Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Rexa SOLID

Производствена гама

Особености/предимства при използване

 • Най-висока експлоатационна безопасност намалени разходи за обслужване специално при транспорта на необработена отпадна вода благодарение на самопочистващите свойства
 • Намаляване на разходите за енергия благодарение на високата хидравлична ефективност и моторна технолгоия до IE5 при мокър и сух монтаж (въз основа на IEC60034-30-2)
 • Корозионна защита чрез покритие Ceram-покритие за дълъг експлоатационен живот в агресивни флуиди
 • Опциоанлен Digital Data Interface (DDI) с интгриран контрол на вибрацията, уред за автоматично регистриране на данни, уебсървър и дигитална фирмена табелка за удобен контрол и свързване на системата
 • Възможност за интеграция на Nexos Intelligence за оптимизация на помпите и системата

Описание

Pumping untreated sewage is becoming increasingly demanding due to the growing prevalence of solids and fibrous material which, in turn, leads to increased operating costs. The new Wilo-Rexa SOLID-Q with Nexos Intelligence is characterised by operational reliability, energy efficiency and the highest level of digital networking. The smart combination for cost effectiveness combined with the additional convenience in your day-to-day work.

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води без и със активна охладителна система за изпомпване на необработени отпадни води за продължителен режим на работа в стационарен и мобилен мокър монтаж и за стационарен монтаж на сухо.

Приложение

Изпомпване на

 • необработени отпадни води с фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води с фекалии
 • Технологична вода

Окомплектовка/функция

 • Потопяеми мотори:
  • Мотор с повърхностно охлаждане или самоохлаждащ се мотор с активна охладителна система
  • Стандартно-или високо ефективен мотор с клас на ефективност до IE4
  • Постоянен магнитен мотор с интегриран честотен преобразувател до клас на ефективност IE5
 • Водоустойчив вход на кабела

Комплект на доставката

 • Потопяема канализационна помпа
 • Захранващ кабел със свободен край на кабела
 • Вградена окомплектовка
 • Ръководство за експлоатация и поддръжка

Кодово означение на типовете

Пример:

Wilo-Rexa SOLID Q15-98 + FKT 27.1-4/28KEx-E3

Хидравлика:

Q15-98

SOLID

Потопяема канализационна помпа с хидравлика SOLID

15

x10 = номинален диаметър нагнетател напр. DN 150

98

Мощностна характеристика

T

Работно колело SOLID

T = затворено работно колело SOLID

G = полуотворено работно колело SOLID

Q = xxx

Мотор:

FKT 27.1-4/28KEx-E3

FKT

Вид на мотора:

T = Мотор с повърхностно охлаждане без охладителна система

FK, FKT, HC = Самоохлаждащ се мотор с активна охладителна система

27

Монтажен размер

1

Отличителна цифра

4

Брой полюси

28

x10 = Дължина на пакета в mm

K

Изпълнение на уплътнението:

G = две отделни механични уплътнение

K = Блокова уплътняваща касета с две механични уплътнения

Ex

Със сертификат за работа във взривоопасна среда

E3

Високоефективен мотор съгласно IE3 (на базата на ISO 60034-30)

Технически характеристики

 • Захранване от мрежата: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Режим на работа непотопен: S1 (мотор FK, FKT, HC) съответно S2 (мотор T, в зависимост от мощността)
 • Степен на защита: IP68
 • Температура на флуида: 3…40 °C, възможност за по-високи температури при запитване
 • Свободен проход (работно колело T): 78x105…150x150 mm
 • Свободен сферичен проход (работно колело G): 80 респ. 90 mm
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m

Материали

 • Части на корпуса: EN-GJL респ. EN-GJS
 • Работно колело: EN-GJL респ. EN-GJS
 • Статични уплътнения: NBR
 • Уплътнение от страна на помпата: SiC/SiC
 • Уплътнение от страна на мотора: NBR, графит/керамика или SiC/SiC
 • Вал: Неръждаема стомана 1.4021

Описание/конструкция

Потопяема канализационна помпа като блоков агрегат с възможност за работа под залив за стационарния и нестационарен мокър и сух монтаж. Възможността за нестационарен монтаж зависи от типа.

Хидравлика

Изходът към напорната страна е изпълнен като хоризонтални фланцови връзки. Максималното възможно съдържание на сухо вещество е най-много 8 %. Използват се две полуотворени двуканални работни колела (SOLID-Q). Междината между смукателния отвор и работното колело може да бъде регулирана допълнително. Това гарантира постоянна ефективност на хидравликата.

Мотор

За задвижване се използват потопяеми мотори с пасивно и активно охлаждане.

 • Моторите T (мотори с повърхностно охлаждане) имат пасивно охлаждане. Те отдават отпадъчната топлина през частите на корпуса директно в околния флуид. Затова тези мотори могат да се използват потопени в продължителен режим (S1) и непотопени, в зависимост от мощността, в кратковременен режим на работа (S2).
 • Моторите FK, FKT и HC са самоохлаждащи се мотори и имат активна охлаждаща система. Отработената топлина се отдава с помощта на охлаждащ агент (бяло масло или водно-гликолна смес) на един вграден топлообменник, който отдава топлината на изпомпвания флуид. Затова тези мотори са подходящи за продължителен режим на експлоатация (S1) в потопено и в извадено състояние.

При всички мотори е предвидена уплътнителна камера за предпазване на мотора от навлизане на флуид. Тази камера е достъпна отвън и опционално може да бъде контролирана чрез електрод в уплътняващата камера. Всички използвани запълващи флуиди могат да се разграждат биологично и са безвредни за околната среда.

Допълнително са на разположение зависещи от мощността и също високоефективни мотори:

  • Стандартен асинхорнен мотор с клас на ефективност IE3/IE4
  • Стандартни асинхорнни мотори с клас на ефективност IE5*

* (въз основа на IEC 60034-30)

В кодовото означение на типа тези висока ефективни мотори са обозначени с добавката “E...”.

Входът за кабела на моторите е водоустойчив, дължината на кабела може да се конфигурира индивидуално.

Уплътнение

В зависимост от вида на мотора са възможни следните варианти за уплътняване от страна на флуида и от страна на мотора:

 • Вариант G: две функциониращи независимо едно от друго механични уплътнения
 • Вариант K: Блокова уплътняваща касета с две независимо функциониращи механични уплътнения

Сваляне на файлове

Wilo-EMU FA

Article Number 6074704
Edition 2019-01
Номер на версия 04
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 1360

PDF (13 MB)

Изтегляне

Wilo-EMU FA

Article Number 6073324
Edition 2019-01
Номер на версия 02
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 1356

PDF (15 MB)

Изтегляне

Wilo-Wilo-EMU FA

Article Number 6067561
Edition 2019-01
Номер на версия 04
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 1688

PDF (28 MB)

Изтегляне

PDF: Wilo-Rexa SOLID

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване