Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-MultiPress HMP

Производствена гама

Особености/предимства при използване

 • Подходяща като система за водоснабдяване в сграда
 • Безшумна благодарение на многостъпалната конструкция
 • Всички части в допир с флуида са устойчиви на корозия
 • Намалена честота на включване и предотвратяване на хидравличните удари благодарение на разширителния мембранен съд 50 l

Конструкция

Нормалнозасмукваща водоснабдителна система

Приложение

 • Водоснабдяване
 • Дъждуване
 • Напояване и оросяване

Окомплектовка/функция

 • Мотор с директно фланцово присъединяване
 • Реле за налягане
 • Разширителен мембранен съд
 • При монофазен мотор
  • Захранващ кабел с щепсел
  • Термореле за моторна защита

Комплект на доставката

 • Помпа
 • Реле за налягане
 • Манометър
 • Разширителен мембранен съд (50 l)
 • Мека връзка от страна на налягането със стоманен мантел и резба
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Кодово означение на типовете

Пример:

HMP-305-EM

H

Система от помпа с разширителен мембранен съд

MP

MultiPress (многостъпална, нормално засмукваща, хоризонтална центробежна помпа)

3

Номинален дебит Q в m³/h

05

Брой на работните колела

EM

Променлив ток, 1~230 V, 50 Hz

DM

Трифазен ток, 3~230/400 V, 50 Hz

Технически характеристики

 • Ел. захранване 1~230 V, 50 Hz / 3~400 V, 50 Hz
 • Входно налягане макс. 6 bar
 • Температура на флуида +5 °C до +35 °C
 • Макс. работно налягане 10 bar
 • Обхват на настройка на релето за налягане 1--5 bar
 • Степен на защита IP 54
 • Присъединителен размер на нагнетателя R 1
 • Присъединителен размер на смукателя Rp 1 при HMP3..; Rp 1¼ при HMP6..

Материали

 • Корпус на помпата: неръждаема стомана 1.4301
 • Работно колело: Noryl
 • Вал: неръждаема стомана 1.4057/1.4404 (1,1 kW)
 • Механично уплътнение: графит/керамика
 • Степенни камери: Noryl
 • Уплътнение: NBR

Сваляне на файлове

om_homebooster_hxx__2533250

Edition 1011
Номер на версия 01
Формат на страниците A4
Брой страници 24

PDF (783 kB)

Изтегляне

Wilo-MultiPress-MP 3.. / 6..

Article Number 2043465
Edition 1112
Номер на версия 03
Формат на страниците A4
Брой страници 13

PDF (159 kB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-MultiPress HMP

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване