Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-FLA Compact-2 Helix V

Производствена гама

Особености/предимства при използване

 • Компактна система с 2 центробежни помпи за високо налягане от неръждаема стомана от серията Helix FIRST V съгласно DIN 1988 и DIN 14462 (дублиране на помпите при двупомпена система)
 • Цялостна система, с кръгъл резервоар (сертификат TZW), свързана директно към смукателния отвор на помпата
 • Хидравлична мощност в рамките на серията до 18 m3/h за 100 m напор
 • Лесна за настройване и надеждна при експлоатация благодарение на уреда за управление за пожарогасителни системи (FLA) (тествана от TÜV)
 • Предварително настроено байпасно протичане, за защита на помпата при нисък дебит

Конструкция

Система за повишаване на налягането за захранване на пожарогасителни инсталации с вода за гасене съгласно DIN 14462, за непряко свързване.

С 2 вертикални, многостъпални центробежни помпи за високо налягане от неръждаема стомана със сух ротор и приемен резервоар.

Приложение

Напълно автоматично водоснабдяване за пожарогасителни инсталации със стенни пожарни кранове от вида "F" в жилищни, административни и публични сгради, хотели, болници, търговски центрове, както и в промишлени системи

Окомплектовка/функция

 • 2 помпи от серията Helix FIRST V 16, 22, оборудвани с мотори IE2
 • Автоматично управление на помпите посредством управляващ уред FLA
 • Частите в допир с флуида са устойчиви на корозия
 • Основна рама от поцинкована стомана, с регулируеми на височина виброубиватели за шумоизолация
 • Затръбяване от неръждаема стомана 1.4301
 • Спирателен сферичен вентил от страната на нагнетателя за всяка помпа
 • Шибърен вентил между помпата и приемния резервоар
 • Възвратен клапан, от страната на крайното налягане за всяка помпа
 • Предварително настроен вентил на изхода на всяка помпа за минимален байпасен поток
 • Пресостат, от страната на нагнетателя за всяка помпа
 • Манометър, от напорната страна
 • Разширителен мембранен съд 8 l, PN 16, разположен от напорната страна
 • Атмосферно вентилиран приемен резервоар съгласно DIN 14462 със свободно оттичане съгласно EN 13077, модел AB съгласно DIN EN 1717

Многостенен резервоар от полиетилен ниско налягане с индикация на нивото на водата

 • Дренажно отводняване
 • Поплавъчен прекъсвач като сигнализатор за недостиг на вода
 • Отвор за подаване и отвеждане на въздух с решетъчна вложка
 • Ревизионен отвор с капак, който може да бъде уплътнен без инструмент
 • Отразяващи стени във вътрешността, за да се редуцира скоростта на протичане на флуида
 • 2 x вход, 2 x отвор за засмукване на вода
 • Преливник за свободно изтичане, вид AB съгласно DIN EN 1717, с не кръгово напречно сечение

Комплект на доставката

 • Фабрично сглобена, готова за присъединяване, система за повишаване на налягането, тествана за функционалност и херметичност
 • Заводски сглобен и готов за присъединяване приемен резервоар
 • Опаковка
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Кодово означение на типовете

Пример:

Wilo-FLA Compact–2 Helix V 1604 DS8

FLA

Пожарогасителна система

Compact

с приемен резервоар

2

Брой на помпите

Helix V

Помпена серия

16

Номинален дебит [m3/h]

04

Брой на степените на помпата

DS8

Регулиране на налягането до 8 bar (в зависимост от модела на помпата)

Технически характеристики

 • Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz
 • Температура на флуида макс. 50 °C
 • Номинално налягане 16 bar
 • Работно налягане до 16 bar
 • Входно налягане от приемния резервоар < 1 bar
 • Присъед. размери от напорната страна R 21/2" - R 3"
 • Присъединителен размер на поплавъчния вентил в приемния резервоар 2 x G2”
 • Степен на защита на управляващия уред IP 54
 • Правоъгълен приемен резервоар (540 l)

Материали

 • Работни колела, дифузори, степенни камери от неръждаема стомана 1.4307
 • Корпус на помпата от EN-GJL-250 с катафорезно покритие KTL
 • Вал от неръждаема стомана 1.4057
 • Защитна втулка на вала от 1.4404
 • Уплътнителни пръстени от EPDM (при запитване уплътнение от флуорен каучук FKM)
 • Правоъгълен резервоар от черен PE-HD
 • Затръбяване от неръждаема стомана 1.4301

Описание/конструкция

 • Основна рама: Произведена от галванично поцинкована стомана и оборудвана с регулируеми на височина виброубиватели за много добра шумоизолация; други изпълнения при запитване
 • Затръбяване: Цялостно затръбяване от неръждаема стомана 1.4301, подходящо за свързване на тръби от всички обичайно използвани материали; затръбяването е изчислено съобразно общата хидравлична мощност на системата за повишаване на налягането на пожарогасителната инсталация
 • Помпи: Помпи от серията Helix FIRST V 16, 22; всички компоненти на помпите в контакт с флуида са от неръждаема стомана /EN-GJL-250 катафорезно покритие KTL. Повече информация за помпата ще намерите в каталога, раздел „Центробежни помпи за високо налягане“
 • Арматури: В горния край на хидравличната част на помпите се намира специален месингов вентил за връщане на байпасен поток към приемния резервоар. Този вентил и затварящите арматури са уплътнени и подсигурени срещу неупълномощено настройване.
 • Разширителен мембранен съд: 8 l/PN 16, монтиран от страната на крайното налягане. Оборудван със специална проточна арматура за инспекционни и ревизионни цели, която позволява затварянето и изпразването на разширителния мембранен съд
 • Реле за налягане: Едно реле за налягане е монтирано от страната на крайното налягане на всяка помпа, за активиране на централното табло за управление на пожарогасителната система
 • Показания за налягането: Манометър (ø 63 mm) от страната на крайното налягане; допълнително цифрово показание на работното налягане и параметрите за настройка на таблото за управление на пожарогасителната система
 • Управляващо устройство/табло за управление: Системата е оборудвана серийно със специфично табло за управление на пожарогасителни системи (FLA)
 • Приемен резервоар: Системата се доставя с приемен резервоар (540 l). Той разполага с 2 поплавъчни вентила и едно специфично устройство за разпръскване на водата със сертификат за питейна вода, за да се гарантира спазването на Разпоредбата за питейната вода

Общо поле от характеристики

FLA

Продукт

PDF: Wilo-FLA Compact-2 Helix V

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване