Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-PB

Производствена гама

Особености/предимства при използване

 • Стабилно водно налягане поради автоматична експлоатация
 • Висока експлоатационна надеждност и защита от работа на сухо поради вграден превключвател за дебит
 • Серийно вградена термична защита на мотора
 • Безшумна при експлоатация
 • Корозионна защита посредством хидравлика на помпата с покритие

Конструкция

Нормално засмукваща едностъпална центробежна помпа в конструкция Inline

Приложение

 • Автоматично водоснабдяване/повишаване на налягането от резервоар за едно- и двуфамилни къщи намиращи се под точката на отнемане

Окомплектовка/функция

 • Мотор с директно фланцово присъединяване
 • Уплътнение на вала с механично уплътнение
 • Термична защита на мотора
 • Превключвател за дебит, от напорната страна за автоматичен режим и защита от работа на сухо
 • Възможни режими на работа Автоматичен/Изключен/Ръчен

Комплект на доставката

 • Помпа
 • Инструкция за монтаж и експлоатация
 • Монтажни аксесоари: по 2 холендъра, нипели и уплътнения

Кодово означение на типовете

Пример:

Wilo-PB-201EA

PB

Помпа за повишаване на налягането

20

Коефициент на мощност: 20 x 10 = 200 W

1

Сериен номер

E

Честота 50 Hz

A

Автоматичен

Технически характеристики

 • Ел. захранване 1~230 V ± 10%, 50 Hz
 • Свързване (от напорната и смукателната страна): G¾", Rp1, Rp1¼" – според изпълнението
 • Температура на флуида +5 °C до +80 °C
 • Температура на околната среда: 0 °C до +40 °C
 • Температура на лагерите: -20 °C до +60 °C
 • Макс. входно налягане: 0,4 bar, 0,8 bar, 1,0 bar – според изпълнението
 • Макс. работно налягане: 1,2 bar, 2,3 bar, 3,0 bar – според изпълнението
 • Дебит на включване/изключване: 2 l/min
 • Степен на защита: IPX4

Материали

 • Корпус на помпата: Сив чугун
 • Работно колело: Пластмаса
 • Вал: Неръждаема стомана
 • Механично уплътнение: Графит/керамика

Общо поле от характеристики

Wilo-PB

Продукт

PDF: Wilo-PB

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване