Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER

Особености/Предимства при използване

 • Почти безшумна при работа система благодарение на центробежната помпа за високо налягане от неръждаема стомана с мокър ротор
 • До 20 dB[A] по-тиха, отколкото традиционните системи със сравнима хидравлична мощност
 • Надеждна при експлоатация благодарение на комбинацията от помпи от серията MVIS с табло за управление ER-1

Производствена гама

Конструкция

Водоснабдителна система с една нормално засмукваща центробежна помпа за високо налягане с мокър ротор

Приложение

 • Напълно автоматично водоснабдяване при захранване от обществената водоснабдителна мрежа или от резервоар
 • Изпомпване на питейна вода, топла питейна вода, вода за охлаждане, вода за пожарогасене (без вода за пожарогасителни системи съгласно DIN 14462 и в съгласие с местните органи за противопожарна охрана) или вода за други битови нужди, която не разяжда използваните материали нито по химичен, нито по механичен начин и която не съдържа абразивни или дълговлакнести частици.

Кодово означение на типовете

Пример:Wilo-CO-1 MVIS 204/ER
COКомпактна система зза повишаване на налягането,
1С една помпа
MVISСерия на помпите
2Номинален дебит на единичната помпа [m3/h]
04Брой степени на единичната помпа
ERТабло за управление; ER = регулатор Economy

Технически характеристики

 • Ел. захранване 3~230/400 V ±10 %, 50 Hz (други изпълнения при запитване)
 • Температура на флуида макс. 50 °C
 • Температура на околната среда макс. 40 °C
 • Работно налягане 6 bar
 • Входно налягане 6 bar
 • Степени на налягане на превключване 6/10/16 bar
 • Присъед. размер/ном. диаметър от входната страна Rp 1¼ - Rp 1½
 • Присъед.размер/ном.диам. от страната на крайното налягане R 1¼
 • Номинална скорост 2800 1/min
 • Степен на защита IP54 (табло за управление ER)
 • Мощност при превключване P2 max. при макс. 10 A = 4 kW (при > 4 kW последващо включен електромеханичен мощностен блок)
 • Защита с предпазители към мрежата [AC 3] в съответствие с мощността на мотора и разпоредбите на електроразпределителното предприятие
 • Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване):
  • Чиста вода без утайки
  • Производствена вода, вода за охлаждане и климатизация и дъждовна вода
  • питейна вода
  • Вода за пожарогасене
  Указание за работните флуиди: Допустими работни флуиди са като цяло води, които не разяждат използваните конструктивни материали нито по химически, нито по механичен начин и не съдържат абразивни или дълговлакнести компоненти

Окомплектовка/Функция

 • 1 помпа от серията MVIS
 • Максимален брой степени: 10
 • Трифазен мотор с мокър ротор
 • Частите в допир с флуида са устойчиви на корозия
 • Основна рама от неръждаема стомана 1.4301, поцинкована, с регулируеми на височина виброубиватели за шумоизолация
 • Затваряща арматура от напорната страна
 • Възвратен клапан, от напорната страна
 • Разширителен мембранен съд 8 l, PN 16, от напорната страна

Описание/Конструкция

 • Готова за присъединяване, заводски сглобена водоснабдителна система, монтирана върху основна рама от неръждаема стомана, включително виброубиватели, цялостно затръбяване от неръждаема стомана, включително всички необходими арматури и спирателни елементи (с изключение на спирателен кран от входната страна), комплект за контрол на налягането, центробежна помпа за високо налягане от неръждаема стомана с мокър ротор (MVIS) и табло за управление ER-1, монтирано и окабелено, готово за включване; в таблото за управление има електроника за изключване за защита от работа на сухо.
 • Разширителен мембранен съд: 8 l/PN16, монтиран от страната на крайното налягане, с мембрана от бутил каучук, разрешен за използване за питейна вода съгласно Закона за защита на хранителните продукти; за инспекционни цели е окомплектован със спирателен кран с изпускател и с дренираща арматура съгласно DIN 4807
 • Табло за управление: системата е оборудвана съобразно серията с регулатор Economy ER-1

Материали

 • Основа от неръждаема стомана 1.4301
 • Работни колела от неръждаема стомана 1.4301
 • Степенни камери от неръждаема стомана 1.4301
 • Напорен охлаждащ мантел от неръждаема стомана 1.4301
 • Вал от неръждаема стомана 1.4122
 • Лагер/механично уплътнение: въглерод, импрегниран с изкуствена смола
 • Затръбяване от неръждаема стомана 1.4571

Комплект на доставката

 • Фабрично сглобена, готова за присъединяване система за повишаване на налягането, тествана за функционалност и херметичност
 • Опаковка
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Опции

Други присъединявания към мрежата по запитване

Общо поле от характеристики

Общи характеристики

Сваляне на файлове

General overview

Edition 2017
Формат на страниците A4
Брой страници 72

PDF (46 MB)

Изтегляне

Wilo-ER 1, ER 1-A

Article Number 2021982
Edition 0705
Номер на версия 02
Формат на страниците A4
Брой страници 11

PDF (182 kB)

Изтегляне

Wilo–Multivert MVIS

Article Number 2020405
Edition 0009
Номер на версия 02
Формат на страниците A4
Брой страници 12

PDF (101 kB)

Изтегляне

Wilo-Economy CO-1 ..., CO/T-1 ... .../CE+ .../ER, Wilo-Comfort-Vario COR-1 ... ...-GE .../VR

Article Number 2527299
Edition 1007
Номер на версия 03
Формат на страниците A4
Брой страници 33

PDF (2 MB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване