Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Helix V

Производствена гама

Особености/предимства при използване

  • Оптимизирано к.п.д., лазерно заварена 2D/3D хидравлика с оптимизирани дебит и обезгазяване
  • Устойчиви на корозия работни колела, водещи колела и степенна камера
  • Корпус на помпата с оптимизиран дебит и NPSH
  • Конструкция, която не изисква специална поддръжка, с особено здрава защита на съединителя
  • Разрешително за използване в системи за питейна вода за помпи с части в допир с флуида от неръждаема стомана (изпълнение EPDM)

Конструкция

Нормално засмукваща, високоефективна многостъпална центробежна помпа за високо налягане, вертикално изпълнение с присъединителни отвори Inline

Приложение

  • Водоснабдяване и повишаване на налягането
  • Промишлени циркулационни системи
  • Технологична вода
  • Затворени охладителни циркулационни кръгове
  • Пожарогасителни системи
  • Миялни съоръжения
  • Напояване

Окомплектовка/функция

  • Устойчиви на корозия работни колела, водещи колела и степенна камера

Комплект на доставката

  • Центробежна помпа за високо налягане Helix V
  • Инструкция за монтаж и експлоатация
  • Helix V 2 – 16 (PN 16 изпълнение с овални фланци): Контрафланци от неръждаема стомана, с прилежащите болтове, гайки и уплътнения

Кодово означение на типовете

Пример:

Helix V 2202/2-1/16/E/X/KS/../400-50

Helix V

Вертикална, многостъпална центробежна помпа за високо налягане с конструкция Inline

22

Дебит в m3/h

02

Брой на работните колела

2

Брой на стругованите работни колела (опционално)

1

Материал на помпата

1 = корпус на помпата 1.4301 (AISI 304) хидравлика 1.4307 (AISI 304L)

2 = Корпус на помпата 1.4409 (AISI 316L) Хидравлика от 1.4404 (AISI 316L)

3 = корпус на помпата EN-GJL-250 (катафорезно покритие KTL) хидравлика 1.4307 (AISI 304L)

4 = моноблоков корпус на помпата EN-GJL-250 (катафорезно покритие KTL) хидравлика 1.4307 (AISI 304L) [само Helix V 22. и по-големи]

16

Максимално работно налягане в bar

16 = 16 bar (фланец PN 16)

25 = 25 bar (фланец PN 25)

30 = 30 bar (фланец PN 40)

E

Вид уплътнение E = EPDM V = FKM

X

Специална версия „X-Care”

K

Механично уплътнение с конструкция тип гилза

S

Защитата на куплунга се намира на една линия със смукателния и напорния отвор на помпата.

..

Опционално

400

Захранващо напрежение във V

50

Честота в Hz

Технически характеристики

  • Електрическо свързване 3~400 V (±10 %), 50 Hz
    • ≤ 4 kW 230 V/ 400 V; Δ/Y
    • > 4 kW 400 V/ 690 V; Δ/Y
  • Диапазон на температурата на флуида:
    • Helix V 2 – 16 (EPDM): -30 до 120 °C (130 °C при запитване)
    • Helix V 2 – 16 за агресивни флуиди (FKM): -15 до 90 °C
    • Helix V22 – 52 (EPDM): -20 до 120 °C (130 °C при запитване)
    • Helix V22 – 52 за агресивни флуиди (FKM): -15 до 90 °C
  • Макс. работно налягане: 16/25/30 bar
  • Степен на защита: IP 55
  • Макс. температура на околната среда: +40 °C (по-широки температурни диапазони при запитване)
  • Налични изпълнения:
    • Helix EXCEL 2 – 16: PN 16 с овални фланци, PN 25/PN 40 с кръгли фланци по ISO 2531 и ISO 7005 (куплунг Victaulic при запитване)
    • Helix EXCEL 22 – 52: PN 16,/PN 25/PN 40 с кръгли фланци по ISO 2531 и ISO 7005

Материали

Helix V 2, 4, 6, 10, 16:

Стандартно изпълнение

  • Работни колела, степенна камера и водещи колела от неръждаема стомана 1.4307 (AISI 304L)
  • Корпус на помпата от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304)
  • Основна плоча и латерна от EN-GJL-250 (с катафорезно покритие KTL)
  • Вал от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) или 1.4462 (AISI 318LN) (в зависимост от изпълнението)
  • Втулка под механичното уплътнение 1.4404 (AISI 316L)
  • Уплътнителен пръстен от EPDM (уплътнение от флуорен каучук FKM при запитване)
  • Мантел на помпата от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304)

За агресивни флуиди

  • Работни колела, степенна камера и водещи колела от неръждаема стомана 1.4404 (AISI 316L)
  • Корпус на помпата от неръждаема стомана 1.4404 (AISI 316L)
  • Вал от неръждаема стомана 1.4404 (AISI 316L) или 1.4462 (AISI 318LN) (в зависимост от изпълнението)
  • Втулка под механичното уплътнение 1.4404 (AISI 316L)
  • Уплътнителен пръстен от флуорен каучук FKM (уплътнение от EPDM при запитване)
  • Мантел на помпата от неръждаема стомана 1.4404 (AISI 316L)

Helix V 22, 36, 52:

Стандартно изпълнение

  • Степенна камера, работни колела, водещи колела от неръждаема стомана 1.4307 (AISI 304L)
  • Корпус на помпата от неръждаема стомана 1.4308 (AISI 304) или сив чугун EN-GJL 250 с катафорезно покритие KTL, свободни фланци от сив чугун EN-GJL 250 с катафорезно покритие KTL за Helix V 22/EN-GJS 400 за Helix V 36-52.
  • Вал от неръждаема стомана 1.4057 (AISI 431)
  • Втулка под механичното уплътнение 1.4404 (AISI 316L)
  • Уплътнителен пръстен от EPDM (уплътнение от флуорен каучук FKM при запитване)
  • Мантел на помпата от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304)

За агресивни флуиди

  • Степенна камера, работни колела, водещи колела от неръждаема стомана 1.4404 (AISI 316L)
  • Корпус на помпата: всички детайли в допир с флуида са от неръждаема лята стомана 1.4409 (AISI 316L); свободни фланци от сив чугун EN-GJL 250 с катафорезно покритие KTL за Helix V 22/EN-GJS 400 за Helix V 36-52.
  • Основна плоча от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304)
  • Вал от неръждаема стомана 1.4404 (AISI 316L) или 1.4462 (AISI 318LN) (в зависимост от изпълнението)
  • Втулка под механичното уплътнение 1.4404 (AISI 316L)
  • Уплътнителен пръстен от флуорен каучук FKM (уплътнение от EPDM при запитване)
  • Напорен охлаждащ мантел от неръждаема стомана 1.4404 (AISI 316L)

Описание/конструкция

  • При запитване помпите могат да бъдат пригодени към определени характеристики на работната среда (напр. защита на мотора, AteX, разширен диапазон на температурата на околната среда).
  • Серията Helix се предлага също и с вграден честотен преобразувател

Общо поле от характеристики

Helix V

Характеристики съгласно ISO 9906: 2012 3B

Helix V

Характеристики съгласно ISO 9906: 2012 3B

Продукт

PDF: Wilo-Helix V

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване