Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Helix VE

Особености/Предимства при използване

 • Многостъпална високоефективна помпа от неръждаема стомана с регулиране на скоростта, 2D/3D хидравлика и стандартен мотор
 • Оптимизирана конструкция за лесно обслужване, транспорт и монтаж с дръжки за носене, ориентация спрямо латерната и подвижни свободни фланци
 • Удобен за потребителя дисплей с технологията на зеленото копче и меню с пълен текст
 • IF щепселен модул за бърза комуникация със сградната техника
 • Бърза поддръжка благодарение на иновативно механично уплътнение тип гилза и уплътнителни вложки
 • По-ниски експлоатационни разходи благодарение на новата конструкция Helix

Производствена гама

Конструкция

Електронно регулирани, нормално засмукващи многостъпални центробежни помпи за високо налягане, вертикално изпълнение с присъединителни отвори Inline

Приложение

 • Водоснабдяване и повишаване на налягането
 • Промишлени циркулационни системи
 • Технологична вода
 • Затворени охладителни циркулационни кръгове
 • Пожарогасителни системи
 • Миялни съоръжения
 • Напояване

Кодово означение на типовете

Пример:Helix VE 2202/2-1/16/E/KS
Helix VEВертикална, многостъпална центробежна помпа за високо налягане с конструкция Inline (електронно регулируема)
22Дебит в m3/h
02Брой на работните колела
2Брой на стругованите работни колела (опционално)
1Материал на помпата
 1 = корпус на помпата 1.4301 (AISI 304)
хидравлика 1.4307 (AISI 304L)
 2 = Корпус на помпата 1.4409 (AISI 316L)
Хидравлика от 1.4404 (AISI 316L)
 3 = корпус на помпата EN-GJL-250 (катафорезно покритие KTL)
хидравлика 1.4307 (AISI 304L)
 4 = Моноблоков корпус на помпата EN-GJL-250 (катафорезно покритие KTL)
Хидравлика 1.4307 (AISI 304L);
[само Helix VE 22.. и по-големи]
16Максимално работно налягане в bar
 16 = 16 bar (фланец PN 16)
 25 = 25 bar (фланец PN 25)
EВид уплътнение
E = EPDM
V = FKM
KМеханично уплътнение тип гилза
SЗащитата на куплунга се намира на една линия със смукателния и напорния отвор на помпата
M13Само при 1~ (монофазен ток)
Предварително настроен режим на работа при доставка
M13 = режим 1 o. 3 (ръчно или дистанционно управление)
M2 = режим 2 (режим на регулиране на налягането)

Технически характеристики

 • Минимален индекс на ефективност (MEI) ≥ 0,7
 • Електрическо свързване
  • 3~ 50 Hz: 400V +/-10%
  • 3~ 60 Hz: 380V +/-10%
  • 3~ 60 Hz: 480V +/-10%
 • Диапазон на температурата на флуида:
  • Helix VE 2 – 16 (EPDM): -30 до 120 °C (130 °C при запитване)
  • Helix VE 2 – 16 за агресивни флуиди (FKM): -15 до 90 °C
  • Helix VE22 – 52 (EPDM): -20 до 120 °C (130 °C при запитване)
  • Helix VE22 – 52 за агресивни флуиди (FKM): -15 до 90 °C (-30 до 120 °C с уплътнение EPDM при запитване)
 • Макс. работно налягане: 16/25 bar
 • Степен на защита: IP 55
 • Макс. температура на околната среда: +40 °C (по-широки температурни диапазони при запитване)
 • Налични изпълнения:
  • Helix VE 2 – 16: PN 16 с овални фланци, PN 25 с кръгли фланци по ISO 2531 и ISO 7005 (куплунг Victaulic при запитване)
  • Helix VE 22 – 52: PN 16 и PN 25 с кръгли фланци по ISO 2531 и ISO 7005

Окомплектовка/Функция

 • Работни колела, водещи колела и степенна камера от устойчив на корозия материал

Материали

Helix VE 2, 4, 6, 10, 16:

Стандартно изпълнение

 • Работни колела, степенна камера и водещи колела от неръждаема стомана 1.4307 (AISI 304L)
 • Корпус на помпата от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304)
 • Основна плоча и латерна от EN-GJL-250 (с катафорезно покритие KTL)
 • Вал от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) или 1.4462 (AISI 318LN) (в зависимост от изпълнението)
 • Втулка под механичното уплътнение 1.4404 (316L)
 • Уплътнителен пръстен от EPDM (уплътнение от флуорен каучук FKM при запитване)
 • Мантел на помпата от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304)

За агресивни флуиди

 • Работни колела, степенна камера и водещи колела от неръждаема стомана 1.4404 (316L)
 • Корпус на помпата от неръждаема стомана 1.4404 (316L)
 • Вал от неръждаема стомана 1.4404 (316L) или 1.4462 (AISI 318LN) (в зависимост от изпълнението)
 • Втулка под механичното уплътнение 1.4404 (316L)
 • Уплътнителен пръстен от флуорен каучук FKM (уплътнение от EPDM при запитване)
 • Мантел на помпата от неръждаема стомана 1.4404 (316L)

Helix VE 22, 36, 52:

Стандартно изпълнение

 • Степенна камера, работни колела, водещи колела от неръждаема стомана 1.4307 (AISI 304L)
 • Корпус на помпата от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) или сив чугун EN-GJL 250 с катафорезно покритие KTL, свободни фланци от EN-GJS 400 за Helix VE 36-52.
 • Вал от неръждаема стомана 1.4057 (AISI 431)
 • Втулка под механичното уплътнение 1.4404 (316L)
 • Уплътнителен пръстен от EPDM (уплътнение от флуорен каучук FKM при запитване)
 • Мантел на помпата от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304)

За агресивни флуиди

 • Степенна камера, работни колела и водещи колела от неръждаема стомана 1.4404 (316L)
 • Корпус на помпата: всички детайли в допир с флуида са от неръждаема лята стомана 1.4409 (316L); свободни фланци от сив чугун EN-GJL 250 с катафорезно покритие KTL за Helix VE 22/EN-GJS 400 за Helix VE 36-52.
 • Основна плоча от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304)
 • Вал от неръждаема стомана 1.4404 (316L) или 1.4462 (AISI 318LN) (в зависимост от изпълнението)
 • Втулка под механичното уплътнение 1.4404 (316L)
 • Уплътнителен пръстен от флуорен каучук FKM (уплътнение от EPDM при запитване)
 • Напорен охлаждащ мантел от неръждаема стомана 1.4404 (316L)

Комплект на доставката

 • Многостъпална центробежна помпа за високо налягане Helix VE
 • Инструкция за монтаж и експлоатация
 • Helix VE 2 – 16 (изпълнение PN16 с овални фланци): Контрафланци от сив чугун и прилежащите болтове, гайки и уплътнения

Общи указания - Директива за продуктите, свързани с енергопотреблението (ErP) (Директива за екодизайн)

Базовата стойност за сравнение за най-ефективните водни помпи е MEI ≥ 0,70КПД на помпа с престъргано (с намален диаметър) колело обикновено е по-нисък от този на помпа с работно колело с пълен диаметър. Престъргването на работното колело адаптира помпата към фиксирана работна точка, което води до намалена консумация на енергия. Индексът на минимална ефективност (MEI) е въз основа на работно колело с пълен диаметър.Работата на тази водна помпа с променливи работни точки може да бъде по-ефективна и икономична при наличие на регулиране, например чрез използването на регулатор на оборотите, който привежда режима на помпата към системата.информация за базовия КПД за сравнение е на разположение на www.europump.org/efficiencychartsПомпите с консумирана мощност > 150 kW или дебит QBEP < 6 m3/h не попадат в рамките на Директивата за екодизайн на водните помпи. Затова не се посочва индекс на минимална ефективност.

Общо поле от характеристики

Характеристики Индекс на минимална ефективност (MEI): ≥0.7

Характеристики съгласно ISO 9906: 2012 3B

Сваляне на файлове

General overview

Edition 2017
Формат на страниците A4
Брой страници 72

PDF (46 MB)

Изтегляне

Wilo-Helix VE 2-4-6-10-6

Article Number 4151993
Edition 1601
Номер на версия 04
Формат на страниците A4
Брой страници 40

PDF (8 MB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-Helix VE

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване