Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-EMU FA

Производствена гама

Вашите преимущества

 • Експлоатационна надеждност благодарение на хидравличните системи със свободен проход и едноканалните хидравлични системи с голям свободен сферичен проход
 • Безопасност на процеса благодарение на опционалния контрол за уплътнителната камера

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води без охладителна система, за продължителен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Окомплектовка/функция

 • Тежко, масивно изпълнение от сив чугун
 • Мотори с повърхностно охлаждане с взривозащита по ATEX
 • Контрол на температурата на намотките

Комплект на доставката

 • Готова за присъединяване потопяема помпа за отпадни води със 10 m захранващ кабел без щепсел
 • Инструкции за монтаж и експлоатация

Кодово означение на типовете

Пр.:

Wilo-EMU FA 08.22W-133 + T 12-2/11GEx

FA

Потопяема канализационна помпа

08

x10 = Присъед. размери на изходния отвор, напр. DN 80

22

Мощностна характеристика

W

Тип работно колело:

W = работно колело със свободен проход

E = едноканално работно колело

133

Диаметър на работното колело в mm

T

Мотор с повърхностно охлаждане без охладителна система

12

Монтажен размер

2

Брой полюси

11

x10 = Дължина на пакета в mm

G

Изпълнение на уплътнението:

H = уплътнение на вала/механично уплътнение

G = две отделни механични уплътнение

Ex

Със сертификат за работа във взривоопасна среда по ATEX

Технически характеристики

 • Захранване от мрежата: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Режим на работа непотопен: S2-15 или S2-30
 • Степен на защита: IP68
 • Клас на изолация: H
 • Температура на флуида: 3…40 °C
 • Дължина на кабела: 10 m
 • Свободен сферичен проход от 45 до 100 mm
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m

Материали

 • Корпус на помпата: EN-GJL-250
 • Работно колело: EN-GJL респ. EN-GJS
 • Статични уплътнения: NBR
 • Уплътнение от страната на флуида: Механично уплътнение от SiC/SiC
 • Уплътнение от страната на мотора (в зависимост от типа): - уплътнение на вала от NBR - механично уплътнение от SiC/SiC или графит/керамика
 • Корпус на мотора: EN-GJL-250
 • Вал: Неръждаема стомана 1.4021

Описание/конструкция

Потопяема канализационна помпа като блоков агрегат с възможност за работа под залив за стационарен и мобилен мокър монтаж.

Хидравлика

Изходът към напорната страна е изпълнен като хоризонтални фланцови връзки. В зависимост от вида на хидравликата и работното колело допустимото сухо вещество е макс. 8 %. Използват се форми на работни колела:

 • Работно колело със свободен проход (W)
 • Едноканално работно колело (E)

Всяка едноканална хидравлика е снабдена с един подвижен или стационарен износващ се пръстен от закален материал. Те осигуряват дългосрочно постоянно висока ефективност на агрегата и минимизират разходите за поддръжка.

Мотор

Моторите с повърхностно охлаждане (мотори T) нямат собствена охладителна система и отдават отпадъчната си топлина през частите на корпуса директно в околния флуид. Затова моторите могат да се експлоатират потопени при непрекъснат режим на работа. В зависимост от размера си, за кратко те могат да се експлоатират и извадени в кратък режим на работа.

При всички мотори е предвидена уплътнителна камера за предпазване на мотора от навлизане на флуид. Тази камера е достъпна отвън и опционално може да бъде контролирана чрез прътов електрод. Всички използвани запълващи флуиди могат да се разграждат биологично и са безвредни за околната среда.

Кабелният вход е херметично залят, дължината на кабела е 10 m и кабелът има свободни краища.

Уплътнение

В зависимост от вида на мотора са възможни следните варианти за уплътняване от страна на флуида и от страна на мотора:

 • Вариант Н: от страна на флуида с механично уплътнение, от страна на мотора с радиално уплътнение на вала
 • Вариант G: две функциониращи независимо едно от друго механични уплътнения

Сертификат за работа във взривоопасна среда

Моторите имат сертификати за работа във взривоопасна среда по директивата за ATEX.

Общо поле от характеристики

Wilo-EMU FA 08 ... FA 15 (съобразно серията)

Сваляне на файлове

Wilo-EMU FA

Каталожен номер 6074691
Издание 1606
Номер на версия 03
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 76

PDF (7 MB)

Изтегляне

Wilo-EMU FA

Каталожен номер 6074692
Издание 1606
Номер на версия 04
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 56

PDF (5 MB)

Изтегляне

Wilo-EMU FA

Каталожен номер 6072704
Издание 1606
Номер на версия 05
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 96

PDF (8 MB)

Изтегляне

Wilo Motor T 12 ... 72 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Каталожен номер 6067561
Издание 2019-01
Номер на версия 04
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 72

PDF (5 MB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-EMU FA

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване