Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-EMUport Core

Производствена гама

Особености/предимства при използване

 • Максимална експлоатационна безопасност благодарение на отделянето на твърдите частици от отпадните води: Големи твърди частици не могат да преминават през помпата - без запушване
 • Икономична благодарение на системата Retrofit за лесно саниране на стари помпени станции
 • С дълъг жизнен цикъл и устойчива на корозия благодарение на употребата на материал PE и PUR
 • Лесна за техническа поддръжка и по време на експлоатация, благодарение на хигиеничния сух монтаж, лесния достъп отвън и единичните блокировки
 • Сигурна в бъдеще и при нарастващо съдържание на твърди частици в отпадните води
 • Възможност за гъвкав монтаж в сгради или в шахти с диаметър над 1500 mm
 • Лесно вграждаща се и фабрично сглобена система Plug&Pump
 • Енергоспестяваща благодарение на ефективните потопяеми помпи за отпадни води, опционално с електромотори IE3

Описание

Coarse solids can clog the sewage transport system especially around buildings and real estate

development. The consequence: breakdowns and increased service costs. Wilo’s durable

solution: the solids separation system Wilo-EMUport CORE. It provides the best operational

reliability for clog-free transport. Moreover, it provides easy maintenance thanks to its

hygienic dry well installation and easy access from outside. The complete system including

a corrosion-free pump chamber and switching systems is also available for larger Wilo units.

Tailored exactly to your requirements.

Конструкция

Стандартизирана помпена станция за отпадни води със система за твърди примеси съгласно DIN EN 12050-1 за монтаж в сградата или в шахта при монтаж на открито.

Приложение

Изпомпване на необработени отпадни води, които не могат да бъдат отведени естествено в канализацията, както и за отводняване на предмети, които се намират под нивото на обратно подприщване (съгласно DIN EN 12056/ DIN 1986-100).

Окомплектовка/функция

 • Помпена система за отпадни води с отделяне на твърдите частици
 • 2 отделни резервоара за отделяне на твърди частици с възможност за затваряне
 • Две потопяеми помпи за отпадни води, инсталирани на сухо, за режим на размяна на помпите
 • Помпи в степен на защита IP68 и ефективност на мотора съгласно IE3
 • Регистриране на нивото посредством нивосонда

Комплект на доставката

Готова за монтаж помпена система за отпадни води, напълно сглобена предварително, вкл. съединителна тръба, датчик за нивото и две помпи.

Кодово означение на типовете

Пр.:

Wilo-EMUport CORE 20.2-10A

CORE

Стандартизирана система за твърди частици

20

Макс. вход in m³/h

2

Брой на монтирани помпи

10

Макс. напорна височина в m

A

Изпълнение: A = стандартно изпълнение B = изпълнение Comfort

Технически характеристики

 • Макс. постоянен вход: 20, 45 или 50 m³/h
 • Обем на резервоара: 440 l или 1200 l
 • Полезен обем на резервоара: 295 l или 900 l
 • Макс. напорна височина: 31 m
 • Височина на входа: 750 mm
 • Входен отвор: DN 200
 • Изходен отвор: DN 80 или DN 100
 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz

Материали

 • Събирателен резервоар: PE
 • Резервоар за твърди частици: PE
 • Входяща кутия: PUR
 • Затръбяване: PE
 • Помпи: Сив чугун
 • Спирателен кран: Сив чугун
 • Изходен отвор: - вариант A: PE с T-образна връзка - вариант B: неръждаема стомана с Y-образна връзка

Описание/конструкция

Готова за присъединяване помпена система за отпадни води с възможност за работа под пълен залив с отделяне на твърди частици. Еднокомпонентен газо- и водоуплътнен събирателен резервоар без конструктивни заваръчни съединения и два отделни резервоара за отделяне на твърди частици с възможност за затваряне. Събирателният резервоар има заоблена форма, дъното на резервоара е наклонено, най-ниската точка се намира директно под помпите. По този начин се възпрепятстват отлаганията и засъхването на твърди частици на критични места. Чрез предварителното филтриране в резервоарите за отделяте на твърди частици последните се филтрират от флуида и в събирателния резервоар се отвеждат само предварително филтрираните отпадни води. Изпомпването се извършва от две висококачествени потопяеми помпи за отпадни води, монтирани на сухо. Помпите са изпълнени като редундантна сдвоена помпена система и работят в режим на размяна. Управлението на нивото се извършва от нивосонда 0…2,5 mWS.

Изпълнение „B“ е оборудвано с допълнително автоматично обратно промиване в събирателния резервоар, за да се усили ефектът от почистването. Съответното табло за управление от серията SC-L се получава като окомплектовка.

Общо поле от характеристики

EMUport FTS

Сваляне на файлове

Wastewater collection and transport - Your reliable solids separation system

Брой страници 20

PDF (18 MB)

Изтегляне

Wastewater collection and transport - Your reliable solids separation system

Брой страници 20

PDF (18 MB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-EMUport Core

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване