапан (в зависимост от модела)
 • Трифазен мотор за директно свързване или свързване звезда-триъгълник.
 • Херметично заляти мотори
 • Пренавиваеми мотори

Комплект на доставката

 • Хидравлика + мотор - готови монтирани
 • Захранващ кабел, разрешен за използване в системи за питейна вода, сечение и дължина на кабела - стандартни или по желание на клиента
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Кодово означение на типовете

Example:

Wilo-EMU K 146.1 S-4 + NU 122T-2/90

Hydraulics:

K 146S

K 146

Hydraulics

0.1

High-stage material version

S

Optional: Impeller trimmed

4

Number of stages

Motor:

NU 122T-2/90

NU

Submersible motor

122

Size (5… , 6… = 6"; 7…, 8… = 8"; 9… = 10"; 12… = 12"; 16… = 16"; 21… = 21")

T

Optional: Drinking water motor filling

2

Number of poles

90

Package length

Технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Макс. температура на флуида (по-високи температури при запитване):
  • NU 5... / NU 6… / NU 7… / NU 811 = 30 °C
  • NU 801 / NU 9... / NU 12.. / NU 16… / U… = 20 °C
 • Минимално обтичане на мотора:
  • NU 5... / NU 7... = 0,16 m/s
  • NU 611 = 0,1 - 0,5 m/s
  • NU 811 = 0,5 m/s
  • NU 801 / NU 9... / NU 12… / NU 16… / U... = 0,1 m/s
 • Макс. съдържание на пясък: 35 g/m3
 • Макс. брой пускове: 10/h
 • Макс. дълбочина на потапяне:
  • NU 5…, NU 7…= 350 m
  • NU 611, NU 811 = 100 m
  • Останалите мотори = 300 m
 • Степен на защита: IP 68
 • Диапазон на регулиране за честотните преобразуватели:
  • NU 5... / NU 6… / NU 7… / NU 811 / U 21… = 30-50 Hz
  • NU 801 / NU 911 / NU 12… / NU 16… (2-полюсни) = 25-50 Hz
  • NU 801 / NU 911 / NU 12… / NU 16… (4-полюсни) = 30-50 Hz

Описание/конструкция

Потопяема помпа за вертикален или хоризонтален монтаж.

Хидравлика

Многостъпална потопяема помпа с радиална до полуаксиална хидравлика Части на корпуса от EN-GJL респ. EN-GJS с покритие 2K или G-CuSn10, работни колела от G-CuSn10 респ. NiAl-Bz.

Изходен отвор с резба (до K 12…) или с фланец. При моделите K 12…, K 14… вместо нагнетател може да бъде монтиран възвратен клапан. При останалите модели е възможно да се монтира възвратен клапан директно на нагнетателния изход.

Мотор

Трифазен мотор за директно свързване и свързване звезда-триъгълник. Уплътнен, херметично залят мотор с намотка, изолирана с лак, напоен със смола (NU 5…, NU 7…) респ. пренавиваем мотор с намотка, изолирана с PVC (NU 611, NU 8…, NU 9…, NU 12…, NU 16…, U…).

Стандартно присъединяване на помпата. Уплътняването на моторния вал става посредством механично уплътнение (серии NU…) от силициев карбид, респ. посредством уплътнение на вала (серия U…). Самосмазващи се лагери на мотора. Аксиални опорни лагери със самонагаждащи се сегменти, за компенсиране на големите осови натоварвания. Отрицателното осово налягане се компенсира посредством опорни контралагери.

Моторите от серията NU 5…-, NU 7…-, NU 801, NU 9…-, NU 12… и NU 16… са напълнени с водно-гликолна смес, а моторите от серията NU 611- и NU 811 - с водно-глицеринова смес. Моторите от сериите NU 611-, NU 8…-, NU 9…-, NU 12… и NU 16… могат алтернативно да бъдат напълнени с питейна вода (изпълнение T). Като цяло моторите от серията U… трябва да бъдат напълнени с питейна вода. Допустима е работа с честотен преобразувател (SF 1.1).

Охлаждане

Охлаждането на мотора става посредством работния флуид. Моторът трябва да работи само в потопено състояние. Граничните стойности за максималната температура на флуида и минималната скорост на потока трябва да се спазват. Вертикалният монтаж може да се извърши по избор със или без охлаждащ мантел. При хоризонтален монтаж трябва да се използват лагерни конзоли за укрепване на агрегата. За оптимизиране на входящия поток може да бъде използвана антивихрова плоча или охлаждащ мантел.

Напорен мантел

Напорният мантел служи за директен монтаж на агрегата в тръбопроводната система. Обикновено там не се монтира възвратен клапан. Максималното входно налягане възлиза на 10 bar респ. 5 bar от диаметър на напорния мантел над 559 mm.

PDF: Wilo-EMU 10" ... 24"

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване