Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Helix V

Особености/Предимства при използване

 • Оптимизирано к.п.д., лазерно заварена 2D/3D хидравлика с оптимизирани дебит и обезгазяване
 • Устойчиви на корозия работни колела, водещи колела и степенна камера
 • Корпус на помпата с оптимизиран дебит и NPSH
 • Конструкция, която не изисква специална поддръжка, с особено здрава защита на съединителя
 • Разрешително за използване в системи за питейна вода за помпи с части в допир с флуида от неръждаема стомана (изпълнение EPDM)

Производствена гама

Конструкция

Нормално засмукваща, високоефективна многостъпална центробежна помпа за високо налягане, вертикално изпълнение с присъединителни отвори Inline

Приложение

 • Водоснабдяване и повишаване на налягането
 • Промишлени циркулационни системи
 • Технологична вода
 • Затворени охладителни циркулационни кръгове
 • Пожарогасителни системи
 • Миялни съоръжения
 • Напояване

Кодово означение на типовете

Пример:Helix V 2202/2-1/16/E/X/KS/../400-50
Helix VВертикална, многостъпална центробежна помпа за високо налягане с конструкция Inline
22Дебит в m3/h
02Брой на работните колела
2Брой на стругованите работни колела (опционално)
1Материал на помпата
 1 = корпус на помпата 1.4301 (AISI 304)
хидравлика 1.4307 (AISI 304L)
 2 = Корпус на помпата 1.4409 (AISI 316L)
Хидравлика от 1.4404 (AISI 316L)
 3 = корпус на помпата EN-GJL-250 (катафорезно покритие KTL)
хидравлика 1.4307 (AISI 304L)
 4 = моноблоков корпус на помпата EN-GJL-250 (катафорезно покритие KTL)
хидравлика 1.4307 (AISI 304L)
[само Helix V 22. и по-големи]
16Максимално работно налягане в bar
 16 = 16 bar (фланец PN 16)
 25 = 25 bar (фланец PN 25)
 30 = 30 bar (фланец PN 40)
EВид уплътнение
E = EPDM
V = FKM
XСпециална версия „X-Care”
KМеханично уплътнение с конструкция тип гилза
SЗащитата на куплунга се намира на една линия със смукателния и напорния отвор на помпата.
..Опционално
400Захранващо напрежение във V
50Честота в Hz

Технически характеристики

 • Минимален индекс на ефективност (MEI) ≥ 0,5
 • Електрическо свързване 3~400 V (±10 %), 50 Hz
  • ≤ 4 kW 230 V/ 400 V; Δ/Y
  • > 4 kW 400 V/ 690 V; Δ/Y
 • Диапазон на температурата на флуида:
  • Helix V 2 – 16 (EPDM): -30 до 120 °C (130 °C при запитване)
  • Helix V 2 – 16 за агресивни флуиди (FKM): -15 до 90 °C
  • Helix V22 – 52 (EPDM): -20 до 120 °C (130 °C при запитване)
  • Helix V22 – 52 за агресивни флуиди (FKM): -15 до 90 °C
 • Макс. работно налягане: 16/25/30 bar
 • Степен на защита: IP 55
 • Макс. температура на околната среда: +40 °C (по-широки температурни диапазони при запитване)
 • Налични изпълнения:
  • Helix EXCEL 2 – 16: PN 16 с овални фланци, PN 25/PN 40 с кръгли фланци по ISO 2531 и ISO 7005 (куплунг Victaulic при запитване)
  • Helix EXCEL 22 – 52: PN 16,/PN 25/PN 40 с кръгли фланци по ISO 2531 и ISO 7005

Окомплектовка/Функция

 • Устойчиви на корозия работни колела, водещи колела и степенна камера

Описание/Конструкция

 • При запитване помпите могат да бъдат пригодени към определени характеристики на работната среда (напр. защита на мотора, AteX, разширен диапазон на температурата на околната среда).
 • Серията Helix се предлага също и с вграден честотен преобразувател

Материали

Helix V 2, 4, 6, 10, 16:

Стандартно изпълнение

 • Работни колела, степенна камера и водещи колела от неръждаема стомана 1.4307 (AISI 304L)
 • Корпус на помпата от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304)
 • Основна плоча и латерна от EN-GJL-250 (с катафорезно покритие KTL)
 • Вал от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) или 1.4462 (AISI 318LN) (в зависимост от изпълнението)
 • Втулка под механичното уплътнение 1.4404 (AISI 316L)
 • Уплътнителен пръстен от EPDM (уплътнение от флуорен каучук FKM при запитване)
 • Мантел на помпата от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304)

За агресивни флуиди

 • Работни колела, степенна камера и водещи колела от неръждаема стомана 1.4404 (AISI 316L)
 • Корпус на помпата от неръждаема стомана 1.4404 (AISI 316L)
 • Вал от неръждаема стомана 1.4404 (AISI 316L) или 1.4462 (AISI 318LN) (в зависимост от изпълнението)
 • Втулка под механичното уплътнение 1.4404 (AISI 316L)
 • Уплътнителен пръстен от флуорен каучук FKM (уплътнение от EPDM при запитване)
 • Мантел на помпата от неръждаема стомана 1.4404 (AISI 316L)

Helix V 22, 36, 52:

Стандартно изпълнение

 • Степенна камера, работни колела, водещи колела от неръждаема стомана 1.4307 (AISI 304L)
 • Корпус на помпата от неръждаема стомана 1.4308 (AISI 304) или сив чугун EN-GJL 250 с катафорезно покритие KTL, свободни фланци от сив чугун EN-GJL 250 с катафорезно покритие KTL за Helix V 22/EN-GJS 400 за Helix V 36-52.
 • Вал от неръждаема стомана 1.4057 (AISI 431)
 • Втулка под механичното уплътнение 1.4404 (AISI 316L)
 • Уплътнителен пръстен от EPDM (уплътнение от флуорен каучук FKM при запитване)
 • Мантел на помпата от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304)

За агресивни флуиди

 • Степенна камера, работни колела, водещи колела от неръждаема стомана 1.4404 (AISI 316L)
 • Корпус на помпата: всички детайли в допир с флуида са от неръждаема лята стомана 1.4409 (AISI 316L); свободни фланци от сив чугун EN-GJL 250 с катафорезно покритие KTL за Helix V 22/EN-GJS 400 за Helix V 36-52.
 • Основна плоча от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304)
 • Вал от неръждаема стомана 1.4404 (AISI 316L) или 1.4462 (AISI 318LN) (в зависимост от изпълнението)
 • Втулка под механичното уплътнение 1.4404 (AISI 316L)
 • Уплътнителен пръстен от флуорен каучук FKM (уплътнение от EPDM при запитване)
 • Напорен охлаждащ мантел от неръждаема стомана 1.4404 (AISI 316L)

Комплект на доставката

 • Многостъпална центробежна помпа за високо налягане Helix V
 • Инструкция за монтаж и експлоатация
 • Helix V 2 – 16 (изпълнение PN16 с овални фланци): Контрафланци от сив чугун и прилежащите болтове, гайки и уплътнения

Общи указания - Директива за продуктите, свързани с енергопотреблението (ErP) (Директива за екодизайн)

Базовата стойност за сравнение за най-ефективните водни помпи е MEI ≥ 0,70КПД на помпа с престъргано (с намален диаметър) колело обикновено е по-нисък от този на помпа с работно колело с пълен диаметър. Престъргването на работното колело адаптира помпата към фиксирана работна точка, което води до намалена консумация на енергия. Индексът на минимална ефективност (MEI) е въз основа на работно колело с пълен диаметър.Работата на тази водна помпа с променливи работни точки може да бъде по-ефективна и икономична при наличие на регулиране, например чрез използването на регулатор на оборотите, който привежда режима на помпата към системата.информация за базовия КПД за сравнение е на разположение на www.europump.org/efficiencychartsПомпите с консумирана мощност > 150 kW или дебит QBEP < 6 m3/h не попадат в рамките на Директивата за екодизайн на водните помпи. Затова не се посочва индекс на минимална ефективност.

Общо поле от характеристики

Характеристики Индекс на минимална ефективност (MEI): ≥0.7

Характеристики съгласно ISO 9906: 2012 3B

Характеристики Индекс на минимална ефективност (MEI): ≥0.7

Характеристики съгласно ISO 9906: 2012 3B

Сваляне на файлове

General overview

Edition 2017
Формат на страниците A4
Брой страници 72

PDF (46 MB)

Изтегляне

Wilo-Helix VX Care

Article Number 4157926
Edition 1502
Номер на версия 04
Формат на страниците A4
Брой страници 60

PDF (5 MB)

Изтегляне

Wilo-Helix V/ FIRST V 22-36-52

Article Number 4120943
Edition 1603
Номер на версия 09
Формат на страниците A4
Брой страници 15

PDF (4 MB)

Изтегляне

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Article Number 4143727
Edition 1607
Номер на версия 08
Формат на страниците A4
Брой страници 18

PDF (5 MB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-Helix V

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване