Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-EMUport FTS

Производствена гама

Вашите преимущества

 • Максимална експлоатационна безопасност благодарение на отделянето на твърдите частици от отпадните води: Големи твърди частици не могат да преминават през помпата - без запушване
 • Икономична благодарение на системата Retrofit за лесно саниране на стари помпени станции
 • С дълъг жизнен цикъл и устойчива на корозия благодарение на употребата на материал PE-HD
 • Гъвкаво регулируема според Вашите изисквания
 • Лесна за техническа поддръжка благодарение на хигиеничния сух монтаж и лесния достъп отвън
 • Възможност за гъвкав монтаж в сгради или в шахти с диаметър над 1.500 mm
 • Енергоспестяваща благодарение на предлаганите по избор потопяеми помпи за отпадни води с мотори IE3

Конструкция

Индивидуално приспособима помпена станция за отпадни води със система за твърди частици, за монтаж в сградата или в шахта за външен монтаж.

Приложение

Изпомпване на необработени отпадни води, които не могат да бъдат отведени естествено в канализацията, както и за отводняване на предмети, които се намират под нивото на обратно подприщване (съгласно DIN EN 12056/ DIN 1986-100).

Окомплектовка/функция

 • Помпена система за отпадни води с отделяне на твърдите частици
 • 2 отделни резервоара за отделяне на твърди частици с възможност за затваряне
 • Две потопяеми помпи за отпадни води, инсталирани на сухо, за режим на размяна на помпите
 • Помпи в степен на защита IP55 или IP68
 • Също и с IE3-мотори
 • Отчитане на нивото по желание на клиента

Комплект на доставката

 • Готова за монтаж помпена станция за отпадни води
 • Две помпи за отпадни води
 • Поотделно затваряне на резервоарите за твърди частици
 • Съединение на напорния тръбопровод с гладък край на тръбата
 • Арматура

Кодово означение на типовете

Пр.:

Wilo-EMUport FTS FG 1500

FTS

Система за твърди частици (индивидуално изпълнение)

F

Изпълнение (M = компактно изпълнение, F = голямо изпълнение)

G

Начин на монтаж (G = в сграда, S = с шахта PE-HD)

1500

FG = външен диаметър на събирателния резервоар в mmFS = диаметър на шахтата в mmMG = дълбочина на монтаж под повърхността вход в mmMS = вътрешен диаметър на шахтата в mm

Технически характеристики

 • Макс. вход: FTS M…: 35 m³/h; FTS F…: 600 m3/h
 • Макс. полезен обем на резервоара: FTS M…: 700 l; FTS F…: 12000 l
 • Макс. напорна височина: FTS M…: 50 m; FTS F…: 80 m
 • Монтажна дълбочина под основата на входа: 400…2300 mm
 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz

Материали

 • Събирателен резервоар: PE-HD
 • Резервоар за твърди частици: PE-HD
 • Затръбяване: PE-HD
 • Арматури: Сив чугун
 • Помпи: Сив чугун
 • Шахта: PE-HD (при системи FTS MS и FTS FS)

Описание/конструкция

Готова за присъединяване помпена система за отпадни води с възможност за работа под пълен залив с отделяне на твърди частици. Еднокомпонентен газо- и водоуплътнен събирателен резервоар без конструктивни заваръчни съединения и два отделни резервоара за отделяне на твърди частици с възможност за затваряне. Събирателният резервоар има закръглена форма и подът на резервоара е наклонен. По този начин се възпрепятстват отлаганията и засъхването на твърди частици. Чрез предварителното филтриране в резервоарите за отделяте на твърди частици последните се филтрират от флуида и в събирателния резервоар се отвеждат само предварително филтрираните отпадни води. Изпомпването се извършва от две висококачествени помпи за отпадни води в изпълнение IP55 или IP68, монтирани на сухо. Помпите са изпълнени като редундантна сдвоена помпена система и работят в режим на размяна. Управлението на нивото може да се извършва от поплавъчен превключвател или нивосонда.

По желание системата може да се оборудва с автоматично обратно промиване в събирателния резервоар и да се монтира директно в шахта от PE-HD. За управлението може да се избере съответното табло за управление от серията SC-L и CC-L като окомплектовка.

PDF: Wilo-EMUport FTS

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване