Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Economy CO-MHI.../ER

Производствена гама

Вашите преимущества

 • Компактна система с отлично съотношение цена-мощност в съответствие с изискванията на стандарта DIN 1988
 • 2-4 паралелно свързани, хоризонтални центробежни помпи за високо налягане от неръждаема стомана от серията MHI
 • Лесна за настройване и надеждна при експлоатация благодарение на вградените табла за управление ER 2 до ER 4

Конструкция

Система за повишаване на налягането с 2 до 4 паралелно включени нормално засмукващи хоризонтални центробежни помпи за високо налягане от неръждаема стомана

Приложение

 • Напълно автоматично водоснабдяване и повишаване на налягането при захранване от обществената водоснабдителна мрежа или от резервоар за битови, търговски, промишлени и комунални приложения (напр. жилищни, офисни, административни, хотелиерски, болнични, занаятчийски, промишлени, водоснабдителни предприятия).
 • Изпомпване на питейна вода и производствена вода, за охлаждане и на вода за други битови нужди, която не може да повреди използваните конструкционни материали по химичен или механичен път и не съдържа абразивни или дълговлакнести частици

Окомплектовка/функция

 • 2-4 помпи в система
 • Частите в допир с флуида са устойчиви на корозия
 • Поцинкован фундамент с регулируем на височина виброубивател за шумоизолация
 • Затръбяване от неръждаема стомана 1.4571
 • Сферичен спирателен кран със задвижване / пръстеновиден спирателен клапан на всяка помпа, от страната на засмукването и от напорната страна
 • Възвратен клапан, от напорната страна
 • Разширителен мембранен съд 8 l, PN 16, от напорната страна
 • Сензор за налягане, от страната на крайното налягане
 • Опционално се предлага манометър (от страната на входното налягане)
 • Манометър (от страната на крайното налягане)
 • Опционално се предлага устройство за защита от работа на сухо

Комплект на доставката

 • Фабрично сглобена, готова за присъединяване система за повишаване на налягането, тествана за функционалност и херметичност
 • Опаковка
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Кодово означение на типовете

Пример:

Wilo-CO-2 MHI 405/ER

CO

Компактна система за повишаване на налягането

2

Брой на помпите

MHI

Серия на помпата

4

Номинален дебит на единичната помпа [m3/h]

05

Брой степени на единичната помпа

ER

Регулиращ модул; ER=регулатор Economy

Технически характеристики

 • Ел. захранване 3~230 V /400 V ±10 %, 50 Hz (други изпълнения - при запитване)
 • Температура на флуида макс. 50 °C (70 °C опционално)
 • Температура на околната среда макс. 40 °C
 • Работно налягане 10 bar
 • Входно налягане 6 bar
 • Присъед. размер/ном. диаметър от страната на крайното налягане Rp 1¼ - DN 100
 • Присъед. размер/ном. диаметър от входната страна Rp 1¼ - DN 100
 • Номинална скорост 2850 1/min
 • Степен на защита IP54 (табло за управление ER)
 • Защита с предпазители към мрежата A, AC 3 в съответствие с мощността на мотора и наредбите на електроразпределителното предприятие
 • Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване):Указание за работните флуиди: Допустими работни флуиди са като цяло води, които не разяждат използваните конструктивни материали нито по химически, нито по механичен начин и не съдържат абразивни или дълговлакнести компоненти
  • Вода за охлаждане
  • Питейна и производствена вода
  • Вода за пожарогасене (мокър тръбопровод, за сухи щрангове при запитване - да се спазват отделните предписания на DIN 1988 (EN 806) и на органите за противопожарна защита!)

Материали

 • Работни колела: Неръждаема стомана 1.4301/1.4404
 • Степенни камери: Неръждаема стомана 1.4301/1.4404
 • Корпус на помпата: Неръждаема стомана 1.4301/1.4404
 • Вал: Неръждаема стомана 1.4404
 • Уплътнение: EPDM (EP 851)/FKM (Viton)
 • Капак на корпуса: 1.4301/1.4404
 • Механично уплътнение: графит, импрегниран с изкуствена смола/волфрамов карбид
 • Напорен мантел: 1.4301/1.4404
 • Лагер: волфрамов карбид
 • Опорна плоча на помпата: Алуминий

Описание/конструкция

 • Основна рама: поцинкована и снабдена с регулируеми на височина виброубиватели за много добра шумоизолация; други изпълнения при запитване
 • Затръбяване: цялото затръбяване е от неръждаема стомана, подходящо за свързване на тръби от всички обичайни материали, използвани в сградната техника; затръбяването е изчислено съобразно общата хидравлична мощност на системата за повишаване на налягането
 • Помпи: 2 до 4 паралелно разположени помпи от сериите MHI 2, MHI 4, MHI 8 и MHI 16; всички части на тези помпи, които са в допир с флуида, са от неръждаема стомана
 • Арматура: всяка помпа е окомплектована от страната на нагнетателя и от страната на смукателя с по една затваряща арматура с контролен знак DVGW, а от страна на нагнетателя - с възвратен клапан със сертификат от DVGW
 • Разширителен мембранен съд: 8 l/PN16, от страната на крайното налягане, с мембрана от бутил каучук, разрешен за използване за питейна вода съгласно Закона за защита на хранителните продукти; за инспекционни цели е окомплектован със спирателен кран с изпускател и с дренираща арматура съгласно DIN 4807
 • Сензор за налягане: 4 до 20 mA, от страната на крайното налягане, за задействане на централния регулатор Economy
 • Индикация на налягането: посредством манометър ø 63 mm от страната на крайното налягане
 • Табло за управление: Системата е оборудвана серийно с регулатор Economy ER 2-4

Общо поле от характеристики

Economy CO

Сваляне на файлове

Wilo-Economy, Wilo-Comfort Vario

Каталожен номер 2550650
Издание 2019-05
Номер на версия 03
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 20

PDF (6 MB)

Изтегляне

Wilo-Economy, Wilo-Comfort Vario

Каталожен номер 2551689
Издание 2019-05
Номер на версия 01
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 745

PDF (84 MB)

Изтегляне

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16..

Каталожен номер 2020406
Издание 1604
Номер на версия 08
Формат на страниците A4
Брой страници 10

PDF (122 kB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-Economy CO-MHI.../ER

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване