Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER

Особености/Предимства при използване

 • Здрава и надеждна система благодарение на центробежните помпи за високо налягане от неръждаема стомана от серията MVI
 • Широк хидравличен спектър благодарение на използването на всички помпи от серията MVI
 • Лесна за настройка и надеждна при експлоатация благодарение на използваното табло за управление ER-1

Производствена гама

Конструкция

Водоснабдителна система с една нормално засмукваща центробежна помпа за високо налягане

Приложение

 • Напълно автоматично водоснабдяване при захранване от обществената водоснабдителна мрежа или от резервоар
 • Изпомпване на питейна вода, производствена вода, вода за охлаждане, вода за пожарогасене (без вода за пожарогасителни системи съгласно DIN 14462 и в съгласие с местните органи за противопожарна охрана) или вода за други битови нужди, която не разяжда използваните материали нито по химичен, нито по механичен начин и която не съдържа абразивни или дълговлакнести частици.

Кодово означение на типовете

Пример:Wilo-CO-1 MVI 204/ER
COКомпактна система зза повишаване на налягането,
1С една помпа
MVIСерия на помпата
2Номинален дебит на единичната помпа [m3/h]
04Брой степени на единичната помпа
ERТабло за управление; ER = регулатор Economy

Технически характеристики

 • Ел. захранване 3~230/400 V ±10 %, 50 Hz (други изпълнения при запитване)
 • Температура на флуида макс. 50 °C (70 °C опционално)
 • Температура на околната среда макс. 40 °C
 • Работно налягане 16 bar
 • Входно налягане 6 bar
 • Степени на налягане на превключване 6/10/16 bar
 • Присъед. размер/ном. диаметър от входната страна Rp 1¼" - DN 100
 • Присъед.размер/ном.диам. от страната на крайното налягане R 1¼” ‐ DN 100
 • Номинална скорост 2800 1/min
 • Степен на защита IP54 (табло за управление ER)
 • Защита с предпазители към мрежата AC3 в съответствие с мощността на мотора и разпоредбите на електроразпределителното предприятие
 • Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване):
  • Чиста вода без утайки
  • Производствена вода, вода за охлаждане и климатизация и дъждовна вода
  • питейна вода
  • Вода за пожарогасене
  Указание за работните флуиди: Допустими работни флуиди са като цяло води, които не разяждат използваните конструктивни материали нито по химически, нито по механичен начин и не съдържат абразивни или дълговлакнести компоненти

Окомплектовка/Функция

 • 1 помпа от серията MVI
 • Максимален брой степени: 11
 • Частите в допир с флуида са устойчиви на корозия
 • Основна рама от неръждаема стомана, поцинкована (CO-1 MVI 52/95..: стомана, лакирана)
 • Регулируеми на височина виброубиватели за шумоизолация
 • Затваряща арматура от напорната страна
 • Възвратен клапан, от напорната страна
 • Разширителен мембранен съд 8 l, PN 16, от напорната страна

Описание/Конструкция

 • Готова за присъединяване, заводски сглобена водоснабдителна система, монтирана върху основна рама от неръждаема стомана, респ. лакирана стомана (MVI 52..), включително виброубиватели, цялостно затръбяване от неръждаема стомана, включително всички необходими арматури и спирателни елементи (с изключение на спирателен кран от входната страна), комплект за контрол на налягането, центробежна помпа за високо налягане от неръждаема стомана (MVI) и табло за управление ER-1, монтирано и окабелено, готово за включване. В таблото за управление има изключваща електроника за защита при недостиг на вода.
 • Разширителен мембранен съд: 8 l/PN16, монтиран от страната на крайното налягане, с мембрана от бутил каучук, разрешен за използване за питейна вода съгласно Закона за защита на хранителните продукти; за инспекционни цели е окомплектован със спирателен кран с изпускател и с дренираща арматура съгласно DIN 4807
 • Табло за управление: системата е оборудвана съобразно серията с регулатор Economy ER-1

Материали

MVI 1.. до 16..-6

 • Работни колела и степенни камери: неръждаема стомана 1.4301/1.4404 (MVI 16..‐-6 само от 1.4301)
 • Корпус на помпата: неръждаема стомана 1.4301/1.4404
 • Вал от неръждаема стомана 1.4301/1.4404
 • Уплътнение от EPDM (EP 851)/FKM (Viton)
 • Капак на корпуса: неръждаема стомана 1.4301/1.4404
 • Основа на корпуса от неръждаема стомана 1.4301/1.4404
 • Механично уплътнение: графит, импрегниран с изкуствена смола/волфрамов карбид, SiC/графит
 • Напорен охлаждащ мантел: неръждаема стомана 1.4301/1.4404
 • Лагер: волфрамов карбид
 • Основа на помпата: EN-GJL-250
 • Затръбяване от неръждаема стомана 1.4571

MVI 16.. до 95..

 • Работни колела: неръждаема стомана 1.4301/1.4404
 • Степенни камери: неръждаема стомана 1.4301/1.4404
 • Корпус на помпата EN-GJL-250/1.4404
 • Вал: неръждаема стомана 1.4057/1.4404
 • Уплътнение от EPDM (EP 851)/FKM (Viton)
 • Капак на корпуса: неръждаема стомана 1.4301/1.4404
 • Основа на корпуса от неръждаема стомана 1.4301/1.4404
 • Механично уплътнение: графит, импрегниран с изкуствена смола/волфрамов карбид, SiC/графит
 • Напорен охлаждащ мантел: неръждаема стомана 1.4301/1.4404
 • Лагер: волфрамов карбид
 • Затръбяване от неръждаема стомана 1.4571

Комплект на доставката

 • Фабрично сглобена, готова за присъединяване система за повишаване на налягането, тествана за функционалност и херметичност
 • Опаковка
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Опции

Други присъединявания към мрежата по запитване

Указания за избор

Входно налягане

При проектирането на системата трябва да се вземе предвид максималното входно налягане (виж "Техническите данни"). Максималното входно налягане се изчислява от максималното работно налягане на системата минус максималната напорна височина на помпата при Q = 0.

Само за противопожарни системи

Изпълнение съгласно DIN 1988 (EN 806), част 5+6

Това не важи за пожарогасителни системи съгласно DIN 14462. Моля, информирайте се отделно за такива системи!

При използване и експлоатация на системата за повишаване на налягането най-общо трябва да се спазват предписанията на DIN 1988 (EN 806)!

Общо поле от характеристики

Общи характеристики

Сваляне на файлове

General overview

Edition 2017
Формат на страниците A4
Брой страници 72

PDF (46 MB)

Изтегляне

Wilo-ER 1, ER 1-A

Article Number 2021982
Edition 0705
Номер на версия 02
Формат на страниците A4
Брой страници 11

PDF (182 kB)

Изтегляне

Wilo-Economy CO-1 ..., CO/T-1 ... .../CE+ .../ER, Wilo-Comfort-Vario COR-1 ... ...-GE .../VR

Article Number 2527299
Edition 1007
Номер на версия 03
Формат на страниците A4
Брой страници 33

PDF (2 MB)

Изтегляне

Wilo-MultiVert MVI 16../32../52../70../95..

Article Number 2040502
Edition 1606
Номер на версия 08
Формат на страниците A4
Брой страници 1

PDF (8 MB)

Изтегляне

Wilo-MultiVert-MVI 2.. / 4.. / 8.. / 16..-6

Article Number 2050778
Edition 1502
Номер на версия 07
Формат на страниците A4
Брой страници 11

PDF (157 kB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване