Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-EMU KS

Производствена гама

Особености/предимства при използване

 • Дълъг експлоатационен живот
 • стабилна конструкция
 • Възможен е кавитационен режим на работа
 • Подходяща за продължителен режим (S1)
 • Кабел с щепсел

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води

Окомплектовка/функция

 • Кабел с щепсел
 • Термозащита на мотора
 • Двуконтурно охлаждане (в зависимост от типа)
 • Свързващият кабел може да се отделя

Комплект на доставката

Готова за присъединяване помпа с 10 m захранващ кабел (от KS 24, 20 m) и щепсел за променлив ток или трифазен ток, неподвижен куплунг Geka или Щорц, евентуално коляно 90° за реализиране на вертикален нагнетателен изход, инструкция за монтаж и експлоатация.

Кодово означение на типовете

Технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Степен на защита: IP 68
 • Макс. дълбочина на потапяне: 12,5 m
 • Температура на работния флуид: 3…40 °C
 • Дължина на кабела: 10 m/20 m
 • Свободен сферичен проход 5…45 mm (в зависимост от модела)
 • Нагнетател: G 1¼, G 2, G 2½, G 3, G 4 (в зависимост от модела)

Материали

 • Корпус на мотора: Al или EN-GJL 250 (в зависимост от модела и изпълнението)
 • Корпус на помпата: EN-GJL 250
 • Работно колело: EN-GJL 250
 • Вал: 1.4021
 • Уплътнение от страна на мотора: Механично уплътнение от различни материали
 • Уплътнение от страна на помпата: Механично уплътнение: SiC/SiC
 • Статични уплътнения: FPM

Описание/конструкция

Потопяема помпа за отпадни води като блоков агрегат с възможност за работа под залив за мобилен сух и мокър монтаж.

Хидравлична система

Изходът от страната на нагнетателя е изпълнен като хоризонтална или вертикална резбова връзка. При модели с хоризонтален изходен отвор е монтирано коляно 90 °, което позволява вертикален изход. Като работни колела са използвани отворени канални работни колела със свободен сферичен проход от 5…45 mm.

Мотор

В зависимост от модела се използват мотори с повърхностно охлаждане или самоохлаждащи се мотори в монофазно или трифазно изпълнение. Самоохлаждащите се мотори са напълнени с масло, моторите с повърхностно охлаждане разполагат с термична защита на мотора и двуконтурно охлаждане. Агрегатите с взривозащита KS 5, KS 6 и KS 16 са оборудвани с мотор с повърхностно охлаждане без двуконтурно охлаждане. Всички модели могат да бъдат използвани както потопени, така и непотопени в продължителен режим на работа. По този начин е възможен също и кавитационен режим на работа.

Предвидена е уплътнителна камера за предпазване на мотора от навлизане на флуиди. Използваният за запълване флуид подлежи на потенциално биологично разграждане и не вреди на околната среда.

Кабелът може да се откача, дължината на кабела е 10 m, съответно 20 m. Изпълнението S е оборудвано с поплавъчен превключвател. Всички модели са оборудвани с щепсел. Изпълненията DMS са оборудвани с табло за управление с вградена защита на мотора.

Уплътняване

Уплътняването от страната на флуида и от страната на мотора се осъществява чрез механично уплътнение, независещо от посоката на въртене.

Общо поле от характеристики

EMU KS , 50 Hz

Сваляне на файлове

Certification Booklet Wilo-EMU KS

Article Number 6080667
Edition 1606
Номер на версия 01
Формат на страниците A4
Брой страници 8

PDF (331 kB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-EMU KS

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване