Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-RainSystem AF Comfort

Производствена гама

Вашите преимущества

 • Компактна, готова за включване система за използване на дъждовната вода в съответствие с DIN 1989 и EN 1717
 • Изпитана съгласно Директивата за качество RAL GZ 994
 • Безшумна благодарение на многостъпалната центробежна помпа и пълното капсуловане на системата
 • Автоматична подпомагаща функция за евакуация на въздух в смукателния тръбопровод
 • Висока икономичност благодарение на съобразеното с потреблението допълнително захранване с прясна вода

Конструкция

Готова за включване система за използване на дъждовната вода

Приложение

Използване на дъждовната вода за пестене на БГВ в комбинация с цистерни или резервоари

Окомплектовка/функция

 • Готов за присъединяване модул с компактна конструкция
 • Заводски окомплектована и окабелена, монтирана на фундамент с антикорозионно покритие.
 • Състои се от
  • Самозасмукваща, устойчива на корозия, безшумна центробежна помпа MulticCargo MC
  • Затръбяване R 1 от напорната страна
  • Резервоар за питейна вода (11 l) с поплавъчен вентил
  • Капак от EPP
  • 3,0 m захранващ кабел със щепсел
  • Централно табло за управление Rain Control Economy RCE с управляваща електроника, вкл. електромагнитен клапан, както и трансмитер за налягане, 4-20 mA и нивосонда с -20 m кабел за индикация на нивото на напълване
  • Връзка за устройство за предупреждение при преливане, респ. предупреждение за обратно оттичане.
  • Обслужване с помощта на менюта и индикация посредством течнокристален дисплей
  • Сигнализация за работа и повреда
  • Автоматична смяна на водата в резервоарите за допълнително захранване
  • Автоматична защита от образуване на варовик по електромагнитния клапан
  • Постоянна индикация на течнокристалния дисплей за нивото в цистерната, налягането на системата, работното състояние

Комплект на доставката

 • Стабилна, готова за присъединяване система за използване на дъждовната вода с една помпа със захранващ кабел 3,0 m и щепсел, централно табло за управление RainControl-Economy с електроника за управление, нивосонда с 20 m кабел, обхват на измерване 0-5 m
 • Вкл. покриващ капак и присъединителен комплект за преливника на резервоара за допълнително захранване от рециклиращ се EPP

Кодово означение на типовете

Пример

Wilo-AF Comfort MC 304 EM

AF

Автоматична система за използване на дъждовната вода и допълнително захранване с питейна вода (Aqua Feed)

MC

Самозасмукваща, хоризонтална, многостъпална центробежна помпа от серията MultiCargo MC

3

Дебит (m3/h) при оптимален к.п.д.

04

Брой степени

EM

Монофазен мотор 1~230 V, 50 Hz

Технически характеристики

 • Ел. захранване 1~230 V, 50Hz
 • Височина на засмукване макс. 8 m
 • Работно налягане макс. 8 bar
 • Степен на защита IP 42
 • Връзки:
  • Напорен тръбопровод / от страна на нагнетател Rp 1
  • От страната на смукателя R 1/ G 1
  • Резервоар за допълнително захранване с питейна вода R ¾
  • Водоизпускател DN 70

Материали

 • Корпус на помпата: неръждаема стомана 1.4301/
 • Работно колело: Noryl
 • Вал от неръждаема стомана 1.4028
 • Механично уплътнение: графит/керамика
 • Степенни камери: Noryl

Описание/конструкция

 • Готова за включване към мрежата еднопомпена водоснабдителна система като компактен модул за еднофамилни къщи.
 • Напълно автоматично снабдяване с дъждовна вода от наземен резервоар или цистерна.
 • 11-литров резервоар за оптимално допълнително захранване с питейна вода в потребителската мрежа, когато цистерната не е пълна
 • Системата отговаря на критериите на стандартите DIN 1989 и EN 1717
 • Автоматично превключване на снабдяване с дъждовна вода, зададена по време смяна на водата в резервоара за допълнително захранване, вградена автоматика за изключване при работа на сухо.
 • Управление на системата AF Comfort: Електронно Табло за управление RainControl Economy RCE с допълнителни функции като:
  • Защита от образуване на варовик благодарение на автоматично задействане на електромагнитния клапан
  • Променливо налягане на изключване
  • Пускане в експлоатация с фабрично настроени основни параметри (plug & pump)
  • Постоянно отчитане на работните данни
  • Функция за работа в режим на енергоспестяване
  • Протокол за работното състояние
  • Обслужване и задаване на параметрите посредством функционални клавиши с програмно меню
 • Покриващ капак

Продукт

PDF: Wilo-RainSystem AF Comfort

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване