Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-EMUport CORE

Особености/Предимства при използване

 • Максимална експлоатационна безопасност благодарение на отделянето на твърдите частици от отпадните води: Големи твърди частици не могат да преминават през помпата - без запушване
 • Икономична благодарение на системата Retrofit за лесно саниране на стари помпени станции
 • С дълъг жизнен цикъл и устойчива на корозия благодарение на употребата на материал PE и PUR
 • Лесна за техническа поддръжка и по време на експлоатация, благодарение на хигиеничния сух монтаж, лесния достъп отвън и единичните блокировки
 • Сигурна в бъдеще и при нарастващо съдържание на твърди частици в отпадните води
 • Възможност за гъвкав монтаж в сгради или в шахти с диаметър над 1500 mm
 • Лесно вграждаща се и фабрично сглобена система Plug&Pump
 • Енергоспестяваща благодарение на ефективните потопяеми помпи за отпадни води, опционално с електромотори IE3

Производствена гама

Конструкция

Стандартизирана помпена станция за отпадни води със система за твърди примеси съгласно DIN EN 12050-1 за монтаж в сградата или в шахта при монтаж на открито.

Приложение

Изпомпване на необработени отпадни води, които не могат да бъдат отведени естествено в канализацията, както и за отводняване на предмети, които се намират под нивото на обратно подприщване (съгласно DIN EN 12056/ DIN 1986-100).

Кодово означение на типовете

Пр.:Wilo-EMUport CORE 20.2-10A
COREСтандартизирана система за твърди частици
20Макс. вход in m³/h
2Брой на монтирани помпи
10Макс. напорна височина в m
AИзпълнение:
A = стандартно изпълнение
B = изпълнение Comfort

Материали

 • Събирателен резервоар: PE
 • Резервоар за твърди частици: PE
 • Входяща кутия: PUR
 • Затръбяване: PE
 • Помпи: Сив чугун
 • Спирателен кран: Сив чугун
 • Изходен отвор:
  - вариант A: PE с T-образна връзка
  - вариант B: неръждаема стомана с Y-образна връзка

Технически характеристики

 • Макс. постоянен вход: 20, 45 или 50 m³/h
 • Обем на резервоара: 440 l или 1200 l
 • Полезен обем на резервоара: 295 l или 900 l
 • Макс. напорна височина: 31 m
 • Височина на входа: 750 mm
 • Входен отвор: DN 200
 • Изходен отвор: DN 80 или DN 100
 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz

Окомплектовка/Функция

 • Помпена система за отпадни води с отделяне на твърдите частици
 • 2 отделни резервоара за отделяне на твърди частици с възможност за затваряне
 • Две потопяеми помпи за отпадни води, инсталирани на сухо, за режим на размяна на помпите
 • Помпи в степен на защита IP68 и ефективност на мотора съгласно IE3
 • Регистриране на нивото посредством нивосонда

Описание/Конструкция

Готова за присъединяване помпена система за отпадни води с възможност за работа под пълен залив с отделяне на твърди частици. Еднокомпонентен газо- и водоуплътнен събирателен резервоар без конструктивни заваръчни съединения и два отделни резервоара за отделяне на твърди частици с възможност за затваряне. Събирателният резервоар има заоблена форма, дъното на резервоара е наклонено, най-ниската точка се намира директно под помпите. По този начин се възпрепятстват отлаганията и засъхването на твърди частици на критични места. Чрез предварителното филтриране в резервоарите за отделяте на твърди частици последните се филтрират от флуида и в събирателния резервоар се отвеждат само предварително филтрираните отпадни води. Изпомпването се извършва от две висококачествени потопяеми помпи за отпадни води, монтирани на сухо. Помпите са изпълнени като редундантна сдвоена помпена система и работят в режим на размяна. Управлението на нивото се извършва от нивосонда 0…2,5 mWS.

Изпълнение „B“ е оборудвано с допълнително автоматично обратно промиване в събирателния резервоар, за да се усили ефектът от почистването. Съответното табло за управление от серията SC-L се получава като окомплектовка.

Комплект на доставката

Готова за монтаж помпена система за отпадни води, напълно сглобена предварително, вкл. съединителна тръба, датчик за нивото и две помпи.

Общо поле от характеристики

Характеристики

Продукт

Конструкция

Еднопомпена система

-

Система със сдвоени помпи

Окомплектовка/Функция

Свободно избираема позиция на входния отвор

-

Управление на нивото: с нивосонда

Управление на нивото: с пневматичен датчик за налягане

-

Кабел с щепсел

-

табло за управление

опционално

Монтажни чертежи

Сваляне на файлове

General overview

Edition 2017
Формат на страниците A4
Брой страници 72

PDF (46 MB)

Изтегляне

Wilo-EMUport CORE

Article Number 2546468
Edition 1605
Номер на версия 01
Формат на страниците A4
Брой страници 1

PDF (90 MB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-EMUport CORE

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване