Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-EMU FA (customized)

Особености/Предимства при използване

 • Възможност за индивидуализиране точно според Вашите изисквания. За надеждно и ефективно изпомпване на предварително пречистени отпадни води и необработени отпадни води.
 • Многостранно приложима. Винаги оптимално изпомпване на различни флуиди благодарение на различните форми на работните колела.
 • Енергийноефективна благодарение на опционално предлаганата IE3-технология на мотора
 • Защитена от абразия и корозия благодарение на покритието Ceram и специални материали
 • Подходяща за работа в потопено и непотопено състояние, също и в продължителен режим на работа

Производствена гама

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води без и със активна охладителна система за продължителен режим на работа за стационарен и мобилен мокър монтаж и за стационарен монтаж на сухо.

Приложение

Изпомпване на

 • необработени отпадни води с фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Технологична вода
 • Отпадни води

Кодово означение на типовете

Пр.:Wilo-EMU FA 20.54E + FK 17.1-6/16KEx
Хидравлика:FA 20.54E
FAПотопяема канализационна помпа
20x10 = Присъед. размери на изходния отвор, напр. DN 200
54Мощностна характеристика
EТип работно колело:
W = колело със свободен проход
E = едноканално работно колело
Z = двуканално работно колело
D = триканално работно колело
V = четириканално работно колело
  
Мотор:FK 17.1-6/16KEx
FKТип на мотора:
T = сух мотор без охладителна система
FK, FKT, HC = самоохлаждащ се мотор с активна охладителна система
17.1Монтажен размер
6Брой полюси
16x10 = Дължина на пакета в mm
KИзпълнение на уплътнението
H = уплътнение на вала/механично уплътнение
G = две отделни механични уплътнения
K = блокова уплътняваща касета с две механични уплътнения
Ex (противовзривна защита)Със сертификат за работа във взривоопасна среда

Технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Режим на работа Непотопена: S1 или S2
 • Контрол на мотора (в зависимост от типа):
  - температура на намотките
  - навлизане на влага
  - температура на съхранение
 • Степен на защита: IP68
 • Клас на изолация: H
 • Температура на флуида: 3…40 °C, възможност за по-високи температури при запитване
 • Дължина на кабела: 10 m или по желание на клиента
 • Сферичен проход от 45 до 130 mm
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m

Окомплектовка/Функция

 • Тежко, масивно изпълнение от сив чугун
 • Сух мотор или самоохлаждащи се мотори с едно- или двукамерна система
 • Опционално с противовзривна защита съгласно ATEX или FM
 • Зависими от мотора контролни устройства:
  - температура на намотките
  - контрол на влажността в уплътнителната камера и мотора/клемите
  - температура на лагера на мотора
 • Монтирана окомплектовка по желание на клиента

Описание/Конструкция

Потопяема канализационна помпа като блоков агрегат с възможност за работа под залив за стационарния и нестационарен мокър и сух монтаж.

Хидравлична система

Изходът от нагнетателната страна е изпълнен като хоризонтална фланцова връзка. В зависимост от вида на хидравликата и работното колело допустимото сухо вещество е макс. 8%. Използват се работни колела със следните форми:

 • Работно колело със свободен проход (W)
 • Едноканално работно колело (E)
 • Двуканално работно колело (Z)
 • Триканално работно колело (D)
 • Четириканално работно колело (V)

Каналната хидравлика е снабдена с един подвижен или стационарен износващ се пръстен от закален материал. Те допринасят дългосрочно за постоянно висока ефективност на агрегата и минимизират разходите за поддръжка.

Мотор

Моторите с повърхностно охлаждане (мотори T) нямат собствена охладителна система и отдават отпадъчната си топлина през частите на корпуса директно в околния флуид. Затова моторите могат да се експлоатират потопени при непрекъснат режим на работа. В зависимост от размера си, за кратко те могат да се експлоатират и извадени в кратък режим на работа.

Самоохлаждащите се мотори (мотор FK, FKT, HC) имат активна охладителна система и отдават отпадъчната си топлина в изпомпвания флуид чрез вграден топлообменник. Затова тези мотори са подходящи за продължителна експлоатация както в потопено, така и в извадено състояние, респ. за сух монтаж.

При всички мотори е предвидена уплътнителна камера за предпазване на мотора от навлизане на флуид. Тази камера е достъпна отвън и опционално може да бъде контролирана чрез прътов електрод. Всички използвани запълващи флуиди могат да се разграждат биологично и са безвредни за околната среда.

Захранващият кабел има свободни краища и дължина от 10 m, респ. дължината на кабела е специфична за клиента. Входовете на кабелите на моторите Т, НС и FKT са херметично залети.

Уплътняване

В зависимост от вида на мотора са възможни следните варианти за уплътняване от страна на флуида и от страна на мотора:

 • Вариант Н: от страна на флуида с механично уплътнение, от страна на мотора с радиално уплътнение на вала
 • Вариант G: две функциониращи независимо едно от друго механични уплътнения
 • Вариант K: Блокова уплътняваща касета с две независимо функциониращи механични уплътнения

Високоефективни мотори

В допълнение към стандартните мотори са на разположение и високоефективни мотори с клас на ефективност IE3 (на базата на IEC 60034-30). Тъй като те се базират на същата основа, както стандартните мотори, са еднакви по оборудване и функции. С това предоставят и същите хидравлични системи.

Сертификат за работа във взривоопасна среда

Моторите се получават със следните сертификати за работа във взривоопасна среда:

 • T-мотор: ATEX, FM, CSA
 • FK мотор: FM
 • FKT мотор: ATEX, FM
 • HC мотор: ATEX, FM

Материали

 • Части на корпуса: EN-GJL респ. EN-GJS
 • Работно колело: EN-GJL респ. EN-GJS
 • Статични уплътнения: NBR респ. FPM
 • Уплътнение от страната на флуида:
  - механично уплътнение от SiC/SiC
 • Уплътнение от страната на мотора:
  - уплътнение на вала от NBR
  - механично уплътнение от SiC/SiC или графит керамика
 • Вал: Неръждаема стомана 1.4021

Комплект на доставката

 • Готова за присъединяване потопяема помпа за отпадни води
 • 10 m присъединителен кабел или дължина на кабела по желание на клиента
 • Монтирана окомплектовка по желание на клиента
 • Ръководство за експлоатация и поддръжка

Окомплектовка

 • Устройство за окачване или опорна плоча
 • Различни нагнетателни изходи и куплунги Щорц
 • Вериги
 • Крепежни комплекти със свързващ анкер
 • Табла за управление, релета и щепсели

Общо поле от характеристики

Общи характеристики

Характеристики съгласно ISO 9906, Приложение A. Посочените к.п.д. съответстват на хидравличния к.п.д..

Общи характеристики

Характеристики съгласно ISO 9906, Приложение A. Посочените к.п.д. съответстват на хидравличния к.п.д..

Общи характеристики

Характеристики съгласно ISO 9906, Приложение A. Посочените к.п.д. съответстват на хидравличния к.п.д..

Продукт

Конструкция

С възможност за работа под залив

Едноканално работно колело

Работно колело със свободен проход

Многоканално работно колело

Отворено многоканално работно колело

-

Режещ механизъм

-

Турболатор

-

Уплътнителна камера

да

Уплътнителна камера

Уплътняване от страната на мотора с механично уплътнение

Уплътняване от страната на мотора с уплътнителен пръстен на вала

Уплътняване от страната на флуида с механично уплътнение

Монофазен мотор

не

Трифазен мотор

да

Включване - директно

Включване звезда-триъгълник

Работа с честотен преобразувател

Сух мотор

Мотор с маслено охлаждане

Сух мотор с циркулационно охлаждане

Приложение

Мокър монтаж, стационарен

Мокър монтаж, мобилен

Сух монтаж, стационарен

Сух монтаж, мобилен

Окомплектовка/Функция

Контрол на херметичността на мотора

Контрол на уплътнителната камера

º

Контрол на уплътнителната камера

º

Контрол на температурата на мотора с би-метална пластина

º

Контрол на температурата на мотора PTC

º

Противовзривна защита

º

Поплавъчен превключвател

-

Кондензаторна кутия при 1~230 V

-

Кабел с щепсел

-

Материали

Корпус на помпата

Сив чугун

Работно колело

Сив чугун

Корпус на мотора

Сив чугун

Сваляне на файлове

Certification Booklet Wilo-EMU FA + FK-Motor

Article Number 6074692
Edition 1606
Номер на версия 04
Формат на страниците A4
Брой страници 44

PDF (754 kB)

Изтегляне

Certification Booklet Wilo-EMU FA + FKT-Motor

Article Number 6074691
Edition 1606
Номер на версия 03
Формат на страниците A4
Брой страници 56

PDF (867 kB)

Изтегляне

Certification Booklet Wilo-EMU FA + HC-Motor

Article Number 6074690
Edition 1606
Номер на версия 04
Формат на страниците A4
Брой страници 32

PDF (695 kB)

Изтегляне

Certification Booklet Wilo-EMU FA + T-Motor

Article Number 6072704
Edition 1606
Номер на версия 05
Формат на страниците A4
Брой страници 68

PDF (1 MB)

Изтегляне

Drainage and Sewage

Формат на страниците A4
Брой страници 24

PDF (8 MB)

Изтегляне

General overview

Edition 2017
Формат на страниците A4
Брой страници 72

PDF (46 MB)

Изтегляне

Wilo-EMU FA+T-Motor

Article Number 6067561, 6072740
Edition 1507
Номер на версия 03
Формат на страниците A4
Брой страници 46

PDF (5 MB)

Изтегляне

Wilo-EMU FA pump with HC 20.1 motor

Номер на версия 3.0
Формат на страниците A4
Брой страници 89

PDF (2 MB)

Изтегляне

Wilo-EMU FA pump with FKT 49 / FKT 56 motor

Номер на версия 3.0
Формат на страниците A4
Брой страници 89

PDF (2 MB)

Изтегляне

Wilo-EMU FA pump with FKT 27.1 motor

Номер на версия 3.0
Формат на страниците A4
Брой страници 81

PDF (2 MB)

Изтегляне

Wilo-EMU FA pump with FK 17.1 motor

Номер на версия 3.0
Формат на страниците A4
Брой страници 83

PDF (2 MB)

Изтегляне

Wilo-EMU FA pump with FK motor

Номер на версия 3.0
Формат на страниците A4
Брой страници 83

PDF (2 MB)

Изтегляне

PDF: Wilo-EMU FA (customized)

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване